Letní škola připomínala Babylon. Sešli se v ní studenti z 35 zemí

pátek, 23 srpen 2013 12:07

Celé čtyři týdny se zájemci o studium češtiny scházeli v posluchárnách Filozofické fakulty UK, na exkurzích, výletech či diskusích, aby se seznámili se základy jazyka i české kultury nebo si své pokročilé znalosti ještě více zdokonalili. Jejich úsilí bylo korunováno ve čtvrtek 22. srpna, kdy převzali z rukou svých lektorů certifikáty o úspěšném absolvování Letní školy slovanských studií.

Slavnostní zakončení v pořadí již 57. běhu Letní školy slovanských studií, kterou organizuje Ústav bohemistických studií FF, proběhlo za účasti prorektora Univerzity Karlovy prof. PhDr. Ivana Jakubce, CSc., a děkana Filozofické fakulty UK doc. PhDr. Michala Stehlíka, PhD. Záštitu nad letní školou převzal rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl.

I letos bylo složení účastníků kurzů velmi pestré. Nejvíce studentů přijelo z Německa (27), Ruska (11) a Japonska (10), do Prahy ale zavítali i zájemci o výuku češtiny z Austrálie, Číny, Kolumbie, Mexika či Tchaj-wanu a dokonce tři účastníci dorazili i ze Severní Koreje. Celkem mělo letos na letní škole své zastoupení 35 zemí.

„Vedení Filozofické fakulty si pokládá za čest, že může každoročně přivítat na své půdě reprezentanty slavistiky a bohemistiky z celého světa. Vyjadřuji upřímné přání a naději, že se s mnohými z dnešních posluchačů opětovně setkáme i v příštích letech. Univerzita Karlova a její Filozofická fakulta, věrna svým nejlepším tradicím, chce touto cestou nadále přispívat k rozvoji mezinárodní vědecké spolupráce a přispívat tak k šíření zájmu o český jazyk, českou literaturu, kulturu a historii,“ řekl během slavnostního setkání děkan Filozofické fakulty Michal Stehlík.

Letní škola slovanských studií se tradičně orientuje především na zahraniční akademickou bohemistickou a slavistickou veřejnost, organizátoři však nechtějí přehlížet ani zájemce o studium českého jazyka a kultury z jiných oblastí. Jak ve svém proslovu zmínil ředitel letní školy PhDr. Jiří Hasil, Ph. D., Ústav bohemistických studií si zakládá jak na šíři přednáškového programu a komplexním působení vzájemně propojeného výukového a kulturně společenského programu, který je přístupný všem účastníkům, tak na kvalitě pedagogického působení lektorů a dokonalé organizaci chodu Letní školy.

„Jen tak totiž můžeme garantovat vysokou kvalitu pražské Letní školy a jen tak můžeme účastníkům udělit příslušný počet evropských kreditů, jež jim zaručují, že měsíční pobyt na pražské Letní škole odpovídá absolvování semestrálního kursu českého jazyka na zahraničních vysokých školách. Z této cesty ani pod ekonomickým tlakem ustupovat nechceme a nebudeme,“ prohlásil doktor Hasil.

Poslední slovo po předání certifikátů o úspěšném absolvování letní školy mívají obvykle zástupci samotných studentů, tentokrát si za řečnický pult stoupli dokonce dva frekventanti. Jako první vystoupil Francouz Adrien Stozicky, jehož předek žil v Čechách za dob Rakouska-Uherska. „Já ale ani po mnoha letech studia češtiny neumím vyslovit správně hlásku Ř. A když ji zkusím vyslovit, vždycky se ptám sám sebe, proč můj předek přišel z Čech, a ne třeba z Itálie nebo Španělska jako většina přistěhovalců, kteří přišli do Francie. Učit se španělsky nebo italsky je pro nás Francouze lehké, zatímco čeština je pro nás velikou výzvou. A proto ji mám rád,“ řekl Adrien, který se o Českou republiku začal zajímat kvůli svému ve Francii netypickému příjmení.

Úplný závěr setkání patřil ruské studentce Marii Smetanině, která projevila smutek nad tím, že se nemohla zúčastnit skutečné promoce a slíbit tak zachovávat věrnost Univerzitě Karlově. „Doufám, že každý z nás ve svém srdci zůstane věrný češtině, české kultuře a přátelstvím, která se na letní škole zrodila.“

Autor: Lucie Kettnerová
Foto: red.

Sdílejte článek: