Děti se díky dobrovolníkům učí navazovat vztahy

pátek, 12 říjen 2018 17:46

Na konci října proběhlo pod záštitou 3. lékařské fakulty UK školení neziskové organizace Andromeda, jež se věnuje sociálně znevýhodněným dětem a která má mezi svými dobrovolníky celou řadu studentů 3. LF a dalších vysokých škol. Cílem projektu Andromeda je dětem, které tráví své dětství v dětských domovech, azylových domech či Klokáncích, alespoň částečně vynahradit přítomnost blízké osoby, s níž mohou pravidelně trávit čas a důvěřovat jí.

Školení proběhlo v budově 3. lékařské fakulty UK v Burianově posluchárně. Program začínal přednáškou o činnosti organizace na školní rok 2015/16, v rámci níž promluvily o svých zkušenostech dobrovolnice Michaela Semrádová a Kristýna Klímová. Studentka sociální pedagogiky na FF UK Michaela Semrádová hovořila také o svém vztahu s malým Danem a problémech během tří let jejich kontaktu, o řešení těchto problémů a o tom, že i přes nastalé překážky se vztah podařilo udržet a rozvíjet.

„Jsme rádi, že můžeme předat své zkušenosti novým vílám a elfům. Dobrovolnictví v Andromedě je dlouhodobá záležitost a noví dobrovolníci si musí uvědomit, že to je závazek a velká zodpovědnost. Zároveň však získáváme nového člověka ve svém životě, vztah s ním je vzájemný a obohacuje obě strany,“ řekla Michaela o dobrovolnictví.

Následovala přednáška Vliv citové deprivace na vývoj dítěte, kterou přednesl David Adam, jeden ze zakladatelů společnosti a zároveň její ředitel. Poté proběhla beseda s patronem Andromedy Tomášem Slavatou, který ačkoli vyrůstal jako dítě ulice, se stal úspěšným sportovcem a věnuje se dětem se stejnou startovní pozicí, jako měl on sám, ale i dalšími dobrovolníky z řad studentů o jejich zkušenostech s prací pro sdružení. Byl tak završen sedmý rok akcí sdružení, který se ukázal úspěšným nejen z pohledu odborného psychologického a terapeutického dozoru, ale i v očích dobrovolníků nejen z řad studentů. Tomáš Slavata shrnul své krédo: „Měnit svět k lepšímu neznamená být lepším člověkem. Je to o přijmutí zodpovědnosti za svůj život a o tom, co chce člověk předat dětem a lidem kolem sebe.“

Nedělní program byl věnován přednáškám, které tematicky souvisely s prací spolku. Jako první promluvila MUDr. Eva Vaníčková, expertka UNICEF pro problematiku komerčního zneužívání dětí, na téma Násilí v kontextu osobní historie dítěte: Příčiny, příznaky, následky traumatizace dítěte a dlouhodobý dopad na zdraví. Následovala přednáška MUDr. Davida Marxe, proděkana 3. LF UK, dětského lékaře a dlouhodobého spolupracovníka spolku Andromeda (Specifika komunikace s dětmi a rozpoznání příznaků syndromu CAN, syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte). O individuální a skupinové supervizi v práci s dětmi hovořila Mgr. Milena Vaňková a blok přednášek zakončil Mgr. Marek Vácha, přednosta Ústavu etiky 3. LF UK, široce platnou přednáškou Člověk, kreativita, odpovědnost, která se věnovala etice v dobrovolnictví. Dal tak širší rámec následným diskuzím o smyslu dobrovolnictví a využití volného času studentů k pomoci dětem bez domova.

Děti, které v rozhodujících fázích života nezískaly dostatek prostoru k rozvíjení své schopnosti empatie, se díky spolku Andromeda a desítkám dobrovolníků učí navazovat kvalitní přátelské a partnerské vztahy, což jim v budoucnu může pomoci zařadit se i přes svůj počáteční handicap do společnosti. Dobrovolníci na oplátku získávají ojedinělou zkušenost se skupinou sociálně znevýhodněných dětí. Studentům může být účast v projektu uznána jako povinná praxe. Školení se tak pro mnohé studenty a další dobrovolníky stalo prvním krokem k zapojení se do práce sdružení Andromeda.

„Hlavní inspirací nám byly kniha neurovědce MUDr. Františka Koukolíka a MUDr. Jany Drtilové o zlu ve společnosti Vzpoura deprivantů a osud jedné čtyřleté týrané holčičky. Vše v Andromedě stojí na entuziasmu dobrovolníků. Děti získávají někoho, kdo je tady jen a jen pro ně, s kým mohou sdílet své radosti a svěřit se mu se svými starostmi. Dobrovolníci by zde měli být pokaždé, když je dítě potřebuje,“ podotýká David Adam.

Autor: Stanislava Kučová
Foto: Jan Strnad; Jana Drncová

Sdílejte článek: