Student FSV získal stáž v Evropském parlamentu. Byl prostě nejlepší

úterý, 13 srpen 2013 14:52

Martin Kryšpín Vimmr studuje v magisterském programu politologii na FSV UK. Čas od 7. do 21. července trávil nikoliv u vody, ale na mezinárodní odborné konferenci věnované komunální politice. Aktivita se mu vyplatila, protože jako ocenění za vynikající výsledky u závěrečných zkoušek získal měsíční stáž v Evropském parlamentu a účast na International Summer School on Regulation of Local Public Services v Turíně.           

Letní škola POL-LOC není mezi studenty zase tak moc známá. Můžete nám přiblížit, o jakou akci se jedná?

_evropskyparlament_300_200Tuto letní školu pořádá Technická univerzita v Košicích, konkrétně doktor Daniel Klimovský. Letos proběhl už její třetí ročník a pravidelně se jí účastní studenti z partnerských univerzit patnácti evropských zemí, jedná se vždy o školy, které se v nějaké podobě věnují tématu komunální politiky. Snahou setkání je podívat se na komunální politiku z pohledu různých oborů. Většina přítomných studentů se věnovala ekonomii, veřejné správě nebo právu, jako politolog jsem tam byl asi sám.

Jak jste se o existenci tohoto setkání dozvěděl?

O letní škole jsem se dozvěděl na kurzu doktora Juptnera, shodou okolností mého vedoucího diplomové práce, který se komunální politikou zabývá. Přihlásili jsme se ale jen dva, protože studenty komunální politika zase tak moc nezajímá.

Co vás přimělo vyměnit dva týdny prázdnin za odborné přednášky?

Přiznám se, že původně jsem z toho měl trochu obavy, na „východ“ se mi moc nechtělo, pak jsem ale pochopil, že se jedná o významnou mezinárodní akci s velkými jmény. Organizace nakonec byla ve srovnání s jinými akcemi skvělá. Pro mě bylo velmi cenné, že jsem tam získal kontakty do různých zemí, s nimiž mohu konzultovat výsledky výzkumu realizovaného v rámci mé diplomové práce, v níž se zabývám modely politické reprezentace etnických menšin na komunální úrovni.

Jak byl koncipován program letní školy?

Jádro programu tvořily přednášky, na něž organizátoři sezvali významné odborníky z celé Evropy, kteří se danou problematikou zabývají. Semináře vedli naopak mladí vědci. Na víkendy pak byly naplánovány volnočasové aktivity, například výlety po Slovensku, které měly za úkol tuto zemi mezi mladými lidmi propagovat. Podle mého názoru mohl být pobyt možná i kratší, kdyby byl program více zhuštěný, ale asi to hodně záviselo na časových možnostech přednášejících. Výhodou bylo, že účastníkům byly hrazeny veškeré náklady na cestu, pobyt i stravu.

_a1_139_200Na konci pobytu probíhalo hodnocení účastníků. Jakou mělo podobu?

Na konci kurzu se konala zkouška, která sestávala z písemného testu na základě prostudování brožury, kterou jsme dostali, druhou část tvořila ústní zkouška, v rámci níž jsme měli hovořit o některé přednášce, která nás zaujala. Třetí část sestávala z eseje na téma Jakým největším výzvám čelí místní vlády v současné době, kterou jsme zpracovávali ještě před příjezdem na letní školu. Celkem bylo možné získat 100 bodů.

Vy jste dopadl jak?

Hodně se mi povedl test, při ústní zkoušce mi asi pomohlo, že jsem v rámci Erasmu vycestoval do Velké Británie, takže jsem měl dobrou angličtinu. Esej jsem měl asi nejslabší, protože se tematikou komunální politiky nezabývám tak dlouho jako jiní studenti. V součtu jsem získal 95 bodů, studentka za mnou měla 94 bodů, takže to bylo těsné.

Jako odměnu jsem získal měsíční stáž v Evropském parlamentu, kterou absolvuji v průběhu příštího kalendářního roku, a účast na čtrnáctidenní letní škole v Turíně, která se zabývá tím, jak jsou na místní úrovni poskytovány veřejné služby.

Autor: Lucie Kettnerová
Foto: Petra Szlafkaiová, EU

Sdílejte článek: