Prezident Zeman má výhrady ke jmenování Martina Putny profesorem

čtvrtek, 23 květen 2013 10:03

cro210

ČRO Radiožurnál | 20.5.2013 | 17:06 | Pořad: Dvacet minut Radiožurnálu | Téma: Ostatní

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Ve jmenování nebo nejmenování literárního historika Martina Putny profesorem není stále tak úplně jasno. Jde jen o další prezidentův pokus ukousnout si více veřejného prostoru, nebo jsme svědky náznaku debaty o tom, kdo a proč by měl být v Česku jmenován profesorem, tedy do nejvyšší vědecko-pedagogické funkce. Zjistíme to možná v příštích Dvaceti minutách. Dobré odpoledne. Přede mnou ve studiu sedí rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl. Dobré odpoledne.

Václav HAMPL, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

Dobré odpoledne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Víte, proč se prezidentu Miloši Zemanovi nechce jmenovat Martina C. Putnu profesorem?

Václav HAMPL, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

Zatím, musím říct, nemám bližší informace než co ukazují mediální náznaky, signály z Hradu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

To znamená, že víte v podstatě jenom tu jedinou větu, kterou dnes Miloš Zeman řekl před žofínským fórem, že mu nevadí jeho sexuální orientace, ale vadí mu to, že před, kolika, téměř 2 roky byl na Prague Pride s tou cedulí proti panu Bátorovi?

Václav HAMPL, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

Přesně tak, nemám žádné další informace.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Vy jste říkal už minulý týden, že mu pošlete dopis. Už jste mu ho poslal?

Václav HAMPL, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

Ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Co jste mu tam napsal?

Václav HAMPL, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

Víceméně stručné zdůraznění významu profesorského řízení, péči, kterou tomu univerzita klade a jaksi žádost o potvrzení, tou dobou já jsem to ještě od něj tou dobou na média napřímo neslyšel, že skutečně ta se takto rozhodl a pokud ano, tak, jestli by nebyl tak laskav a nesdělil mně důvody, které ho k tomu vedou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Už vám je sdělil? Evidentně ne podle toho, co jste říkal.

Václav HAMPL, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

Ne, ne, ne, ale je připravována osobní schůzka, kde předpokládám, by mělo na ty důvody dojít.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Kdy tak asi bude ta osobní schůzka, protože ono není příliš mnoho času. To jmenování, respektive ta slavnost má být 11. června.

Václav HAMPL, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

Přesně tak, mnoho času není, i když celá ta věc nabrala poměrně značně rychlý spád, ale tady je třeba si uvědomit to, že nejde o to, že tím rozhodným termínem by bylo 11. června, kdy má dojít ke slavnostnímu předání těch dekretů a pravděpodobně budou tedy platné k tomu dni, ale přece jen je potřeba nějakým způsobem vědět, koho pozvat na to předávání, koho nepozvat, a to přece jen musí mít, málo platné, nějaký rozumný odstup směrem dopředu, i proto, aby ti uchazeči třeba mohli nebo ti budoucí profesoři mohli třeba pozvat nějaké své blízké někdy, někdy ze vzdálenějších lokalit a podobně. Čili skutečně si myslím, že ten čas docela, docela jako hodně, že je nejvyšší čas.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Na konci minulého týdne prezident Miloš Zeman říkal, že ty důvody, proč se mu nechce do jmenování Martina Putny profesorem, sdělil ministru školství Petru Fialovi. Mluvil jste s ministrem školství, neptal jste se ho na to?

Václav HAMPL, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

Mluvil jsem s ministrem školství, ptal jsem se ho, nedozvěděl jsem se nic nějak výrazně víc, než jak už jsem o tom hovořil.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

To znamená, že vám ministr školství řekl - pane rektore, nezlobte se, já vám to nemůžu říct?

Václav HAMPL, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

Pan ministr školství jaksi se odvolával na to, že pan prezident v tu dobu, kdy jsem s ním naposledy hovořil o tomto, tak si prostě nepřál v tu dobu ty důvody zveřejňovat, a tedy pan ministr to viděl tak, že také jaksi není na místě, aby on o tom hovořil.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Jak vám to přijde?

Václav HAMPL, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

No, tak, jak říkám, ten vývoj je poměrně překotný a dnes už zase bude možná jinak. Já mám také domluvenou schůzku s panem ministrem, toto zatím všechno byla telefonní komunikace. Přece jen, myslím, přitom ústním, osobním jednání, tak mohou být věci nějak jinak.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Vy jste to bezesporu četl stejně jako já, naši posluchači, ale prezident Miloš Zeman říkal, že ty důvody řekl přímo ministru školství, protože nechce ponížit Martina Putnu tím, že by ho zveřejnil. Co si pod tím tak představujete, co to může být?

