Pedagogická fakulta UK mění vizuální identitu

čtvrtek, 11. červen 2020 17:40

Poprvé od svého založení obměnila Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (PedF UK) zásadně své logo a celkový vizuální styl, jímž se chce prezentovat uvnitř univerzity i navenek. Ve středu ho oficiálně představila svým zaměstnancům a veřejnosti. Autorem je grafické studio ReDesign.

_nove_logo_dovnitr_251_251 stare_logo_dovnitr Hlavním motivem loga stále zůstává sova, ovšem v modernějším, jednodušším a dynamičtějším provedení. V různých barevných obměnách se objeví na úředních dokumentech, v emailech, na sociálních sítích, vizitkách, obálkách či propagačních materiálech.

Součástí celkové změny budou také ilustrace, které doplní například písemnou komunikaci a vtipně ji odlehčí. „Vizuální identita má být stálá, srozumitelná a přitom jedinečná. Stmelovat instituci a tím i působit kompaktně navenek. Současně je pro nás nesmírně důležité, aby reflektovala historii fakulty a respektovala její náležitost k Univerzitě Karlově. Proto jsme zachovali kruhový tvar a základní logo zůstává červenobílé,“ vysvětluje děkan Pedagogické fakulty UK Michal Nedělka.

Pro změnu se rozhodli už před třemi lety, v pracovních skupinách postupně pilovali své představy a teprve loni na podzim vyhlásili výběrové řízení s jasným zadáním. Cílem bylo nejen upravit logo, ale hlavně navrhnout dlouhodobě udržitelný výraz, kterým bude Pedagogická fakulta komunikovat.

_vizped_900_243

Učitel není pečovatel

„Provedli jsme několik kvantitativních šetření, jichž se zúčastnili naši absolventi, studenti a zaměstnanci, abychom zjistili, jak vnímají fakultu i sami sebe – kdo jsou. Na základě toho jsme vypracovali třicetistránkový manuál, na jehož základě mohlo vzniknout opravdu fungující logo. Nejde totiž pouze o to vymyslet nějaký obrázek. Jedná se o užitý design, který musí korespondovat s tím, jak se chce fakulta celkově prezentovat,“ říká její mluvčí Tomáš Bederka s tím, že v něm chtěli představit pedagogy jakožto profesionály, jež mají žáky a studenty inspirovat, a naopak se distancovat od častého stereotypu, že pracovníci ve školství jsou jen „tety na hlídání dětí“.

Hrdina a tvůrce

_dopisni_papiry_400_425

„Zvolili jsme strategii archetypálního marketingu, kdy jsme si vydefinovali na základě fokusních šetření dva zásadní archetypy, které chceme komunikovat na veřejnost, a nejsou úplně obvyklé: hrdina a tvůrce. Především tyto dva aspekty učitelství měli účastníci veřejné soutěže ve svých návrzích zohlednit,“ upřesňuje Bederka. Vítězné studio ReDesign vzešlo z jednokolového výběrového řízení, na které bylo pozváno pět grafických studií. Podmínkou pro všechna bylo zachování formátu sovy a respekt k celouniverzitní příslušnosti. Porota, jež se na vítězi jednomyslně shodla, byla složena z odborníků z odvětví grafického designu, zaměstnanců a studentů fakulty.

Jedna sova v různých barvách

„V návrhu jsme vycházeli z tradiční insignie, jež pochází ze 14. století. Je to velmi krásný, řekl bych šperkařský objekt, jenže my jsme potřebovali něco docela jiného. Hledali jsme způsob, jak originálně prezentovat Pedagogickou fakultu jakožto moderní instituci, aby zůstala současně zachována její příslušnost k univerzitě. Zároveň muselo logo fungovat i napříč katedrami – spojovat je, a přitom odlišovat jednu od druhé,“ vysvětluje šéf studia ReDesign Petr Krejzek. Klíč nakonec našli ve výrazném zjednodušení sovy, u níž se mění barevnost podle toho, co přesně má značka v danou chvíli prezentovat a k čemu sloužit. Celkový kruhový obraz sovy s knihou je rozčleněn do několika ohraničených plošek, které mohou mít různé barevné odstíny. Každá katedra se tak bude prezentovat „sovou“ jiné barevnosti, vzájemně se tak odlišovat, ale současně spolu souznět.

_katedra_biologie_a_enviromenta_320_310 _katedra_germanistiky_290_300 _katedra_psychologie_291_290

Zástupci fakulty věří, že jim logo bude dobře sloužit i několik desítek let. „Jsem přesvědčen, že nový vizuální styl má svou logiku, je srozumitelný, a bude v nejrůznějších obměnách, u nichž ale vždy zůstane zachován stěžejní společný prvek, reprezentovat naši fakultu na všech úrovních, ať už se jedná o oficiální dokumenty, komunikaci s institucemi či uchazeči nebo sociální sítě,“ shrnuje děkan Nedělka.

 

Autor:
Foto: Manuál vizuální identity PedF UK

Sdílejte článek: