Podcast Balast: Ústava je kotva systému, líčí Znoj

pondělí, 20 září 2021 09:23

 balast background znoj 1„Mojí oblíbenou částí Ústavy je hlavně Listina základních práv a svobod. Protože tam jsou položeny liberální základy právního státu, jak jej tady máme. Změnit ústavu není vůbec snadné, takže je to základní kotva našeho ústavního a politického uspořádání,“ sděluje docent Milan Znoj z Ústavu politologie na Filozofické fakultě UK, jenž byl hostem pátého dílu podcastu Balast.

„Občanské hnutí úplně prohrálo a v českém prostředí se ustavila tedy – to co já nazývám – ,devadesátková´ nebo ,transformační pravice´. A ti se najednou stali hybateli vlastně všech ústavních a politických změn v zemi. Nejen že dělali transformaci a ekonomickou reformu, ale mimo jiné je jim třeba na vrub připsat rozpad Československa," řekl mimo jiné politolog Znoj.

„Občanská demokratická aliance (ODA) hodně trvala na tom, aby to byl dvoukomorový parlament. Ale zase představy ODA byly teoretické, úplně ujeté, protože mnozí z nich byli nadšeni Friedrichem Heyekem a jeho teorií práva. Hayek měl představu (...), že parlament musí být dvoukomorový. A ta vyšší komora, Senát, dbá na to, co nazývá abstraktní pravidla chování. Ona jsou to vlastně pravidla soukromého vlastnictví. A sněmovna potom řeší politické záležitosti jako nějaké konkrétní politiky – sociální politiku, hospodářskou politiku a tak dále. Což tedy ODA tenkrát zkoušela uplatnit v diskuzích, ale to bylo mimo,“ uvedl Znoj v epizodě Kdo ustaví ústavu? V předvolebním čase se – kromě kontextu vzniku české ústavy – také dozvíte, jak z ní zmizeli trpaslíci a proč Platón doporučoval nastávajícím maminkám dlouhé procházky...

Balast je oficiálním popularizačním podcastem Filozofické fakulty UK. Studentsky dynamickou formou představuje jednotlivé humanitně-vědní obory v jejich vlastním prostředí. Tedy na společensky závažných tématech. Nadčasově aktuální pořad vychází každé první pondělí v měsíci (posléze jej sdílí i magazín Forum) a obsahuje řadu rubrik: od studentských perspektiv po rozhovory s odborníky.

Autor: Ondřej Černý, Filip Liška
Foto: FF UK, Shutterstock

Sdílejte článek: