Český protestantismus je středem zájmu původem nizozemského badatele

čtvrtek, 06 březen 2014 16:53

Ve zpracování dějin české, respektive československé protestantské církve je řada bílých míst. Na jejich zaplnění pracuje Dr. Peter Morée, který působí na Evangelické teologické fakultě UK. Jeho projekt Transformace českého protestantského náboženského prostředí (1980–2000) podpořila Grantová agentura ČR. Ačkoliv doktor Morée pochází z Nizozemska, do Československa jezdil už od 80. let a později se zde usadil natrvalo. Setkání se zápasem českých protestantů o integritu a svéprávnost ho přivedlo i k podpoře kubánských nezávislých kruhů.

spis693

„Studovat v 80. letech v cizině nebylo vůbec tak snadné jako dnes. Dostal jsem se sem díky projektu, který vybudovala Hebe Charlotte Kohlbrugge a díky němuž mohli jezdit nizozemští studenti mj. do Československa (H. Ch. Kohlbrugge obdržela v roce 1991 čestný doktorát UK, pozn. red.),“ vzpomínal Peter Morée, který do Československa poprvé přijel v polovině 80. let, pak tady rok studoval a prožil tu dokonce i konec roku 1989.

Setkání s československým disentem, kdy pozoroval, jak jedno rozhodnutí mohlo fatálně ovlivnit život člověka i celé jeho rodiny, ho velmi silně oslovilo a také přimělo do Československa se opakovaně vracet. „Když chce člověk něco opravdu změnit a o něco se zasadit, má být připraven za to nést i případné důsledky. To jsem tady viděl a byla to pro mě velká škola,“ podotkl doktor Morée.

Po revoluci se rozhodl, že se zde usadí, a začal pracovat na disertaci o české reformaci. „Viděl jsem, že je tady řada témat, která bych mohl vědecky zpracovat. Pustil jsem se do disertace o české reformaci. Když jsem se zabýval Milíčem z Kroměříže, dostal jsem se k materiálům, které třeba sto let nikdo neměl v ruce. A nyní, když se zabývám dvacátým stoletím, se zase věnuji tématům, které nikdo dosud nezpracoval. Jsou tady skutečně velké vědecké výzvy, to bylo pro mě velmi přitažlivé. V holandském kontextu je toto nemyslitelné,“ připomněl jeden z důvodů, jenž ho přesvědčil zůstat v České republice.

Zatímco dříve se díky podpoře Grantové agentury Akademie věd ČR věnoval dějinám českého protestantismu v letech 1945 až 1969, nyní se v rámci projektu podpořeném Grantovou agenturou ČR zaměřil na novější dějiny českého protestantismu. „Při historických studiích se obvykle končí rokem 1989 nebo 1990, poslední desetiletí dvacátého století se velmi málo reflektuje. To mi nepřipadá správné. Ve své práci se tak zabývám především tím, jak si čeští protestanti našli svou cestu v obrodě společnosti ve druhé polovině osmdesátých let a jak se adaptovali na nové poměry po roce 1989,“ vysvětlil doktor Morée.

V osmdesátých letech jezdila do Československa právě i z Nizozemska řada teologických představitelů, kteří se účastnili bytových seminářů. Vybudovala se tak celá síť kontaktů, ve které se pohyboval i Peter Morée a prostřednictvím které se spojil také s kubánským disentem a nezávislými kruhy. Později tak stál u zrodu Institutu Pontes, který se snaží „vytvářet mosty mezi společnostmi a kulturami a především podpořit nezávislé aktivity na Kubě“.

V rámci institutu Peter Morée spoluorganizuje různé semináře a nyní se mu i díky finanční podpoře Fondu mobility UK podařilo pozvat na Evangelickou teologickou fakultu UK představitele kubánské presbyteriánské církve Daniela Izquierda. Na fakultě bude působit a přednášet na jaře letošního roku.