Václav HAMPL, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

Já už jsem v pátek se k tomu také nějak veřejně vyjádřil. Já přesně vzato si myslím, že prostě důvody pro takovýto krok každopádně ať už teď budem jako řešit, jestli takovýto krok vůbec má prezident udělat, nebo nemá, ale pokud teda už ho udělá, tak minimálně na základě jaksi velmi solidních jaksi důvodů a trochu si neumím představit, že by prezidentská kancelář nějakým způsobem posuzovala a nesouhlasila se zhodnocením té řekněme odborné způsobilosti toho uchazeče, čili zbývá mně tam nějaké jaksi věci, že by se pan prezident, a to nedokážu vyloučit, dozvěděl něco od tajných služeb, nějakou kriminální minulost, nevím, nějaká výrazná morální pochybení, věci tohoto charakteru, ale tam zase, jednak musím taky jedněmi ústy říct, že prostě nemám nejmenší náznak informací, že by v případě pana profesora Putny něco takovéhoto mělo být.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Nepředjímejte, on je ještě docent teprve.

Václav HAMPL, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

Jaksi ten podstatný rozhodovací krok z mého pohledu přece jen je to odborné posouzení. Ale chtěl jsem říct ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Pardon, z vašeho pohledu on už je v podstatě profesorem?

Václav HAMPL, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

Ale tak to by bylo asi hraní se slovíčky. Samozřejmě, že podle vysokoškolského zákona je profesorem v momentě, kdy dostane podepsaný profesorský dekret.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Ta citace, o které se tady bavíme, respektive ta věta, kterou Miloš Zeman snad jako jedinou vysvětlil tu svoji nechuť ke jmenování literárního historika Putny profesorem, zní a řekl ji dnes před zahájením žofínského fóra: "Samozřejmě já plně respektuji právo na sexuální orientaci, ale něco jiného je právo na sexuální orientaci a jak už jsem řekl, něco jiného je pochodovat v Praze s nápisem cituji: "Katolické buzny zdraví Bátoru," to řekl Miloš Zeman. Je to něco ten fakt, že existuje fotografie, kde Martin Putna stojí s tím plakátkem nebo transparentem, který notabene ještě cituje tehdejšího úředníka ministerstva školství, pana Bátoru, je to něco, čím byste se jako akademická obec měli zaobírat?

Václav HAMPL, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

Především, myslím, že tahle věc má několik aspektů, kterých bych se docela rád dotknul. Jeden z nich je, já tehdy, když ta akce probíhala před těma zhruba 2 lety, tak čestně přiznám, že to není něco, co by jaksi bylo úplně mým šálkem kávy, moc jsem se tím nezabýval, moc jsem to nesledoval, takže jsem ani moc neřešil, kdo má, kdo drží jakou ceduli. Nicméně přitom zpětném pohledu, když to teďka jakoby bylo připomenu, tak to pořád mám sklon tendenci vnímat velmi silně v tom kontextu problémů s panem Bátorou, který tehdy byl, to jako bylo téma, který bylo tehdy velmi žhavý. Takže to si myslím, že je jakoby jeden aspekt tohohle celého. A druhý aspekt, který já pořád vnímám, že si myslím, že je správně, aby univerzitní osobnosti byly za a) odborně velmi zdatné, to si myslím, že o tom není v kontextu, v kontextu oboru u pana, dobře, docenta Putny, myslím, moc sporu. A jednak prostě si myslím, že je to důležité, aby to byly výrazné osobnosti, které nějakým způsobem vstupují do veřejného prostoru s jasnými názory, s kterými hold jsme občanská společnost, každý nebudem se vším souhlasit, každému se nám nebude všechno líbit, ale měli bychom opravdu, myslím, usilovat o to, aby každý měl právo své názory vyjadřovat, obhajovat a nějakým způsobem za nimi stát.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Já tomu rozumím, na druhou stranu vy se potkáte s prezidentem republiky, pravděpodobně budete navzájem nějak argumentovat, tak si to představuju zhruba, pane rektore, a jak budete protiargumentovat na to, že se prostě prezidentovi, ať už to je zasazeno v tom kontextu, o kterém jste mluvil, to znamená, že ono to slovo, které mu evidentně nevyhovuje, poprvé vlastně vůči té minoritní skupině použil pan Bátora a ne Martin Putna, takže prostě se mu nelíbí, že by vysokoškolský profesor, člověk s titulem profesora měl něco takového ve veřejném prostoru používat?

Václav HAMPL, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

To já ještě uvidím, jak budu argumentovat tváří v tvář tomu, co se skutečně jako dozvím nebo doslechnu, nebo co bude říkat pan prezident. Já jenom připomínám, že všechno toto z mého pohledu je skutečně jaksi podmíněno tím, že pan prezident se ve finále skutečně takto rozhodne, on prostě oficiálně jeho kancelář jaksi potvrdila nebo vyhlásila, že to rozhodnutí ještě definitivní není, nicméně pořád já si myslím, že můžu rozumět a rozumím do jisté míry tomu, že prostě některé věci se nám líbí a některé věci se nám nelíbí, ale trošku mám, ne trošku, dost mám problém s tím, že líbí, nelíbí jedno konkrétní veřejné vystoupení by mělo být nějakým fundamentálním, zásadním krokem nebo elementem v rozhodování o tak závažné věci jako je profesura, to si myslím, že je prostě komplexní posouzení a já pořád si přitom myslím, že když si vzpomenu na své učitele na vysoké škole, tak já jsem měl to štěstí, že buď jsem chodil na vysokou školu za normalizace, tak jsem chodil na fakultu, která si myslím, že tím byla postižená ve skutečnosti relativně méně a jaksi přežívalo tam byť ne v profesorských a docentských postech, ale velká řada velmi výrazných osobností odborně a často to byli lidé, kteří byli takoví jako pitoresktní, kteří prostě nezbytně nebyli jako ze škatulky jeden jako druhý, prostě měli svá jasná specifika, někdy až možná tak trochu jako na hraně v jistém smyslu, ale prostě autorita u studentů souvisí, závisí trochu na jiných věcech než jenom, jestli se nám líbí, nebo nelíbí jeden transparent.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu, dnes je se mnou ve studiu rozhlasu rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl. No, dobře, tak pak se pojďme, pane rektore, bavit o tom, jak vlastně celou tu situaci vy vnímáte? Vy jste reprezentant Karlovy univerzity, která notabene za tou navrhovanou profesurou Martina C. Putny stojí, tak cítíte se být pod nějakým tlakem ze strany prezidenta, protože, když se podíváme do citace z vysokoškolského zákona, tak tam velice přesně stojí, že profesora pro určitý obor jmenuje prezident republiky na návrh vědecké rady vysoké školy podaným prostřednictvím ministra. Takže z toho nevyplývá, že by prezident měl automaticky podepisovat všechno, co mu přijde na stůl?

Václav HAMPL, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

To já nevím a to je samozřejmě věc na nějaké právní posouzení, které já mimochodem také nějakým způsobem u nás běží.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Necháváte si posuzovat jaksi výklad?

Václav HAMPL, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

No, samozřejmě, to trochu potřebuju, protože já právník nejsem, tak je těžké jít do nějakých podrobnějších právních debat, nicméně si myslím, že to není možné brát na nějakou lehkou váhu, mně přece jen to trochu připadá malinko obdobná situace, jako když vysokoškolský zákon říká, že diplom vydává univerzita, potažmo podepisuje rektor, tak jako, když člověk udělá státnice a diplomku a má všechny studijní povinnosti, tak rektor se asi na ni nepodívá a neřekne, mně se nelíbila nějaká támhle ta cedule, já vám diplom nepodepíšu, jo. Nebo teďka prostě běžej zrovna maturity, tak si myslím, že maturanti by byli asi trochu zaskočený, kdyby ředitel školy řekl, že nepodepíše jejich maturitní vysvědčení, přestože udělali maturitní zkoušku, tak v tomhle bych ..., ale tohle je laické přirovnání.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Tak jsme tady právní oba laici, to tak rozhodně je.

Václav HAMPL, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

A já neříkám, že v tomhle mám opravdu patent na rozum, jenom trošku připomínám, že to není opravdu jenom tak jako nějaká lehounká libovůle, prostě tady ten zákon nepochybně má nějaký úmysl, nějakým způsobem předepisuje minimálně řekněme standardní průběh a pokud vůbec bychom se měli bavit o odchylkách od toho průběhu, tak by měly velmi solidně a skoro bych řekl neprůstřelně být zdůvodněny.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Myslíte si, že je už i z tohoto úhlu pohledu rozumné, aby v tom jmenování profesorem byl politik? V mnoha zemích to je tak, že samotná akademická obec nebo ta instituce si jmenuje profesory?

Václav HAMPL, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

To já si myslím, že je věc, která, nebo prostě téma, které tato současná situace velmi jaksi oživí. My jsme se o tom bavili poměrně značně i v rámci připravované novelizace vysokoškolského zákona. Tam vznikla z mého pohledu taková trošku nešťastná situace, že to bylo tak jako postaveno, jako kdyby existovaly pouze dvě alternativy, jedna, současný stav včetně jmenování prezidentem, versus teda jmenování vysokou školou, ale nikoli, ale prostě jako systematizace profesorských míst, to je, musím říct, aspekt, který většině, většině šéfů vysokých škol moc nesedí řekněme, nebo vidí na něm poměrně značné potenciální nevýhody. Já si myslím, že ve skutečnosti si umím představit systém víceméně obdobný tomu dnešnímu, který by víceméně nemusel zahrnovat jmenování hlavou státu, ale na druhou stranu to jmenování hlavou státu, si myslím, že má tady tradici silnou, která zase má některé své důvody, takže pokud ..., ale spíše to ukazuje to, že ta současná situace ukazuje to, že pokud by to mělo být zachováno, tak potom za cenu nějakého trošku přesnějšího procesního popsání toho, jak se mají věci dít. Já si myslím, že když vezmu třeba analogii toho, jak běží habilitační docentské řízení na univerzitě, tam vlastně poslední slovo má také rektor poté, co celá věc je nějak odborně posouzena, ale rektor vlastně nemůže sám o své vůli takříkajíc skončit, zatrhnout habilitační řízení. Pokud má s ním problém, tak je zase nějak vysokoškolským zákonem předepsáno, co teda má dělat a jak ta věc bude vyřešena.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Myslíte si, pane rektore Hample, že ta současná situace má nějakou souvislost s přímou volbou, s faktem, že současný prezident byl zvolen přímo?

Václav HAMPL, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

Tak to už je trochu sféra spíše do oblasti politologie nebo dokonce praktické politiky, což není moje nejsilnější parketa, takže to asi ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Víte, na co se ptám? Ptám se na to, jak si vykládáte, o co vlastně prezidentovi v tuto chvíli jde, protože vy máte za sebou velice dlouhé období, kdy až na nějaké, řekněme, časové jaksi výkyvy Václav Klaus jmenoval profesory ty lidi, o které si vlastně akademická obec řekla, teď ne?

