Tématem třetího ročníku Dne vědy je Svět jako fikce, fikce jako svět

neděle, 23 březen 2014 19:31

Chcete si „naživo“ poslechnout čerstvého nositele Templetonovy ceny prof. Tomáše Halíka nebo se dozvědět něco o realitě a fikci shakespearovského divadla z úst prof. Martina Hilského? Nebo se raději chcete necháte inspirovat zástupci mladé vědy? V tom případě zavítejte na třetí ročník Dne vědy, který se uskuteční 26. března v hlavní budově Filozofické fakulty UK a ve studentském klubu K4 v Celetné 20.

denvedy_pozvanka

Cílem akce, určené široké veřejnosti se zájmem o humanitní vědy, je ukázat, že na fakultě se jen „neučí“, ale že jde o pracoviště s výsostně badatelským profilem, kde výuka i věda tvoří jeden celek.

Den vědy 2014 zahájí vernisáž výstavy Havel na scéně: scénografie děl Václava Havla, kterou připravily katedra divadelní vědy FF UK a Institut umění – Divadelní ústav.  Fotografie, scénické a kostýmní návrhy a plakáty přiblíží vizuální podobu Havlových děl ve velkých divadlech i na malých studiových scénách. Vernisáž začíná ve 13.30 hod v přízemí hlavní budovy FF UK, nám. Jana Palacha.

Hlavní program je rozdělen do čtyř sekcí:

  • Vidí věci jinak: 75minutové přednášky renomovaných pedagogů FF UK – prof. Martina Hilského (nositele Řádu britského impéria a Medaile za zásluhy o stát), prof. Tomáše Halíka nositele Templetonovy ceny), prof. Milana Hlavačky a doc. Radvana Bahbouha.

  • Mladá věda: výzkumné projekty mladých vědců, které odrážejí fikci a reálný svět z pohledu technologického vývoje, ale i nových uměleckých forem.

  • Hravá věda: workshopy v Knihovně Jana Palacha a v učebně Fonetického ústavu FF UK, prezentace v kinosále katedry filmových studií FF UK a exkurze v Laboratoři lingvistických a behaviorálních studií.

  • Podporujeme vědu: sekce je věnována prezentaci podpory vědecké práce v oblasti zahraničních výjezdů, financování a publikování a zároveň možnostem doktorského studia na FF UK.

Den vědy bude zakončen večerním koncertem v klubu K4, kde vystoupí hudební skupiny vědců a doktorandů FF UK – Ruce naší Dory, People on the Horizon a Tři dny na břiše.

Podrobné informace naleznete na www.denvedy.cz.