Displaying items by tag: Bedřich Moldan

In 1990, he became the first ever Czech Minister of the Environment and was a member of the Czech National Council and a senator. Professor Bedřich Moldan was also the founder of the Centre for Environmental Issues of Charles University.

V roce 1990 se stal prvním českým ministrem životního prostředí. Profesor Bedřich Moldan ovšem stál též u zrodu Ekologické sekce Biologické společnosti při ČSAV, reprezentoval naši zemi v OSN a v roce 1992 zakládal Centrum pro otázky životního prostředí UK.