Články dle značky: Covid19

Univerzita Karlova uspořádala celodenní konferenci Rok s covid-19. A jak dál?, jejímž cílem bylo hledat odpovědi na otázky, co vše pandemie změnila, jak zvládáme řešit kritickou situaci a jaká opatření je nutné přijmout, abychom krizi překonali.

For the complete archive of all Forum issues click here:
https://iforum.cuni.cz/IFORUMENG-667.html