Václav HAMPL, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

No, říkám toto je věc, o které já můžu nejvýše jaksi laicky spekulovat a umím si představit, že to samozřejmě celé souvisí s tím, že pan prezident si přeje nebo považuje z nějakého důvodu účelné, nějak jakoby dělat věci trochu jinak, než jeho předchůdce, řekněme vykládat některé paragrafy jinak, než jeho předchůdce, to je samozřejmě možné.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Co říkáte na, řekněme, konstrukci, že přímo volený prezident reprezentuje lid, českou společnost a ten by měl moci mluvit do toho, kdo bude za veřejné peníze placen jako profesor?

Václav HAMPL, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

Ale, pokud si to doopravdy český národ takto přeje, tak si to tak zařídí, ale já si myslím, že ten, ta současná podoba vysokoškolského zákona jaksi to takto naštěstí nezamýšlí. To jsme celkem zažili za dob minulých, kdy prostě ty řekněme politická, ideologická hlediska byla rozhodující nad těmi jaksi meritorními věcnými odbornými a ve skutečnosti já si myslím, že by česká společnost neudělala dobře, kdyby chtěla upřednostňovat politická hlediska, nad odbornými hledisky.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

No, a aniž bych předjímal, o čem se dohodnete, nebo nedohodnete s prezidentem republiky Milošem Zemanem, tak k čemu jste jako zástupce Univerzity Karlovy připraven? Jste připraven při každém dalším návrhu koho jmenovat profesorem vyrazit na Hrad a debatovat o tom a uvádět své argumenty, nebo si prostě vymezit nové mantinely té hry?

Václav HAMPL, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

To je samozřejmě důležitá otázka z hlediska celkového dalšího postupu. Já obecně si myslím, že by asi bylo lépe, pokud by napříště pan prezident měl zase s nějakým z adeptů nějaké výhrady k některému z adeptů, takže by možná bylo lépe iniciovat nějaké jednání jaksi předtím, než celá věc je nějakým způsobem rozhodnuta, pseudorozhodnuta, medializována a podobně, to si myslím, že leccos by se dalo vyjasnit takříkajíc relativně v klidu a věcně a ku prospěchu věci. Já bych spíše doufal, že by se takovéhle věci opravdu moc často dít nemusely. Co se týče Univerzity Karlovy, tak mně nezbývá, než zdůraznit, že prostě naše hlediska, kritéria hodnocení těch profesur jsou opravdu dosti přísná, dosti náročná a pečlivě na ně dbáme, aby se na ně dohlíželo a myslím si, že v tomto rozhodně nejsme, nebo řekl bych, že Univerzita Karlova v tomto trochu i vede jakoby v rámci českých vysokých škol v té jisté náročnosti, takže trochu mě i překvapuje, že takovýto problém poprvé se vlastně vynořuje právě na Univerzitě Karlově.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Dokážete si představit, že by Martin Putna nebyl profesorem?

Václav HAMPL, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

To si nepochybně, tak nakonec doteď nebyl, tak byl by dál. Ne, víte co, já si myslím, že tady je vážná jedna věc, když už se na to ptáte, a to sice, jak už jsem říkal, myslím si, že nesouhlas pana prezidenta by měl být jaksi důsledkem, výsledkem nějakých jako vážných závažných informací jeho. Pokud by byl, tak si moc neumím představit, jaké by to měly být informace, které by byly slučitelné vůbec s tím, že by jaksi vykonával funkci vysokoškolského profesora. On přece jen u nás učí určitě 15 let, teď mě nechytejte prosím pěkně přesně za čísílko, musel bych to tady najít, ale prostě řadu, řadu, mnoho let a prostě je to pedagog populární, respektovaný studenty, prostě mají pocit, že jeho přednášky, semináře jsou jasným přínosem a není tam problém.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Pane rektore, tomu rozumím. Víte, na co se ptám, ptám se na to, co když to prostě bude to kolíkování prostoru, co když prostě tam bude ta nechuť řekněme osobně pana prezidenta Martina Putnu jmenovat profesorem, co s tím budete dělat?

Václav HAMPL, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

Já se trošku nerad pouštím, co by bylo, kdyby bylo. Myslím si, že ta situace je značně v pohybu, značně dynamická. Za pár dní může být všechno trošku jinak a v podstatě za pár dní bude jasno a já pořád, pořád věřím, že se podaří s panem prezidentem prostě to nějak vyjasnit, dojít k nějakému rozumnému řešení. Já si ostatně myslím, že ten současný stav vlastně nejspíš nevyhovuje skoro vůbec nikomu, ale každopádně je asi pravda, že pokud se pan prezident napřímo, natvrdo by rozhodl, že jmenuje, nejmenuje, tak se bojím, že není asi moc síly, která by ho přiměla k tomu, aby jmenoval.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu s rektorem Univerzity Karlovy Václavem Hamplem. Díky za váš čas. Hezký podvečer.

Václav HAMPL, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

Děkuji. Na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Martin Veselovský byl u mikrofonu Radiožurnálu. Přeji dobrý poslech.

ČRO Radiožurnál | 20.5.2013 | 17:06 | Pořad: Dvacet minut Radiožurnálu | Téma: Ostatní

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Ve jmenování nebo nejmenování literárního historika Martina Putny profesorem není stále tak úplně jasno. Jde jen o další prezidentův pokus ukousnout si více veřejného prostoru, nebo jsme svědky náznaku debaty o tom, kdo a proč by měl být v Česku jmenován profesorem, tedy do nejvyšší vědecko-pedagogické funkce. Zjistíme to možná v příštích Dvaceti minutách. Dobré odpoledne. Přede mnou ve studiu sedí rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl. Dobré odpoledne.

Václav HAMPL, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

Dobré odpoledne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Víte, proč se prezidentu Miloši Zemanovi nechce jmenovat Martina C. Putnu profesorem?

Václav HAMPL, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

Zatím, musím říct, nemám bližší informace než co ukazují mediální náznaky, signály z Hradu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

To znamená, že víte v podstatě jenom tu jedinou větu, kterou dnes Miloš Zeman řekl před žofínským fórem, že mu nevadí jeho sexuální orientace, ale vadí mu to, že před, kolika, téměř 2 roky byl na Prague Pride s tou cedulí proti panu Bátorovi?

Václav HAMPL, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

Přesně tak, nemám žádné další informace.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Vy jste říkal už minulý týden, že mu pošlete dopis. Už jste mu ho poslal?

Václav HAMPL, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

Ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Co jste mu tam napsal?

Václav HAMPL, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

Víceméně stručné zdůraznění významu profesorského řízení, péči, kterou tomu univerzita klade a jaksi žádost o potvrzení, tou dobou já jsem to ještě od něj tou dobou na média napřímo neslyšel, že skutečně ta se takto rozhodl a pokud ano, tak, jestli by nebyl tak laskav a nesdělil mně důvody, které ho k tomu vedou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Už vám je sdělil? Evidentně ne podle toho, co jste říkal.

Václav HAMPL, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

Ne, ne, ne, ale je připravována osobní schůzka, kde předpokládám, by mělo na ty důvody dojít.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Kdy tak asi bude ta osobní schůzka, protože ono není příliš mnoho času. To jmenování, respektive ta slavnost má být 11. června.

Václav HAMPL, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

Přesně tak, mnoho času není, i když celá ta věc nabrala poměrně značně rychlý spád, ale tady je třeba si uvědomit to, že nejde o to, že tím rozhodným termínem by bylo 11. června, kdy má dojít ke slavnostnímu předání těch dekretů a pravděpodobně budou tedy platné k tomu dni, ale přece jen je potřeba nějakým způsobem vědět, koho pozvat na to předávání, koho nepozvat, a to přece jen musí mít, málo platné, nějaký rozumný odstup směrem dopředu, i proto, aby ti uchazeči třeba mohli nebo ti budoucí profesoři mohli třeba pozvat nějaké své blízké někdy, někdy ze vzdálenějších lokalit a podobně. Čili skutečně si myslím, že ten čas docela, docela jako hodně, že je nejvyšší čas.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Na konci minulého týdne prezident Miloš Zeman říkal, že ty důvody, proč se mu nechce do jmenování Martina Putny profesorem, sdělil ministru školství Petru Fialovi. Mluvil jste s ministrem školství, neptal jste se ho na to?

Václav HAMPL, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

Mluvil jsem s ministrem školství, ptal jsem se ho, nedozvěděl jsem se nic nějak výrazně víc, než jak už jsem o tom hovořil.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

To znamená, že vám ministr školství řekl - pane rektore, nezlobte se, já vám to nemůžu říct?

Václav HAMPL, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

Pan ministr školství jaksi se odvolával na to, že pan prezident v tu dobu, kdy jsem s ním naposledy hovořil o tomto, tak si prostě nepřál v tu dobu ty důvody zveřejňovat, a tedy pan ministr to viděl tak, že také jaksi není na místě, aby on o tom hovořil.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Jak vám to přijde?

Václav HAMPL, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

No, tak, jak říkám, ten vývoj je poměrně překotný a dnes už zase bude možná jinak. Já mám také domluvenou schůzku s panem ministrem, toto zatím všechno byla telefonní komunikace. Přece jen, myslím, přitom ústním, osobním jednání, tak mohou být věci nějak jinak.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Vy jste to bezesporu četl stejně jako já, naši posluchači, ale prezident Miloš Zeman říkal, že ty důvody řekl přímo ministru školství, protože nechce ponížit Martina Putnu tím, že by ho zveřejnil. Co si pod tím tak představujete, co to může být?

Václav HAMPL, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

Já už jsem v pátek se k tomu také nějak veřejně vyjádřil. Já přesně vzato si myslím, že prostě důvody pro takovýto krok každopádně ať už teď budem jako řešit, jestli takovýto krok vůbec má prezident udělat, nebo nemá, ale pokud teda už ho udělá, tak minimálně na základě jaksi velmi solidních jaksi důvodů a trochu si neumím představit, že by prezidentská kancelář nějakým způsobem posuzovala a nesouhlasila se zhodnocením té řekněme odborné způsobilosti toho uchazeče, čili zbývá mně tam nějaké jaksi věci, že by se pan prezident, a to nedokážu vyloučit, dozvěděl něco od tajných služeb, nějakou kriminální minulost, nevím, nějaká výrazná morální pochybení, věci tohoto charakteru, ale tam zase, jednak musím taky jedněmi ústy říct, že prostě nemám nejmenší náznak informací, že by v případě pana profesora Putny něco takovéhoto mělo být.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Nepředjímejte, on je ještě docent teprve.

Václav HAMPL, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

Jaksi ten podstatný rozhodovací krok z mého pohledu přece jen je to odborné posouzení. Ale chtěl jsem říct ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Pardon, z vašeho pohledu on už je v podstatě profesorem?

Václav HAMPL, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

Ale tak to by bylo asi hraní se slovíčky. Samozřejmě, že podle vysokoškolského zákona je profesorem v momentě, kdy dostane podepsaný profesorský dekret.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Ta citace, o které se tady bavíme, respektive ta věta, kterou Miloš Zeman snad jako jedinou vysvětlil tu svoji nechuť ke jmenování literárního historika Putny profesorem, zní a řekl ji dnes před zahájením žofínského fóra: "Samozřejmě já plně respektuji právo na sexuální orientaci, ale něco jiného je právo na sexuální orientaci a jak už jsem řekl, něco jiného je pochodovat v Praze s nápisem cituji: "Katolické buzny zdraví Bátoru," to řekl Miloš Zeman. Je to něco ten fakt, že existuje fotografie, kde Martin Putna stojí s tím plakátkem nebo transparentem, který notabene ještě cituje tehdejšího úředníka ministerstva školství, pana Bátoru, je to něco, čím byste se jako akademická obec měli zaobírat?

Václav HAMPL, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

Především, myslím, že tahle věc má několik aspektů, kterých bych se docela rád dotknul. Jeden z nich je, já tehdy, když ta akce probíhala před těma zhruba 2 lety, tak čestně přiznám, že to není něco, co by jaksi bylo úplně mým šálkem kávy, moc jsem se tím nezabýval, moc jsem to nesledoval, takže jsem ani moc neřešil, kdo má, kdo drží jakou ceduli. Nicméně přitom zpětném pohledu, když to teďka jakoby bylo připomenu, tak to pořád mám sklon tendenci vnímat velmi silně v tom kontextu problémů s panem Bátorou, který tehdy byl, to jako bylo téma, který bylo tehdy velmi žhavý. Takže to si myslím, že je jakoby jeden aspekt tohohle celého. A druhý aspekt, který já pořád vnímám, že si myslím, že je správně, aby univerzitní osobnosti byly za a) odborně velmi zdatné, to si myslím, že o tom není v kontextu, v kontextu oboru u pana, dobře, docenta Putny, myslím, moc sporu. A jednak prostě si myslím, že je to důležité, aby to byly výrazné osobnosti, které nějakým způsobem vstupují do veřejného prostoru s jasnými názory, s kterými hold jsme občanská společnost, každý nebudem se vším souhlasit, každému se nám nebude všechno líbit, ale měli bychom opravdu, myslím, usilovat o to, aby každý měl právo své názory vyjadřovat, obhajovat a nějakým způsobem za nimi stát.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Já tomu rozumím, na druhou stranu vy se potkáte s prezidentem republiky, pravděpodobně budete navzájem nějak argumentovat, tak si to představuju zhruba, pane rektore, a jak budete protiargumentovat na to, že se prostě prezidentovi, ať už to je zasazeno v tom kontextu, o kterém jste mluvil, to znamená, že ono to slovo, které mu evidentně nevyhovuje, poprvé vlastně vůči té minoritní skupině použil pan Bátora a ne Martin Putna, takže prostě se mu nelíbí, že by vysokoškolský profesor, člověk s titulem profesora měl něco takového ve veřejném prostoru používat?

Václav HAMPL, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

To já ještě uvidím, jak budu argumentovat tváří v tvář tomu, co se skutečně jako dozvím nebo doslechnu, nebo co bude říkat pan prezident. Já jenom připomínám, že všechno toto z mého pohledu je skutečně jaksi podmíněno tím, že pan prezident se ve finále skutečně takto rozhodne, on prostě oficiálně jeho kancelář jaksi potvrdila nebo vyhlásila, že to rozhodnutí ještě definitivní není, nicméně pořád já si myslím, že můžu rozumět a rozumím do jisté míry tomu, že prostě některé věci se nám líbí a některé věci se nám nelíbí, ale trošku mám, ne trošku, dost mám problém s tím, že líbí, nelíbí jedno konkrétní veřejné vystoupení by mělo být nějakým fundamentálním, zásadním krokem nebo elementem v rozhodování o tak závažné věci jako je profesura, to si myslím, že je prostě komplexní posouzení a já pořád si přitom myslím, že když si vzpomenu na své učitele na vysoké škole, tak já jsem měl to štěstí, že buď jsem chodil na vysokou školu za normalizace, tak jsem chodil na fakultu, která si myslím, že tím byla postižená ve skutečnosti relativně méně a jaksi přežívalo tam byť ne v profesorských a docentských postech, ale velká řada velmi výrazných osobností odborně a často to byli lidé, kteří byli takoví jako pitoresktní, kteří prostě nezbytně nebyli jako ze škatulky jeden jako druhý, prostě měli svá jasná specifika, někdy až možná tak trochu jako na hraně v jistém smyslu, ale prostě autorita u studentů souvisí, závisí trochu na jiných věcech než jenom, jestli se nám líbí, nebo nelíbí jeden transparent.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu, dnes je se mnou ve studiu rozhlasu rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl. No, dobře, tak pak se pojďme, pane rektore, bavit o tom, jak vlastně celou tu situaci vy vnímáte? Vy jste reprezentant Karlovy univerzity, která notabene za tou navrhovanou profesurou Martina C. Putny stojí, tak cítíte se být pod nějakým tlakem ze strany prezidenta, protože, když se podíváme do citace z vysokoškolského zákona, tak tam velice přesně stojí, že profesora pro určitý obor jmenuje prezident republiky na návrh vědecké rady vysoké školy podaným prostřednictvím ministra. Takže z toho nevyplývá, že by prezident měl automaticky podepisovat všechno, co mu přijde na stůl?

Václav HAMPL, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

To já nevím a to je samozřejmě věc na nějaké právní posouzení, které já mimochodem také nějakým způsobem u nás běží.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Necháváte si posuzovat jaksi výklad?

Václav HAMPL, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

No, samozřejmě, to trochu potřebuju, protože já právník nejsem, tak je těžké jít do nějakých podrobnějších právních debat, nicméně si myslím, že to není možné brát na nějakou lehkou váhu, mně přece jen to trochu připadá malinko obdobná situace, jako když vysokoškolský zákon říká, že diplom vydává univerzita, potažmo podepisuje rektor, tak jako, když člověk udělá státnice a diplomku a má všechny studijní povinnosti, tak rektor se asi na ni nepodívá a neřekne, mně se nelíbila nějaká támhle ta cedule, já vám diplom nepodepíšu, jo. Nebo teďka prostě běžej zrovna maturity, tak si myslím, že maturanti by byli asi trochu zaskočený, kdyby ředitel školy řekl, že nepodepíše jejich maturitní vysvědčení, přestože udělali maturitní zkoušku, tak v tomhle bych ..., ale tohle je laické přirovnání.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Tak jsme tady právní oba laici, to tak rozhodně je.

Václav HAMPL, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

A já neříkám, že v tomhle mám opravdu patent na rozum, jenom trošku připomínám, že to není opravdu jenom tak jako nějaká lehounká libovůle, prostě tady ten zákon nepochybně má nějaký úmysl, nějakým způsobem předepisuje minimálně řekněme standardní průběh a pokud vůbec bychom se měli bavit o odchylkách od toho průběhu, tak by měly velmi solidně a skoro bych řekl neprůstřelně být zdůvodněny.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Myslíte si, že je už i z tohoto úhlu pohledu rozumné, aby v tom jmenování profesorem byl politik? V mnoha zemích to je tak, že samotná akademická obec nebo ta instituce si jmenuje profesory?

Václav HAMPL, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

To já si myslím, že je věc, která, nebo prostě téma, které tato současná situace velmi jaksi oživí. My jsme se o tom bavili poměrně značně i v rámci připravované novelizace vysokoškolského zákona. Tam vznikla z mého pohledu taková trošku nešťastná situace, že to bylo tak jako postaveno, jako kdyby existovaly pouze dvě alternativy, jedna, současný stav včetně jmenování prezidentem, versus teda jmenování vysokou školou, ale nikoli, ale prostě jako systematizace profesorských míst, to je, musím říct, aspekt, který většině, většině šéfů vysokých škol moc nesedí řekněme, nebo vidí na něm poměrně značné potenciální nevýhody. Já si myslím, že ve skutečnosti si umím představit systém víceméně obdobný tomu dnešnímu, který by víceméně nemusel zahrnovat jmenování hlavou státu, ale na druhou stranu to jmenování hlavou státu, si myslím, že má tady tradici silnou, která zase má některé své důvody, takže pokud ..., ale spíše to ukazuje to, že ta současná situace ukazuje to, že pokud by to mělo být zachováno, tak potom za cenu nějakého trošku přesnějšího procesního popsání toho, jak se mají věci dít. Já si myslím, že když vezmu třeba analogii toho, jak běží habilitační docentské řízení na univerzitě, tam vlastně poslední slovo má také rektor poté, co celá věc je nějak odborně posouzena, ale rektor vlastně nemůže sám o své vůli takříkajíc skončit, zatrhnout habilitační řízení. Pokud má s ním problém, tak je zase nějak vysokoškolským zákonem předepsáno, co teda má dělat a jak ta věc bude vyřešena.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Myslíte si, pane rektore Hample, že ta současná situace má nějakou souvislost s přímou volbou, s faktem, že současný prezident byl zvolen přímo?

Václav HAMPL, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

Tak to už je trochu sféra spíše do oblasti politologie nebo dokonce praktické politiky, což není moje nejsilnější parketa, takže to asi ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Víte, na co se ptám? Ptám se na to, jak si vykládáte, o co vlastně prezidentovi v tuto chvíli jde, protože vy máte za sebou velice dlouhé období, kdy až na nějaké, řekněme, časové jaksi výkyvy Václav Klaus jmenoval profesory ty lidi, o které si vlastně akademická obec řekla, teď ne?

Václav HAMPL, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

No, říkám toto je věc, o které já můžu nejvýše jaksi laicky spekulovat a umím si představit, že to samozřejmě celé souvisí s tím, že pan prezident si přeje nebo považuje z nějakého důvodu účelné, nějak jakoby dělat věci trochu jinak, než jeho předchůdce, řekněme vykládat některé paragrafy jinak, než jeho předchůdce, to je samozřejmě možné.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Co říkáte na, řekněme, konstrukci, že přímo volený prezident reprezentuje lid, českou společnost a ten by měl moci mluvit do toho, kdo bude za veřejné peníze placen jako profesor?

Václav HAMPL, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

Ale, pokud si to doopravdy český národ takto přeje, tak si to tak zařídí, ale já si myslím, že ten, ta současná podoba vysokoškolského zákona jaksi to takto naštěstí nezamýšlí. To jsme celkem zažili za dob minulých, kdy prostě ty řekněme politická, ideologická hlediska byla rozhodující nad těmi jaksi meritorními věcnými odbornými a ve skutečnosti já si myslím, že by česká společnost neudělala dobře, kdyby chtěla upřednostňovat politická hlediska, nad odbornými hledisky.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

No, a aniž bych předjímal, o čem se dohodnete, nebo nedohodnete s prezidentem republiky Milošem Zemanem, tak k čemu jste jako zástupce Univerzity Karlovy připraven? Jste připraven při každém dalším návrhu koho jmenovat profesorem vyrazit na Hrad a debatovat o tom a uvádět své argumenty, nebo si prostě vymezit nové mantinely té hry?

Václav HAMPL, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

To je samozřejmě důležitá otázka z hlediska celkového dalšího postupu. Já obecně si myslím, že by asi bylo lépe, pokud by napříště pan prezident měl zase s nějakým z adeptů nějaké výhrady k některému z adeptů, takže by možná bylo lépe iniciovat nějaké jednání jaksi předtím, než celá věc je nějakým způsobem rozhodnuta, pseudorozhodnuta, medializována a podobně, to si myslím, že leccos by se dalo vyjasnit takříkajíc relativně v klidu a věcně a ku prospěchu věci. Já bych spíše doufal, že by se takovéhle věci opravdu moc často dít nemusely. Co se týče Univerzity Karlovy, tak mně nezbývá, než zdůraznit, že prostě naše hlediska, kritéria hodnocení těch profesur jsou opravdu dosti přísná, dosti náročná a pečlivě na ně dbáme, aby se na ně dohlíželo a myslím si, že v tomto rozhodně nejsme, nebo řekl bych, že Univerzita Karlova v tomto trochu i vede jakoby v rámci českých vysokých škol v té jisté náročnosti, takže trochu mě i překvapuje, že takovýto problém poprvé se vlastně vynořuje právě na Univerzitě Karlově.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Dokážete si představit, že by Martin Putna nebyl profesorem?

Václav HAMPL, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

To si nepochybně, tak nakonec doteď nebyl, tak byl by dál. Ne, víte co, já si myslím, že tady je vážná jedna věc, když už se na to ptáte, a to sice, jak už jsem říkal, myslím si, že nesouhlas pana prezidenta by měl být jaksi důsledkem, výsledkem nějakých jako vážných závažných informací jeho. Pokud by byl, tak si moc neumím představit, jaké by to měly být informace, které by byly slučitelné vůbec s tím, že by jaksi vykonával funkci vysokoškolského profesora. On přece jen u nás učí určitě 15 let, teď mě nechytejte prosím pěkně přesně za čísílko, musel bych to tady najít, ale prostě řadu, řadu, mnoho let a prostě je to pedagog populární, respektovaný studenty, prostě mají pocit, že jeho přednášky, semináře jsou jasným přínosem a není tam problém.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Pane rektore, tomu rozumím. Víte, na co se ptám, ptám se na to, co když to prostě bude to kolíkování prostoru, co když prostě tam bude ta nechuť řekněme osobně pana prezidenta Martina Putnu jmenovat profesorem, co s tím budete dělat?

Václav HAMPL, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

Já se trošku nerad pouštím, co by bylo, kdyby bylo. Myslím si, že ta situace je značně v pohybu, značně dynamická. Za pár dní může být všechno trošku jinak a v podstatě za pár dní bude jasno a já pořád, pořád věřím, že se podaří s panem prezidentem prostě to nějak vyjasnit, dojít k nějakému rozumnému řešení. Já si ostatně myslím, že ten současný stav vlastně nejspíš nevyhovuje skoro vůbec nikomu, ale každopádně je asi pravda, že pokud se pan prezident napřímo, natvrdo by rozhodl, že jmenuje, nejmenuje, tak se bojím, že není asi moc síly, která by ho přiměla k tomu, aby jmenoval.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu s rektorem Univerzity Karlovy Václavem Hamplem. Díky za váš čas. Hezký podvečer.

Václav HAMPL, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

Děkuji. Na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Martin Veselovský byl u mikrofonu Radiožurnálu. Přeji dobrý poslech.

Autor:

Sdílejte článek: