Shořelý antický archiv vydal své tajemství. Dvacet hliněných pečetí s otisky gem

pátek, 26 duben 2013 16:41

Ústavu pro klasickou archeologii FF UK se podařil unikátní nález. Nejvýznamnější objev loňské sezony, který uskutečnila česko-bulharská expedice v řeckém emporiu Pistiros v Bulharsku, byl ale plně objasněn až nyní po očištění a konzervaci v laboratoři. Jedná se o soubor dvaceti hliněných pečetí nesoucích otisky gem, jejichž výjevy reflektují figurální typy klasického řeckého sochařství.

gemy_text

„Na zadní straně se dochovaly stopy šňůrek, kterými byly zřejmě připevněny k dnes již nedochovaným dokumentům psaným na papyru. Podobné nálezy jsou sice známy i odjinud, např. z Délu, ale vesměs až z helénistické doby,“ upozorňuje prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc., z Ústavu pro klasickou archeologii FF UK.

Pistirský archiv byl zničen při požáru města, který způsobil vojenský útok okolo roku 310 př. Kr., jenž souvisel s tehdejšími spory mezi diadochy, generály Alexandra Velikého, jež si rozdělili jeho říši, a patří tak k nejstarším svého druhu.

„K dalším unikátním objevům patří zlomek nádoby z litého a broušeného skla. Jedná se o nejstarší exemplář svého druhu, s paralely donedávna známými až z helénismu. Překvapením je také hliněná lampa s vyrytou řeckou alfabetou, zřejmě učební pomůcka, a zlomky pozdně antických šperků, které se dostaly do Pistiru v době stěhování národů, snad při pokusu o hledání pokladů v tehdy ještě zčásti stojících ruinách,“ pokračuje s popisem profesor Bouzek.

Nové nálezy, jakož i další studie z Pistiru, budou publikovány ve svazku Pistiros V. Excavations and Studies, který má vyjít ve vydavatelství FF UK ještě v tomto roce. „Analýza a zpracování dosavadních nálezů bude pokračovat během letošní sezony, nicméně kontinuita archeologického průzkum lokality a jejího zázemí je plánována i do dalších let,“ dodává doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph. D., nový ředitel Ústavu pro klasickou archeologii FF UK.