Forenzní fonetika umí odhalit pachatele podle jeho hlasu

středa, 06 březen 2013 12:47

Je obviněný stejnou osobou, která je slyšet ze záznamu anonymního telefonátu? S tímto odhalením by kriminalistům mohl pomoci forenzní fonetik, bohužel touto specializací u nás disponuje jen pár odborníků. Proto Fonetický ústav FF UK poprvé otevřel v letním semestru seminář forenzní fonetiky, který by měl poptávku po těchto specialistech vyplnit. Seminář vede doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph. D.

skarnitzl_text

Co bylo důvodem zařazení kurzu forenzní fonetiky do studijního programu?

Seminář vznikl na základě zájmu nejenom našich studentů, ale i odborníků, protože forenzní fonetika není v této zemi ještě příliš praktikovaná na odborné úrovni. V Kriminalistickém ústavu Praha existuje oddělení audio-video a dokumentace, z něhož před dvěma lety odešel do civilu Jan Mládek, jediný expert na analýzu hlasu, kterého dosud policie měla. Dlouho bylo místo v tomto oddělení prázdné, teprve nedávno ho obsadil kapitán Luboš Voříšek. On však není fonetik, ale inženýr, a pro srovnávání hlasů je třeba mít i fonetické a lingvistické znalosti – například jaké jsou meze variability hlasu u jednoho mluvčího. Proto začal navštěvovat naše kurzy a dochází právě i na forenzní fonetiku.

Forenzní fonetikou se u nás v tuto chvíli živí jen naše absolventka PhDr. Marie Svobodová, Ph. D., a i ta přivítala možnost rozšířit si znalosti o odbornou teorii a statistické analýzy. Jak velký trh ale v tuto chvíli pro odborníky je, nevíme. Jisté je, že obor fonetika, a tedy i seminář forenzní fonetiky vyučujeme v celé republice jako jediní.

Pro koho je seminář tedy primárně určený?

Primárně je určený jako povinně volitelný seminář pro studenty navazujícího magisterského oboru fonetika. Jsme však malým oborem, v magisterském programu máme nyní osm studentů. Seminář v současnosti navštěvují tři studenti a dále pak Marie Svobodová a Luboš Voříšek.

Zároveň předpokládáme, že pokud by byl zájem například z Policejní akademie či jiných odborných kruhů, jsme schopni v rámci celoživotního vzdělávání nabídnout nejenom seminář forenzní fonetiky, ale komplexnější podobu kurzů zahrnující základy akustiky, fyziologické fonetiky apod. Mohlo by se jednat o čtyřhodinový blok, do něhož by se zapojili i další kolegové z Fonetického ústavu.

Zakotví již seminář v rozvrhu napevno?

Většinou otevíráme povinně volitelné předměty z kapacitních důvodů jednou za dva roky. V tomto případě bychom ale kurz rádi zopakovali i v příštím roce, aby se „usadil“. Slíbit to ovšem v tuto chvíli na sto procent nemůžu.

Co bude náplní kurzu a jaký bude poměr teorie a praxe?

Praxe s teorií budou asi v poměru půl na půl. V úvodních hodinách si představíme historii identifikace mluvčího, například kdy se hlas použil poprvé u soudu pro identifikaci pachatele, pak si řekneme něco o úlohách forenzní fonetiky a jejích možnostech nebo o fyziologii hlasu s jeho unikátnostmi a variabilitou. Hlavní část kurzu tvoří percepčně poslechový přístup a instrumentální, tedy akustický přístup k identifikaci mluvčího. Budeme se snažit zjistit, co jsme schopni na základě poslechu o mluvčím zjistit, například jeho pohlaví, věk, region, z jaké socioekonomické třídy pochází či jakého dosáhl vzdělání. V dalších hodinách již budeme na základě předchozí teorie měřit různé akustické parametry, jako jsou základní hlasová frekvence a formanty.

V závěru se zaměříme na statistické vyhodnocování, kde podle dostupných parametrů dvou mluvčích určíme, s jakou pravděpodobností se jedná o stejného či odlišného mluvčího. Poslední krátká kapitola se bude věnovat etickým otázkám. V rámci každého běhu kurzu bychom chtěli provést i krátký výzkum zaměřený na užitečnost vybraného parametru pro rozlišení mluvčích.

Je vám problematika forenzní fonetiky profesně blízká a chtěli byste si rozšířit vzdělání? Pak se ozvěte docentu Skarnitzlovi na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Při dostatečném počtu zájemců je možné otevřít speciální program v rámci celoživotního vzdělání.

Seminář byl vytvořen za podpory projektu FRVŠ 193/2012.