Zájem o Erasmus+ rapidně roste, přibývá i příjezdů na UK

pátek, 12. duben 2024 07:12

Program Erasmus+ na Univerzitě Karlově představuje nejvyužívanější možnost k vycestování za studiem do zahraničí. Důvodem je celkem nenáročný administrativní proces, poměrně vysoké stipendium i velmi široká nabídka partnerských univerzit. V současné době Univerzita Karlova v rámci programu Erasmus+ spolupracuje s bezmála 800 univerzitami, s nimiž má aktuálně uzavřeno kolem 3 200 bilaterálních dohod na širokou paletu oborů. „V roce 2023 jsme oslavili 25. výročí fungování tohoto programu na Univerzitě Karlově. Za tu dobu jsme si stihli vyměnit kolem 50 000 studentů,“ říká Pavel Knap, který v Evropské kanceláři pracuje již od roku 1999.

coimbra
Sídlo univerzity v portugalské Coimbře.

Studenti mají možnost na jedné z partnerských univerzit absolvovat zimní či letní semestr, celý akademický rok, praktickou stáž, krátkodobou doktorandskou mobilitu, nebo se zúčastnit tzv. Kombinovaného intenzivního programu, jehož součástí je jak fyzická, tak i virtuální složka zahraniční zkušenosti. Při rozhodování, kterou univerzitu si pro svůj Erasmus+ pobyt vybrat, studentům mnohdy pomáhá platforma Charles Abroad, která od svého založení v roce 2020 čítá stovky závěrečných zpráv, v nichž absolventi Erasmu hodnotí různé aspekty svého pobytu.

Vyšší počty než před Covidem

V současné době zájem o Erasmus+ mezi studenty UK rapidně roste a počty uchazečů jsou dokonce vyšší než před vypuknutím pandemie covid-19! V akademickém roce 2023/24 již do zahraničí vyjelo přes 1 500 studentů, přičemž jejich počet stále stoupá a odhadujeme, že překoná statistiku z minulého roku. Více než šestinásobně rovněž vzrostl zájem o výjezd na krátkodobou doktorandskou mobilitu, která do nabídky Erasmus+ přibyla v AR 2021/22. „Tento typ mobility doktorandům poskytuje skvělou příležitost pro naplnění zahraniční zkušenosti, která je mnohdy jednou z podmínek úspěšného absolvování studia,“ říká koordinátorka Petra Šmídová, která v minulém akademickém roce pomohla vycestovat 130 doktorandům.

erasmusgraf2

Vývoj počtu vyjíždějících a přijíždějících studentů v rozmezí akademických let 2017/18–2022/23. 

Nejvíce studentů Univerzity Karlovy tradičně míří na Erasmus+ pobyt do Německa, kam ročně vyjíždí kolem 200 zájemců. Mezi pětici nejoblíbenějších zemí dále patří Francie, Španělsko, Itálie a Portugalsko. Před rokem 2020 se na nejvyšších příčkách pohybovalo rovněž Spojené království, v důsledku Brexitu však zájem o tuto destinaci mezi českými studenty mírně poklesl. O výjezd do Spojeného království v minulém akademickém roce projevilo zájem kolem 90 studentů, což z něj v současné době činí sedmou nejoblíbenější destinaci. Mezi univerzitami, na které z UK přes Erasmus+ vyjíždí nejvíce studentů, vedou Univerzita v Coimbře, Univerzita v Lublani, Univerzita Sorbonne, Univerzita v Heidelbergu, Kodaňská univerzita, Helsinská univerzita, Vídeňská univerzita a Katolická univerzita v Lovani. Je velmi potěšující, že se na předních příčkách drží partnerské univerzity Aliance 4EU+, které je Univerzita Karlova členem. Od doby vzniku aliance v roce 2018 narostla mobilita mezi Univerzitou Karlovou a aliančními partnery místy až desetinásobně. 

Aliance 4EU+ 
Partnerství předních osmi evropských univerzit s cílem dosáhnout špičkové kvality v oblastech výzkumu, výuky, vzdělávání i podpůrné administrativy a vytvořit vhodnou platformu k zajištění volného pohybu studentů, akademických a administrativních pracovníků i myšlenek, a také pro sdílení infrastruktur. Aliančními partnery jsou kromě Univerzity Karlovy: Univerzita Sorbonne, Varšavská univerzita, Kodaňská univerzita, Univerzita v Heidelbergu, Milánská univerzita, Ženevská univerzita a nově též Univerzita Panthéon-Assas. 

Mezi fakultami Univerzity Karlovy, které vysílají na Erasmus+ nejvyšší počty studentů, dlouhodobě vede Fakulta sociálních věd. „Nejvíc se mi asi líbil vztah studentů a profesorů. Všichni se oslovovali jmény, a tak jsem měla pocit, že jsem skutečně na akademické půdě s kolegy, a ne ve škole,“ hodnotí Zuzana z FSV UK Univerzitu v Helsinkách. Na druhém místě se tradičně pohybuje Filozofická fakulta, o další příčky se v první pětici dělí Právnická fakulta, 3. lékařská fakulta a Přírodovědecká fakulta. 

„Semestr na Filozofické fakultě Univerzity Loránda Eötvöse (ELTE BTK) v Budapešti byl pro mne neskutečně obohacujícím zážitkem – ať už z hlediska studijního či osobního. Vzhledem k tomu, že jsem studentem maďarštiny a tento jazyk i díky svému zaměstnání používám takřka denně, zapsal jsem si v Budapešti pouze předměty vedené maďarsky,“ vzpomíná Vít z FF UK. „AKH je rozhodně výjimečná nemocnice. Péče zde poskytovaná je na velice vysoké úrovni a místní lékaři jsou rozhodně špičkou ve svých oborech. Setkáte se tu jistě s nejnovějšími lékařskými metodami a postupy,“ vzpomíná Vojtěch z 3. LF UK na nemocnici Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien, kde absolvoval praktickou stáž.

fsv

Na UK chce svůj Erasmus+ strávit stále více zájemců

Vzestupnou tendenci sledujeme taktéž u zahraničních studentů přijíždějících v rámci programu Erasmus+ na Univerzitu Karlovu. Na akademický rok 2023/24 již bylo přijato přes 2 000 studentů, jejichž počet – stejně jako v případě vyjíždějících studentů – ještě poroste. „Univerzita Karlova je pro zahraniční studenty atraktivní z celé řady hledisek. Velkým lákadlem je pověst a ranking této instituce, bohatý výběr předmětů v angličtině a taktéž umístění v srdci Evropy,“ říká koordinátorka přijíždějících studentů, Elizaveta Getta.

knihovna Sainte Genevieve poblíž Sorbonnské univerzity
Knihovna Sainte Genevieve poblíž Univerzity Sorbonne v Paříži.

Nejvíce studentů – přes 300 – přijíždí z Německa. Mezi další státy s nejvyššími počty studentů vysílaných na UK patří Francie, Španělsko, Itálie a Portugalsko. Podobně jako na straně zájemců o výjezd do Spojeného království z řad českých studentů, problematika Brexitu ovlivnila rovněž čísla přijíždějících studentů. V akademických letech před výstupem Spojeného království z EU se tato země pohybovala na sedmém místě, nyní v počtu studentů vysílaných na UK obsadila devátou příčku. V pětici zahraničních univerzit, z nichž na UK míří nejvíce studentů, se střídají následující instituce: Univerzita v Coimbře, Univerzita v Lublani, Univerzita Sorbonne, Univerzita Komenského v Bratislavě, Katolická univerzita v Lovani, Varšavská univerzita, Kodaňská univerzita a Lisabonská univerzita.

Podobně jako v případě vyjíždějících studentů, žebříček fakult, na něž míří nejvíce zahraničních studentů, vede Fakulta sociálních věd, na druhém místě se dlouhodobě drží Filozofická fakulta, třetí příčku si dělí Právnická fakulta s Přírodovědeckou fakultou, po nichž s mírnými meziročními proměnami následují Pedagogická fakulta a První lékařská fakulta.

A co se zahraničním studentům na Univerzitě Karlově líbí úplně nejvíc? Tady jsou některé jejich názory: 

  • Velmi moderní vybavení laboratoří. 
  • Mnoho příležitostí získat dovednosti v různých oblastech medicíny. 
  • Studijní prostředí univerzitních knihoven. 
  • Příležitost studovat na jedné z nejstarších univerzit v Evropě. 
  • Zájem vyučujících o názory studentů a jejich aktivní zapojení do výuky. 
  • Individuální přístup vyučujících a jejich velké pochopení pro všechny výzvy, kterým zahraniční studenti mohou čelit.
Autor: Elizaveta Getta, koordinátor příjezdové mobility studentů UK
Foto: Shutterstock

Sdílejte článek: