Karolinum se připravuje na první ročník studentského majálesu

čtvrtek, 02 květen 2013 18:45

Prahu letos čekají dva majálesy. Studenti UK připravují majáles v prostorách Karolina. Ten se bude konat  1. května pod záštitou rektora Václava Hampla. O tom, zda je ještě možné zapojit se do dění, jsme se bavili se spoluorganizátorkou majálesu Karolínou Chloubovou.

V jednom z rozhovorů jste uvedla, že majáles nemá být jen o zábavě, ale i o kritické diskusi. O čem se bude tedy letos debatovat a která univerzitní uskupení mohou studenti očekávat?

an210Majáles nabízí řadu debat v rámci tzv. předmajálesového dění. Nedávno proběhla debata na téma Současný studentský život, kde aktivní studenti z řad různých univerzit (UK, AMU, ČVUT) diskutovali např. např. o roli studenta ve společnosti, postojích k připravované reformě VŠ a také o průběhu studentského majálesu. Další významnou akcí, jež by měla otevřít kritickou diskusi, je Akademická noc, kterou si náš majálesový tým adoptoval a dostal prostor vytvořit její program. Ten bude velmi bohatý, jako hlavní diskusní téma jsme zvolili reformu VŠ zákona a její stav rok po Týdnu neklidu. Věnovat se ale samozřejmě budeme také majálesu. Akce proběhne 25. dubna od 17.00 v prostorách Filozofické fakulty na Palachově náměstí.

Jedním z cílů majálesu je vzbudit ve studentech větší přináležitost k univerzitě. Proč jste zvolili tento cíl a kolik očekáváte v Karolinu studentů?

kch200Ve studentech chceme především vzbudit vědomí, že studující není jen sběratel kreditů. Právě přináležitost studenta k univerzitě z něj dělá aktivního činitele na akademické půdě, který se také podílí na její podobě - ať už jako senátor, či jako člen spolku. Celkově role studenta není podle nás odříznutá od společnosti, právě naopak - on v ní žije, má k ní nějakou odpovědnost, tedy alespoň do té doby, dokud studuje zadarmo. A tohle je téma, které chceme právě děním kolem majálesu oživit natolik, aby se o něm mezi studujícími začalo diskutovat.

Mohou se studenti ještě zapojit do přípravy majálesu?

Co se týká programu majálesu, tak je téměř kompletní a možnost zapojení je především v rámci prostoru stánků. Zde plánujeme drobná vystoupení, kterými chceme oživit prostory vzdálené od hlavní scény. Vystoupí tu například týmy Improligy věnující se netradičním zápasům v improvizaci, různí „pouliční“ divadelníci a hudebníci. Budeme tedy rádi, pokud za námi ještě někdo přijde s kreativním nápadem, jak dění doplnit.  Stále je také možné přihlásit se jako kandidát/ka na titul krále/ovny majálesu či se zapojit s přáteli do průvodu a reprezentovat tak svůj spolek či fakultu/katedru.

A co se týká organizačních příprav, tak pomocníků nikdy není dost a budeme rádi, pokud se k nám do týmu někdo další připojí. Nejvíce však teď řešíme otázku zdravotníka, tak pokud to čte nějaký/á student/ka medicíny, rádi ho mezi sebou uvítáme. Zároveň bych chtěla k prezentaci na majálesu vybídnout i různé spolky. Místo se vždy najde.

Na přípravách majálesu se podílí studenti z různých fakult, zapojily se do přípravy všechny fakulty?

Majáles nejprve začali organizovat studenti Pedagogické a Filozofické fakulty a později se zapojila AMU, která řídí celodenní filmovou sekci. Ve spolupráci se studenty AMU jsme také tvořili další program a plánujeme natáčet různá videa, která se brzy začnou objevovat na našem YouTube kanálu.  Co se týká dalších pražských univerzit, tak do našeho programu přispěli studenti ČVUT - z jejich řad máme také významnou skupinu pomocníků. Naše snaha však byla zapojit i další školy. Zrovna včera se nám například ozvala skupinka studentů z ČZU. Co se týká mimopražských škol, tak takovou ambici jsme neměli. Nicméně z fakult UK se hodně zapojují studenti Přírodovědecké fakulty či studenti Fakulty humanitních studií.

Může se alegorického průvodu z Kampy účastnit kdokoli a kolik alegorických vozů je již nahlášeno?

Průvodu se může zúčastnit kdokoliv, apelujeme však především na studenty, protože majáles se týká hlavně jich. Jednotlivci mohou přijít přímo na Kampu 1. května v 10.00, ale skupiny vyzýváme, aby se nám předem hlásily. Zatím máme potvrzených šest alegorických vozů.

Pro krále/ovnu majálesu jste připravili soutěžní úkoly. Který z nich bude divácky nejlákavější?

Co se týká soutěží, máme připravené tři. Ale více k tomu neprozradím, bude to překvapení pro návštěvníky.

Autor: Petra Köpplová
Foto: red.

Sdílejte článek: