Šrámkova Sobotka otevírá svůj první bohemistický BarCamp

čtvrtek, 13 červen 2013 01:11

K tradičním akcím, jichž se účastí studenti i pedagogové UK, patří festival českého jazyka, řeči a literatury Šrámkova Sobotka, který se postupně přerodil z přehlídky amatérských divadelních souborů do podoby týdenního semináře poezie, recitace a odborných přednášek na různá bohemistická témata.

Festival vznikl v roce 1957 u příležitosti nedožitých osmdesátin básníka Fráni Šrámka jako ohlas někdejších městských slavností básníkova díla, trvá bez přerušení dodnes a patří k nejstarším tuzemským festivalům. Od původního úmyslu pořádat přehlídku amatérských divadelních souborů z východních Čech naštěstí bylo včas upuštěno a festival se profiloval jako týdenní seminář poezie, recitace a odborných přednášek na různá bohemistická témata. Jako de facto odpočinková akce představoval i v době normalizace svobodnou platformu pro vyjádření nejnovějších trendů v odborné bohemistice, a tak zde pravidelně vystupovaly jinde zakazované autority včetně vyučujících z Univerzity Karlovy (např. Alexandr Stich). Báze festivalu jako festivalu recitace se ustavila v polovině šedesátých let 20. století a přežila dodnes, pouze se na ni nabalovalo víc a víc kulturního programu.

V posledním dvacetiletí festival opouští ryze bohemistické vody a otvírá se široké filologické veřejnosti. K recitačním workshopům, dnes dílnám uměleckého přednesu, přibývají hravé interpretační dílny hudební, překladatelské, kritické, literárněteoretické nebo autorského psaní. Pravidelně se objevují dílny s důrazem na nové směry v pedagogice a od roku 2013 také dílny odborné – redakční vytváření učebnic, cvičení řeči v ortoepické dílně, průvodce po slangu v jazyce a ve slovnících či průvodce po internetových literárních portálech.

Festivalu se během víc než půlstoletí zúčastnilo mnoho umělců, vědců a dalších osobností, mezi nimi opakovaně například profesoři Univerzity Karlovy Jaroslava Janáčková, Alena Macurová či zmíněný Alexandr Stich. V posledních letech je navíc setkání pořádáno především bývalými i současnými studenty Filozofické fakulty UK a významně spolupracuje s Ústavem českého jazyka a teorie komunikace FF UK, katedrou českého jazyka PedF UK a studii nových médií z FF UK. S tímto pracovištěm letos festival pořádá vůbec první bohemistický BarCamp, tedy svobodnou konferenci o současných podobách češtiny, kde vystoupí třeba novinář Jindřich Šídlo či vedoucí SNM FF UK Josef Šlerka.

Šrámkova Sobotka, která si mezi účastníky drží punc báječného nerdího nebo hipsterského festivalu, se letos odehraje v termínu od 29. června do 6. července. S jejím programem včetně BarCampu, s programem dílen i přihláškami do nich se lze seznámit na webu festivalu www.sramkovasobotka.cz.

Autor vystudoval češtinu na FF UK, na organizaci festivalu Šrámkova Sobotka se v různé míře podílí posledních sedm let, letos například jako dramaturg a garant dílen.

Autor: Lukáš Novosad
Foto: Lukáš Novosad

Sdílejte článek: