Mohou lidé měnit zdánlivě neměnná ekologická pravidla?

úterý, 12 březen 2019 16:36

Mezinárodní tým vědců pod vedením Centra pro teoretická studia UK a AV ČR upozorňuje na klíčovou roli člověka v utváření zdánlivě neměnných ekologických zákonitostí. Studie, která právě vychází v prestižním časopise Global Ecology and Biogeography, možná od základu promění náš způsob uvažování o vztahu lidské civilizace a živé přírody.

sneci_text

Analýza velkého množství dat o vývoji vegetace a společenstev měkkýšů v prostoru střední Evropy za posledních 15 000 let (od závěru poslední doby ledové) nepotvrdila až dosud přijímaný předpoklad, že lidské aktivity ovlivňují přírodní rozmanitost předvídatelným způsobem, v rámci univerzálních ekologických pravidel. Místo toho se ukázalo, že člověk v posledních 6 000 letech opakovaně ovlivnil tato pravidla samotná. Přímý lidský vliv na živou přírodu se tak jeví být hlubší a významnější než vliv ostatních faktorů, včetně klimatických změn. Proto bude nutné znovu promyslet a adekvátním způsobem upravit modely, které jsme až dosud používali k projekcím současných globálních trendů směrem do budoucnosti.

Výzkum vedoucí k těmto výsledkům byl financován Norským finančním mechanismem 2009–2014 a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy „Project Contract no. MSMT-28477/2014“ a grantem GA ČR P504/13/08169S.

Zdroj: Šizling A. L., Pokorný P., Juřičková L., Horáčková J., Abraham V., Šizlingová E., Ložek V., Tjørve E., Tjørve K. M.C., Kunin W. (2016): Can people change the ecological rules that appear general across space? Global Ecology and Biogeography, DOI: 10.1111/geb.12467