Excellence-in-ReSTI: Naučte se řídit výzkumný projekt

pátek, 17. leden 2020 17:38

Umět se zorientovat ve vypisovaných grantech, získat peníze na výzkum a vývoj, úspěšně řídit projekty a mít v malíčku nejnovější trendy v oblasti technologických i sociálních inovací. To přináší veřejný on-line kurz Excellence-in-ReSTI, který nově nabízí Univerzita Karlova. Účastníci pilotního běhu si na kurzu cenili zejména důrazu na praktické dovednosti, flexibility výuky a aktuálních informací.

_katerina_engelmajerova_absolve_900_668

Kurz Excellence-in-ReSTI je určen jak začátečníkům, kteří se chtějí seznámit se základy řízení projektů v oblasti vědy a inovací, tak těm, kteří se už v tomto oboru pohybují a chtějí si jen rozšířit své dosavadní znalosti. To je případ Mgr. Kateřiny Engelmajerové.

„Profesně se již několik let věnuji podpoře projektů výzkumu a vývoje a ráda bych se co nejvíce posunula směrem k jejich samotné přípravě a realizaci. Chtěla jsem tak získat teoretické znalosti projektového managementu a metod, které lze při realizaci těchto projektů využívat. Na kurz Excellence-in-ReSTI jsem se přihlásila také proto, abych získala informace o dalších grantových příležitostech a tipy, jak napsat úspěšné projekty do kompetitivních mezinárodních grantových schémat. Lákalo mě rovněž zjistit více o konceptu social innovation, který v kontextu mezinárodních grantových schémat získává na důležitosti, ačkoli v ČR se zatím příliš neprosazuje,“ prozradila referentka výzkumu a vývoje na Univerzitě Pardubice.

Pro dr. Gabrielu Legaspi de Csáky-Pallavicini z Univerzity aplikovaných věd v rakouském Eisenstadtu bylo zase hlavní motivací zorientovat se v evropských institucích a fondech, aby se v budoucnu mohla ucházet o grant pro některý z projektů na univerzitě. „Dozvěděla jsem se ale mnohem víc, zejména praktické informace o evropské legislativě a inovačních principech,“ poznamenává Gabriela Legaspi de Csáky-Pallavicini.

_gabriela_legaspi_de_csaky_pall_900_586

Studujete, kdy se vám to hodí

Kurz má formát e-learningu. Ten sice vyžaduje trpělivost a vnitřní motivaci, zároveň ale poskytuje i hodně svobody. Výuka navíc probíhá inovativní metodou Pěti dveří, která respektuje rozdílné přístupy k učení. „Pět dveří“ posluchače kurzu dovedou do knihovny, kavárny, lesa, na hřiště a nakonec do testovací místnosti – ta jediná je pro splnění kurzu povinná. Jinak si každý může sám zvolit, která cesta k informacím mu nejvíc vyhovuje. V knihovně člověk najde výuková videa, prezentace, případové studie nebo literaturu. Hřiště zase povzbuzuje k experimentům, zkoušení a učení hrou. „Já osobně jsem strávila většinu času v knihovně. V rámci lesa jsem využívala různá cvičení, která měla vést k reflexi nad získanými znalostmi, případně jejich využitím v praxi,“ prozradila Kateřina Engelmajerová.

Udržitelnost, sociální inovace i lepší pochopení

Program Excellence-in-ReSTI má ambici přinášet komplexní informace a praktické rady týkající se řízení projektů v oblasti vědy a inovací na jednom místě. „Na nejnovější trendy v inovačních přístupech, které jsou orientované na člověka a udržitelnost, se zaměřují kurzy v modulu nazvaném Innovation in the Business Context. V dalším modulu se zase dozvíte více o možnostech a principech přenosu poznatků z oblasti sociálních a humanitních věd,“ popisuje kurz Excellence-in-Resti Jiří Valach, jeden z věcných garantů projektu a zástupce ředitelky Centra pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy.

„Ve světě se tomuto tématu nyní věnuje zvýšená pozornost a i  u nás je toto téma velmi aktuální," dodává Jiří Valach. „Téma sociálních inovací má do budoucna jistě potenciál,“ souhlasí Kateřina Engelmajerová z Univerzity Pardubice. „U grantových příležitostí na evropské úrovni je většinou potřeba umět vyargumentovat sociální společenský rozměr. Právě toto téma bylo pro mě jedním z největších přínosů kurzu.“

Kurz má ale i další rozměr. „Na základě rozhovorů s experty jsme zjistili, že největší problémy při realizaci výzkumných projektů přináší nepochopení nebo špatná komunikace mezi administrativou a vědeckými pracovníky. Přitom obě strany jsou na sobě závislé. Věřím, že kurz Excellence-in-ReSTI může díky své všestrannosti napomoct i vzájemnému pochopení obou stran,“ zdůrazňuje Jiří Valach.

Větší možnosti díky mezinárodní spolupráci

Kurz Excellence-in-ReSTI vzešel z mezinárodní spolupráce konsorcia 11 vzdělávacích a vědeckých institucí z 9 zemí z oblasti Podunají (v rámci programu Interreg Danube Transnational Programme). Za Českou republiku se ho účastnila pouze Univerzita Karlova, konkrétně její Centrum pro přenos poznatků a technologií. Právě mezinárodní rozměr je další velkou výhodou kurzu. Umožnil totiž propojení znalostí a zkušeností z různých institucí a států. Studenti tak budou moct problematiku řízení projektů v oblasti vědy a inovací nahlédnout z širší perspektivy a lépe ji uplatnit v praxi.

Autor: Jana Rydlová
Foto: Vladimír Šigut

Sdílejte článek: