Podcast Balast: Biblický speciál i s vánočním bonusem

čtvrtek, 23. prosinec 2021 13:09

 balast zonca banner 1„Bible je antologií spisů různých žánrů a rozličného původu, které vznikaly v průběhu více než tisíce let. Obsahuje mýtické a historické narativy, obsahuje právní texty, poetické kompozice, prorocké texty a přísloví, žalozpěvy, dokonce tam najdeme i filozofické úvahy. Skutečně se jedná o jakousi knihovnu, která nemá jeden ucelený narativní oblouk, ale přesto můžeme mluvit o nějaké myšlenkové jednotě. V mnoha ohledech biblické texty sdílejí společná myšlenková a kulturní východiska,“ uvádí do studia hebrejské Bible host adventní epizody podcastu Balast doktor Milan ŽoncaKatedry Blízkého východu Filozofické fakulty UK.

Balast se po krátkém intermezzu opět vrátil na východ. Tentokrát na ten takříkajíc „Blízký“. Autoři Ondřej ČernýFilip Liška se zaměřili především na hebraistiku a židovská studia, obzvlášť pak i na jeden klíčový aspekt židovské kultury, jímž je hebrejská Bible. S Milanem Žoncou se detailněji podívali na vznik jednotlivých textů, na jejich různé výklady a rovněž na to, jak korespondují biblická historická vyprávění s archeologickými nálezy. Samozřejmě také nabídli návod, jak číst Bibli v adventním a vánočním čase:

shutterstock 1452733922

„V zásadě existují dva způsoby. Jeden je ten křesťanský: můžeme si otevřít Starý zákon a přečíst si proroctví o příchodu Mesiáše v knize proroka Izajáše a k tomu si třeba pustit Händelova Mesiáše, který s tím textem pracuje. A druhý způsob čtení Bible o Vánocích je ten židovský a ten spočívá v tom nečíst Bibli vůbec. Z raného novověku je doložen jeden židovský zvyk, podle kterého židé, ve střední Evropě zejména, na Štědrý večer nestudovali Tóru a naopak se věnovali karetním hrám a konzumovali hodně česneku. Říká se tomu Nittel Nacht. Jednalo se o zvyk s polemickým aspektem. Židé se nechtějí v ten večer, kdy na svět přichází křesťanský Mesiáš, věnovat nejposvátnější aktivitě, studiu zjevení,“ dodává Žonca, jenž se specializuje na hebrejské kulturní dějiny ve středověké Evropě a náboženskou interakci židů s křesťany.

A několik přídavků k poslechu

Židovská studia ovšem Balast prošel i ze současné perspektivy a to se studentkou Eliškou Odvodyovou, která se čerstvě vrátila ze studijního pobytu v Jeruzalémě. Jak člověk dospěje k rozhodnutí studovat hebraistiku a jak vypadá každodenní život v Izraeli? O tom všem a mnohém dalším hovořila Eliška v rubrice Fokus. Studentské prostředí zmíněné katedry zase představil Matouš Horčička ze studentského spolku Madžlis. A ani tentokrát nechyběli stálí hosté: kapitán florbalistů FF UK Karel Srnský a doktorand filozofie Marek Kettner, jenž ve svém seriálu upozorňuje na krize, do nichž upadali filozofové při čtení Bible.

A v bonusovém dílu k osmému Balastu s podtitulem „Knihovna knih“ navazuje na rozhovor o hebrejské kultuře a jazyku ještě interpretace veršů hebrejské Bible o rivalitě mezi bratry Jákobem a Ezauem:

Balast je oficiálním popularizačním podcastem Filozofické fakulty UK. Studentsky dynamickou formou představuje jednotlivé humanitně-vědní obory v jejich vlastním prostředí. Tedy na společensky závažných tématech. Nadčasově aktuální pořad vychází každé první pondělí v měsíci a obsahuje řadu rubrik od studentských perspektiv po rozhovory s odborníky. Vybrané díly sdílí rovněž magazín Forum.

Autor: Ondřej Černý, Filip Liška
Foto: Shutterstock, Balast

Sdílejte článek: