Anežka a ty další. Tříletý projekt sleduje mimořádné ženy střední Evropy 13. století

neděle, 21 červen 2020 02:29

Nebyla to jen svatá Anežka Česká. Výjimečných žen působilo ve střední Evropě 13. století více. Pocházely většinou z královských rodů, zakládaly kláštery, pomáhaly chudým a nemocným. Jejich moc dalece přesahovala hranice zemí, ovlivňovaly soudobou společnost i umění. Právě na ně a na umění s nimi spojené se soustřeďuje dvousemestrální kurz, který díky finanční podpoře Mezinárodního visegrádského fondu vede již druhým rokem na Katolické teologické fakultě UK doktorka Kornélia Kolářová Takácsová. Odborným garantem kurzu je profesor Jiří Kuthan.

anezka693

„Ve 13. století dochází, snad mohu použít toto slovo, k emancipaci žen pocházejících z vládnoucích rodů. Zakládají kláštery, politicky se angažují, často například hrají roli usmiřovatelek v rozhádaných královských rodinách. V našem kurzu se věnujeme právě těmto výjimečným ženám, jež se nějakým způsobem projevovaly nejenom po stránce spirituální, ale zanechaly za sebou i další stopy. Vedle Anežky České se detailně zabýváme třeba Markétou Uherskou nebo Konstancií Uherskou, která byla českou královnou. Zajímavá je také svatá Kinga Polská, dcera uherského krále –provdala se do Polska a stala se patronkou této země. Zajímají nás propojení mezi dynastiemi a to, jak se tyto vazby odrazily na podobě konkrétních klášterů. Všímáme si ale i žen, jež vyrůstaly v klášterech od narození, nikdy se neprovdaly, jejich význam však přesáhl hranice církevní, světské i státní,“ vysvětlila autorka projektu Kornélia Kolářová Takácsová.

Díky tomu, že její nápad oslovil i visegrádský fond, mohou studenti Katolické teologické fakulty UK i dalších jejích fakult od loňského roku navštěvovat dvousemestrální kurz Velké ženy ve visegrádském regionu: kult a umění s nimi spojené. Součástí programu jsou i zahraniční exkurze do míst neodmyslitelně spjatých s těmito ženami a za uměním, které se k tématu pojí. Během každého semestru se navíc konají přednášky tří zahraničních odborníků, jichž se mohou zúčastnit i nezapsaní posluchači.

prednaska

„Program se snažíme neustále rozvíjet a variovat, zveme nové hosty ze zahraničí s neotřelými tématy, každý rok měníme cíle exkurzí. Loni jsme byli ve Vratislavi a Třebnici, kde je pohřbena svatá Hedvika Slezská. Letos nás čeká Ostřihom a Budapešť, příští rok to bude asi Slovensko. Díky tomu se vytvořila skupina studentů, kteří si kurz zapsali opakovaně a tématu se začínají věnovat více do hloubky,“ podotkla Kornélia Kolářová Takácsová.

Sama doktorka je v regionu visegrádské čtyřky jako doma. Pochází totiž z maďarské rodiny na Slovensku, dlouhodobě žije v České republice se svým manželem, který má předky zase v Polsku. Kornélia Kolářová Takácsová vystudovala teologii na Evangelické teologické fakultě UK a na Vídeňské univerzitě. K doktorátu z ETF UK se nyní snaží doplnit ještě jeden, tentokrát z dějin křesťanského umění, kterým se věnuje na Katolické teologické fakultě UK. Možná právě její osobní zájem a blízkost k celé střední Evropě i interdisciplinarita projektu vycházející z jejího vědeckého zaměření pomohly k tomu, že se visegrádský fond rozhodl její nápad zafinancovat. Díky tomu se studenti mohou od loňského roku účastnit mimořádně zajímavého a barvitého kurzu, část peněz jde navíc na rozšíření oborové fakultní knihovny. Grant umožní fakultě kurz otevřít i v příštím akademickém roce. Jak to bude v dalších letech, se uvidí podle zájmu studentů i finančních možností KTF UK.