Na Lounsku vládl v 19. století čilý společenský život, zjistil Martin Vostřel

úterý, 05 srpen 2014 13:10

Z Loun pochází, na Louny se zaměřil ve své diplomové a disertační práci a v Lounech našel i zaměstnání. PhDr. Martina Vostřela z Ústavu etnologie Filozofické fakulty UK ale můžete znát také jako autora cestovatelské knihy 1 000 mil napříč republikou.

PhDr. Martin Vostřel je od roku 2008 doktorandem v Ústavu etnologie FF UK, kde si jako téma své disertační práce zvolil Společenský a kulturní život v Lounech v letech 1867–1914.

„Počet spolků fungujících v poslední čtvrtině 19. století v Lounech mě samotného poměrně překvapil. I když neznáme úplně přesná čísla, mohlo se jich vystřídat ve sledovaném období kolem sto třiceti. K roku 1909 jich fungovalo sedmdesát šest, což je ovšem na město s deseti tisíci obyvatel stále slušné číslo,“ popisuje výsledky bádání Martin Vostřel.

Zaměření spolků tehdy bylo opravdu různé. Některé se věnovaly filantropii, jiné vzdělávací činnosti, hudbě, divadlu, výletům nebo právě se rozvíjejícímu sportu. „Na této době se mi líbí, že si každý mohl vybrat svůj směr a tím se profilovat,“ říká Martin Vostřel. Podle záznamů v archivu řada lidí navštěvovala více spolků, takže docházelo k situacím, že přední občané města, například starosta, byli aktivní v deseti či dvanácti spolcích.

Nutno podotknout, že návštěva spolků byla převážně mužskou záležitostí. Přibližně v 80 procentech spolků byli zastoupeni výhradně muži, téměř všechna zbývající procenta do stovky tvořily spolky smíšené. „Vyloženě ženských spolků bylo jen několik. Musím říct, že jsem jich očekával více,“ konstatuje Martin Vostřel. Tradice některých spolků na Lounsku zůstala nepřerušena až do dnešních dnů. Například Sokol, který patří mezi nejstarší založené jednoty, oslavil již 145 let svého trvání, jen o něco málo mladší je zdejší Veslařský klub Ohře, který funguje 130 let a patří tak k prvním veslařským spolkům v Čechách.

Kromě publikace Zmizelé Louny je Martin Vostřel spoluautorem ještě jedné knihy, a to 1 000 mil napříč republikou. V ní popsal spolu s Alešem Novákem a Vlaďkou Kulhavou 1 719 kilometrů cesty z jednoho konce Česka na druhý. „Na tuto cestu jsme se vypravili z důvodu, že v okolí přibližně 60 kilometrů od domova jsme měli vše prochozené, a tak jsme si řekli, že bychom zkusili zajít někam dál. Napadlo nás, že bychom mohli začít na Ašsku, a když už jsme tam byli, rozhodli jsme se v cestě pokračovat. Tak vznikl jakýsi seriál cest po republice,“ popisuje Martin Vostřel. Cestovatelé si stanovili podmínku, že vždy navážou v místě, kde naposledy skončili. Trasu si nejprve plánovali poněkud nahodile, postupem času ale došli k rozhodnutí, že tyto cesty jsou ideální příležitostí poznat i méně známé nebo zanikající památky, které možná za pár let už nebude možné spatřit. „V tuto chvíli jsme obkroužili republiku a nacházíme se u Plzně. Zpět na start do Aše už to nemáme tak daleko.“ Možná se tedy dočkáme ještě dalšího dílu cestopisu.

PhDr. Martin Vostřel absolvoval v roce 2005 Filozofickou fakultu UK, obor historie. Ve své diplomové práci se zaměřil na dějiny Loun, odkud pochází. Na základě jeho výzkumů vyšla i kniha Louny v edici Zmizelé Čechy. Od roku 2006 pracuje v Oblastním muzeu v Lounech, kde působí v oddělení novodobých dějin. Od roku 2008 je doktorandem v Ústavu etnologie FF UK, svoji disertační práci zaměřil na výzkum společenského a kulturního života v Lounech v letech 1867–1914.

Autor: Lucie Kettnerová
Foto: archiv M. Vostřela

Sdílejte článek: