Jak financovat vědecký projekt, se dozvíte na přednášce pořádané v rámci Dne vědy

středa, 17 duben 2013 12:18

Příprava monografie, sociologický výzkum, náklady na zahraniční cestu, mzdy... To vše lze hradit z grantů. Stačí mít připravený kvalitní vědecký projekt a vědět, kdy, kde a jak o finance žádat. S tou druhou částí vám poradí dnes od 18 hodin Bc. Petr Hájek, který si právě na toto téma připravil přednášku v rámci Dne vědy na FF UK.

hajek_text

Petr Hájek se v oblasti grantů a dotací pohybuje od roku 2005, kdy začal pracovat v odboru strukturálních fondů Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Působil také v oblasti fundraisingu pro neziskový sektor a získal zkušenosti s vedením projektů a vyhledáváním finančních prostředků v oblasti zdravotnictví, sociální práce a vzdělávání. Od roku 2011 působí na grantovém referátu FF UK, kde má na starosti administrativní podporu studentů a akademiků při vedení výzkumných grantových projektů. Protože obdobná oddělení fungují při všech fakultách, mohou být jeho poznatky a zkušenosti přínosné pro studenty a akademické pracovníky nejen z Filozofické fakulty, ale i z dalších fakult Univerzity Karlovy.

Co všechno se na přednášce dozvíte? Ve své hodinu a čtvrt trvající prezentaci Petr Hájek představí klíčové poskytovatele financí (např. Grantovou agenturu Univerzity Karlovy a Grantovou agenturu České republiky) a typy projektů, na něž je možné peníze získat. Zároveň upozorní na již brzy proudící finance z evropských zdrojů v rámci 8. rámcového programu. „Právě u rámcového programu se proslýchá, že by mohli být žadatelé z bývalého východního bloku pozitivně diskriminováni, protože bylo vyhodnoceno, že doposud peníze málo čerpali,“ upozorňuje Petr Hájek. „Pokud vám grant u žádné instituce nevyjde, máte možnost ještě zkusit získat účelová fakultní stipendia, z nichž lze částečně vybrané náklady pokrýt.“

Soutěže na podporu grantových projektů se vypisují v průběhu celého kalendářního roku, jejich největší koncentrace je však během podzimních měsíců. „Pokud potřebujete získat finance třeba na pracovní cestu, je lepší o ně usilovat v předstihu, protože lhůty pro vyřízení jsou dlouhé. Když je výzva zveřejněna na podzim, mohou být příspěvky schváleny na jaře a peníze na účet dostanete až v létě,“ popisuje systém Petr Hájek.  

Samotná příprava projektu a vyplnění formuláře tak zdlouhavé nebývají, podle Petra Hájka vám zaberou jeden až dva týdny. „Důležité je, aby samotný návrh vycházel z potřeby a praxe. Pokud se někdo snaží náklady naroubovat na výzvu, tak to nedopadá dobře.“ Na sepsání projektu a zejména sestavení rozpočtu ale nebudete sami, s tím vám pomohou grantoví referenti na domovské fakultě, stejně tak vám pak pomohou s výslednou zprávou.

Přednáška Bc. Petra Hájka nazvaná Jak financovat vědecký projekt? se uskuteční 17. dubna od 18 do 19.15 hodin v hlavní budově FF UK, místnosti 104.

Celý program Dne vědy.