Iberoamerickou cenu letos obdržela studentka hispanistiky Veronika Stašová

středa, 16 březen 2016 23:34

V reprezentačních prostorách Vlasteneckého sálu Univerzity Karlovy byly dnes slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže o nejlepší studentskou práci se vztahem k Latinské Americe či Pyrenejskému poloostrovu – Iberoamerická cena. Cenu nejvyšší si odnesla Veronika Stašová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Veronika Stašová, studentka hispanistiky na FF UK, získala nejvyšší ocenění Premio Iberoamericano za práci Rosalía de Castro a její poezie o životě a smrti, která pojednává o tvorbě galicijské básnířky Rosalíe de Castro. Druhé místo obsadila Zlata Pospíchalová (MUNI) za práci Lingvistické kontakty v Pouzu věnující se jazykovému odkazu emigrace do města Pozuzo v Peru a třetí Katarína Šulganová byla oceněna za téma emigrace a exilu ve vybraných povídkách Josého Rodriguese Miguéise (rovněž MUNI).

Spolu s hlavními cenami porota udělila i dvě čestná uznání za mimořádnou jazykovou obratnost. Ty obdržely práce Ženské a mužské vzory ve zlaté éře mexické kinematografie od Kataríny Havranové z Masarykovy univerzity a Překážky při vývozu do Latinské Ameriky pro české vývozce od Barbory Kaprálové z Univerzity Hradec Králové.

Soutěž pro vysokoškolské studenty pořádali již po jedenadvacáté zástupci diplomatických misí iberoamerických zemí akreditovaných v České republice. Porota, složená z nejvyšších zástupců velvyslanectví Argentiny, Brazílie, Chile, Kuby, Mexika, Peru, Portugalska, Španělska a Venezuely vybírala z 20 přihlášených textů zaměřených na problematiku latinskoamerických zemí a zemí Pyrenejského poloostrova, psaných ve španělském či portugalském jazyce.

Iberoamerická cena se udílí od roku 1994 a je jedinou svého druhu v Evropě. Zúčastnit se jí mohou vysokoškolští studenti bakalářského a magisterského programu, kteří jsou české národnosti, žijí v České republice a předloží vlastní vědeckou práci s přímým vztahem k Latinské Americe nebo Pyrenejskému poloostrovu.

„Za dobu existence soutěže do ní přihlásily své práce stovky studentů. Zabývali se v nich otázkami literatur zemí Pyrenejského poloostrova a Latinské Ameriky, problémy politického i ekonomického života i vztahy s českými zeměmi. Tyto vztahy byly a zůstávají bohaté a – což je třeba také říci – nezatížené nějakými starými konflikty či napětím,“ řekl rektor UK prof. Tomáš Zima.

Autor: red.
Foto: red.