Oceněná WikiSkripta navštěvuje denně přes 50 tisíc uživatelů

pondělí, 18 leden 2021 08:20

Mezi vysokoškolskými pedagogy, jež na počátku ledna 2021 ministr školství Robert Plaga ocenil za výrazný přínos pro praktickou distanční výuku, byli i Čestmír Štuka Martin Vejražka, oba působící na 1. lékařské fakultě UK.

pánové upČestmír Štuka (na fotografii vlevo) je vedoucím Oddělení informatiky na 1. LF UK a vede výuku lékařské informatiky. Martin Vejražka učí lékařskou biochemii a ve studentských anketách je opakovaně hodnocen mezi nejlepšími pedagogy fakulty. Je též členem kolegia děkana. Oba pak spolupracují na projektech zaměřených právě na e-learning a testování.

Ocenění pedagogové stojí za vznikem WikiSkript (wikiskripta.eu), nejnavštěvovanějším webem podporujícím výuku na lékařských fakultách v ČR a jedním z největších medicínských wiki-projektů na celém světě. „Ocenění založili portál WikiSkripta, v rámci nějž neobvyklým a mimořádným způsobem zapojují vysokoškolské studenty do výuky a spolupracují s nimi při tvorbě vzdělávacích materiálů. Vzdělávání studentů zapojených do WikiSkript velkou měrou využívá metody peer-to-peer learning a další inovativní přístupy, které následně vedou k vyšší efektivitě učícího procesu a zvýšení motivace studentů,“ zdůvodnilo cenu MŠMT.

martin vejražka upStudenti jako uživatelé i spolutvůrci

Klíčovou myšlenkou tvůrců bylo přizvat studenty ke spolupráci na přípravě výukových materiálů. Nabídli jim velmi otevřené prostředí, které usnadňuje tvorbu i průběžnou aktualizaci.

Projektu se podařilo vystihnout skutečnou potřebu studentů připravujících se na zkoušky a pozdvihnout ji na novou úroveň. Současně se ukázalo, že studenty spolupráce na tvorbě a zdokonalování výukových materiálů baví a motivuje. Zatímco při výuce jsou mnohdy v pasivních rolích, tady dostávají důvěru a prostor i jako tvůrci. Projekt přitahuje tvořivé a talentované studenty. Průběžně se při tom vzdělávají v principech medicíny založené na důkazech, získávají kompetence v oblasti IT, v oblasti akademického psaní, pedagogiky a didaktiky. Učí se spolupracovat v týmu, vést nekonfliktní komunikaci a podobně.

Pravidelnou součástí týmové práce se stala i víkendová školení - „wikivíkendy“, letní školy a neformální setkání, při kterých se z anonymních spolupracovníků stávají přátelé. „Práce v nadšeném a talentovaném kolektivu studenty motivuje. Dejte jim důvěru a pokaždé vás překvapí. Je to báječná práce,“ uvedl v rozhovoru pro magazín Forum Čestmír Štuka.  Přístup uživatelů online skript si pochvaluje i Martin Vejražka (na společné fotografii vpravo): „Je úžasné, že pořád přichází tolik lidí, kteří chtějí nezištně pomáhat. Přinášejí nové myšlenky, neustále posouvají WikiSkripta dopředu.“

čestmír štuka up50 tisíc uživatelů za den

Při koronavirové pandemii se ukázalo, že prostředí WikiSkript je výhodným nástrojem spolupráce i pro přípravu návodů a metodických doporučení pro distanční výuku. Během několika dní ve WikiSkriptech vznikl rozsáhlý soubor materiálů, který se pořád doplňuje a aktualizuje. Právě v souvislosti s omezením prezenční výuky významně vzrostla již tak vysoká návštěvnost WikiSkript. Denně je využívá přes padesát tisíc lidí a nyní, na prahu zkouškového období, tento počet stoupl téměř na dvojnásobek.

Kdy je či bude hotovo? Nikdy

Jelikož se medicína neuvěřitelně rychle vyvíjí a neustále přináší novinky, nepředpokládá se, že zanikne potřeba již vytvořené materiály upravovat a aktualizovat. Kouzlo WikiSkript je mimo jiné právě v tom, že takové úpravy lze provádět neobyčejně snadno. Neustále také přicházejí noví studenti, kteří se chtějí zapojit. „Jsou zdravě kritičtí a posouvají věc vpřed. Při práci na WikiSkriptech se současně naučí spoustu věcí - a s nadsázkou dnes říkáme, že WikiSkripta jako web jsou dnes jen vedlejším produktem,“ komentuje s úsměvem Martin Vejražka.  „Důležité je, že dáváme dohromady nadšené lidi, kteří se učí pracovat a komunikovat jinak, než byli třeba dosud zvyklí,“ dodává Čestmír Štuka. WikiSkripta tak podle obou mají pořád co dávat, a s jistotou tomu tak bude i nadále.

Dobronice 2020Pravidelnou součástí týmové práce se stala i Letní škola Wiki v Dobronicích (archivní fotografie).

Černý puntík pro zlepšování

Pokud uživatel výukového webu objeví ve skriptech nejasnost či chybu, má samozřejmě možnost sám ji hned opravit. Pro ty, kdo čas na opravy nemají, připravili tvůrci WikiSkript „vychytávku“ v podobě nástroje zvaného Černý puntík vedoucímu přímou cestou k vylepšení článku. „Je to cenný zdroj postřehů a připomínek, které pak s redakcí procházíme a řešíme,“ komentují oba tvůrci, kteří mimo jiné pravidelně vyhodnocují data a neustále zjišťují, jak různé změny a vylepšení fungují.

„Pedagogickou činnost vnímáme jako velmi tvůrčí – nejde jen o to, co se vyučuje, ale i o to, jak se to vyučuje: Jestli je výuka atraktivní, efektivní, účinná. WikiSkripta jsou dnes jedním z výukových nástrojů. obrPedagogická a tvůrčí činnost se na vysoké škole nutně prolíná, nejde je od sebe oddělit,“ shodují se oba vysokoškolští učitelé v odpovědi na otázku, zda je osobně víc baví tvůrčí či pedagogická činnost.

Velká vizuální výzva

Výzvou k další práci je pro pedagogy Štuku i Vejražku stále se měnící svět kolem nás: „Jedním ze zřetelných trendů je nástup vizuality. Lidé už tolik nečtou, upřednostňují spíš krátká videa. Je možné, že se to promítne i do výuky a my se tomu snažíme jít vstříc,“ uzavírají v rozhovoru pro Forum autoři ministrem oceněných skript.

wikiteam

Autor:
Foto: Shutterstock, archiv, Veronika Vachule Nehasilová, 1. LF UK

Sdílejte článek: