Interdisciplinární festival ukáže různé tváře migrace

pátek, 12 říjen 2018 17:46

Ve dnech od 22. do 25. února proběhne na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy interdisciplinární odborný festival Tváře migrace. Akci pořádají Spolek studentů historie FF UK, Filosofický spolek Praxis, Politologické sdružení POLIS a Pražský religionistický spolek.

migrace_text

„Migrace je nejen aktuálně hodně diskutovaným společenským problémem, nýbrž i jevem, který prostupuje takřka všemi podstatnými oblastmi lidské kultury – od nejranějších dějin až do současnosti. Jako takový fenomén tvoří rovněž výzvu teoretickým konceptům a bádání v humanitních vědách,“ říkají organizátoři festivalu, jenž je pojat jako multioborová vědecká akce.

Tváře migrace v průběhu několika dnů nabídnou přednášky z oblasti historie, filozofie, literární vědy, religionistiky, antropologie a sociálních věd. „Cílem je otevřít prostor pro nahlédnutí setkávání kultur, vztahu ´cizinectví´a ´našinectví´ a historických i sociálních aspektů migrace z různých odborných perspektiv,“ upřesňuje za pořadatele Marta Harasimowicz ze Spolku studentů historie FF UK. „Naši akci jsme pojali jako festival kratších přednášek osobností zastupujících rozmanité vědní disciplíny. Chceme tím nejen podnítit mezioborovou debatu, ale také ukázat a oslavit pestrost bádání v humanitních vědách. Festival je otevřen návštěvníkům z řad široké veřejnosti,“ dodává.

Tváře migrace začnou v pondělí 22. února blokem přednášek orientovaných na reflexi migrace v společenských vědách. Promluví mimo jiné Mgr. Karel Šima, Ph. D., z Ústavu etnologie FF UK a Mgr. Zora Hesová z Asociace pro mezinárodní otázky.

Tématem úterního přednáškového bloku bude setkávání kultur v perspektivě filozofie a religionistiky. Návštěvníci se mohou těšit například na přednášku doc. Radka Chlupa, Ph. D., Dionýsos jako cizinec, na přednášku PhDr. Milana Lyčky, Ph. D., o vztahu migrace k náboženské tradici judaismu nebo na přednášku Mgr. Sylvy Fischerové, Ph. D., o kolonizaci i turistice ve starověkém Řecku.

Bohatý středeční program se soustředí na fenomén migrace v historiografické perspektivě. Čtvrteční blok přednášek bude věnován motivům stěhování, exilu a kulturní rozmanitosti v literatuře – na návštěvníky čeká tak mimo jiné přednáška o exilové problematice v moderní poezii nebo o reprezentacích migrantů v komiksu. Součástí festivalu je rovněž kulturní program, který zahrnuje básnická čtení a filmové promítání.

Autor: FFabula

Sdílejte článek: