Sedm studentů UK převzalo ceny z rukou nobelisty Jean-Marie Lehna

pátek, 21. červen 2013 17:26

Více než třetina všech udílených ocenění v oblasti chemie, lékařských věd, farmacie a informatiky směřovala během slavnostního udílení 20. června na Francouzském velvyslanectví v Praze na naši alma mater. Nejvyšší ocenění v soutěži lékařských věd převzala Ivana Heřmanová z 2. lékařské fakulty a její kolegyně z Přírodovědecké fakulty Pavla Chlubná obdržela první cenu za chemii.

V Buquoyském paláci předal ocenění J. E. velvyslanec Francie v České republice Pierre Lévy společně s nositelem Nobelovy ceny za chemii Jean-Marie Lehnem a zástupci firem, které se na soutěžích podílí.

„Ceny představují ustálenou tradici naší bilaterální spolupráce a svědčí o živé kooperaci mezi akademickými obcemi našich dvou zemí,“ vyzdvihl v úvodu slavnostního předávání cen velvyslanec Francie v České republice Pierre Lévy. Ve své řeči rovněž poděkoval přítomným zástupcům českých univerzit za šíření informací o udílení cen, které společně s programem J. Barranda napomáhají rozvíjení oboustranné spolupráce.

„Evropa je naše minulost a mnohem více je to naše budoucnost. To platí pro všechny státy, které se v současné době scházejí v rámci Evropské unie,“ uvedl v krátkém projevu k účastníkům ceremonie nositel Nobelovy ceny Jean-Marie Lehn. Jako důkaz společného vědeckého prostoru uvedl, že v jeho laboratoři v současné době pracují již tři Češi.

První dvě ocenění v každé kategorii získávají kromě finanční odměny i možnost absolvovat měsíční stáž v některé z prestižních francouzských laboratoří.

Ceny udělené studentům UK:

Cena Jean Marie Lehna

za chemii

1. místo

Pavla Chlubná

za práci: Synthesis, characterization and catalytic use of novel types of zeolites

2. místo

Filip Hessler

za práci Total synthesis of ferrocenestrone

Cena Alberta Schweitzera

za lékařské vědy

1. místo

Ivana Heřmanová

za práci A novel insight into the effect of L-asparaginase on leukaemic cells

4. místo

Anna Králíčková

za práci Histology of osteochondral deffects healing - Experiment with nanofibre composite scaffolds

5. místo

Josef Fontana

za práci Do glucagon - like peptide - 1 analogues affect early phase of liver regeneration after partial hepatectomy in rats?

Cena Josepha Fourriera

za informatiku

2. místo

Martin Kruliš

za práci Employing parallel architectures in similarity search

Cena Sanofi

za farmacii

4. místo

Barbora Janůšová

za práci Effect of amino acid derivatives and ceramides on the skin barrier function