Seminář na téma Světový den bez tabáku

úterý, 05 březen 2013 17:19

Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR ve spolupráci s kanceláří Světové zdravotnické organizace v České republice, 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, Společností pro léčbu závislosti na tabáku, Pracovní skupinou pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP a Společností všeobecného lékařství ČLS JEP, Českou lékárnickou komorou a společností PACE 2015, o. p. s. pořádají seminář na téma Světový den bez tabáku

Začátek akce

28. 5. 2013, 11 hodin

Konec akce

28. 5. 2013, 14 hodin

Místo konání akce

Velký jednací sál Senátu PČR, Valdštejnské nám. 17, vchod A, Praha 1

Druh akce

Seminář

Program

viz níže

Organizátor

Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR

Cílová skupina

Akademická obec

Rezervace

ano

Vstupné

ne

Program:

11.00 h – Zahájení

prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc. předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PCR

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan 1. lékařské fakulty UK

prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., předseda České lékařské společnosti JEP

prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., senátor a garant semináře

doc. MUDr. Eva Králíková, CSc., Společnost pro léčbu závislosti na tabáku, průvodce seminářem

11.10 h – Světový den bez tabáku WHO 2013 – naprostý zákaz tabákové reklamy, propagace a sponzorství

MUDr. Alena Šteflová, PhD, MPH, ředitelka Kanceláře WHO v CR

11.20 h – Současná legislativa a kontrola tabákových výrobku z pohledu MZd CR

doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., ministr zdravotnictví CR

11.30 h – Aktuální prevalence užívání tabáku v CR

MUDr. Hana Sovinová, Státní zdravotní ústav

11.40 h – Současná léčba závislosti na tabáku u nás a ve svete

doc. MUDr. Eva Králíková, CSc., SLZT, 1. LF UK, VFN a CLS JEP

11.50 h – Lékárna a léčba závislosti na tabáku, Týden nekourení v lékárnách

PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory

PharmDr. et MVDr. Vilma Vranová, PACE 2015

12.00 h – Společnost všeobecného lékařství CLS JEP: Kouření z pohledu praktického lékaře

Doc. MUDr. Bohumil Seifert, PhD.

12.10 h – Představení monografie Závislost na tabáku – epidemiologie, prevence a léčba

MUDr. Eva Klimovicová, nakladatelství Adamira

(účastnici dostanou knihu při odchodu)

12.20–13.00 h – Diskuse

Autor:

Sdílejte článek: