Eduard Štorch by se dožil 135 let. Jeho dílo připomene dvoudenní sympozium

pondělí, 15 duben 2013 12:42

Ve dnech 11. a 12. dubna 2013 se v prostorách Památníku národního písemnictví na Strahově a Pedagogické fakulty UK uskuteční Štorchův memoriál – mezinárodní sympozium pořádané u příležitosti 135. výročí narození učitele, archeologa a spisovatele Eduarda Štorcha (1878–1956).

studenti_prednaska_text

„Cílem sympozia je připomenout život a dílo významného českého pedagoga a diskutovat o otázkách vztahujících se k jeho odkazu, které jsou inspirativní i pro dnešní přemýšlení o výchově a historickém vzdělávání,“ uvádí PhDr. Hana Havlůjová, Ph. D., koordinátorka akce z Pedagogické fakulty UK. „Účastníci symposia se proto budou zabývat nejen kapitolami ze života dodnes oblíbeného spisovatele nebo historickými souvislostmi jeho pedagogické a literární práce, ale také možnostmi využití kulturního dědictví ve výuce nebo proměnami dějepisného vyučování v 21. století.

Podle zástupce vedoucího Centra pro nové dějiny školství a vzdělanosti, které bylo nedávno ustaveno na Pedagogické fakultě UK, PhDr. Jiřího Hnilici, Ph. D., nám může být Eduard Štorch vzorem v hledání nových cest, jak vyučovat dějepis lépe. „Štorch byl spoluautorem sady tzv. pracovních učebnic dějepisu pro měšťanské školy, které přinesly na svou dobu řadu inovativních prvků a zároveň si získaly oblibu mezi žáky i učiteli. Podílel se také na vývoji nových pomůcek pro výuku,“ vyjmenovává Hnilica.

„Proměnám dnešních učebnic, didaktických pomůcek či novým přístupům k výuce dějepisu bude na sympoziu ve čtvrtek v podvečer věnován zvláštní diskusní panel, jehož se zúčastní didaktici dějepisu i učitelé z praxe,“ doplňuje Havlůjová.

Akci iniciovala katedra dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK v Praze v rámci fakultního PRVOUKU Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání. Spolupořadateli jsou katedra historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Památník národního písemnictví v Praze.