Svět farmaceutického průmyslu nejen pro lékaře

úterý, 13. duben 2021 17:11

„Na semináři se potká medik, matfyzák, přírodovědec, knihovník, právník a filozof,“ to není začátek vtipu ale realita kurzu Svět farmaceutického průmyslu, který aktuálně probíhá na Univerzitě Karlově pod záštitou Centra pro přenos poznatků a technologií (CPPT).

HYN27625
Kurz letos probíhá online, ale jakmile to situace dovolí, bude se konat v Kampusu Hybernská. 

„Cílem kurzu je propojit akademické prostředí s farmaceutickou praxí. Chceme studentům přiblížit kontext vývoje nových léků – od výzkumu v laboratoři až po jejich prodej v lékárně,“ popisuje Jiří Valach, zástupce ředitelky CPPT a hned dodává, že se jedná o velmi interdisciplinární proces, do kterého patří kromě výzkumu i etika, ekonomika, marketing a legislativní procesy. Právě proto je kurz nabízen studentům všech fakult UK. Na kurzu se tak kromě studentů a studentek lékařských fakult setkávají i studenti a studentky Filozofické, Přírodovědecké, Matematicko-fyzikální, Pedagogické či Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

HYN27580„Snažíme se ukázat komplexnost farmaceutické praxe. Důraz klademe na kritické myšlení, abychom předcházeli takzvaným Fake news, které se právě v současné době okolo léčiv vyskytují čím dál častěji. Chceme, aby si studenti uvědomili, že klinické studie mají svá přísná pravidla, ale někteří se je snaží obcházet. Že nevhodná kombinace léků může zabíjet. Že rozpočet zdravotnictví není neomezený a zdravotní pojišťovny se musí rozhodovat, jaký lék zaplatí a jaký si musí pacient uhradit sám,“ vyjmenovává Valach a zdůrazňuje, že vše ukazují na konkrétních příkladech z praxe.

Studenti tak spolu s přednášejícím diskutují a hledají odpovědi na otázky, jako například podle čeho se mají rozhodovat zdravotní pojišťovny; zda mají uhradit měsíční dávku léku v hodnotě jednoho milionu korun na vzácné onemocnění pro deset pacientů, nebo měsíční dávku léku v hodnotě sto korun na běžné onemocnění pro sto tisíc pacientů – celkem tedy v obou případech 120 milionů korun ročně? Popřípadě, dá se číselně vyjádřit kvalitní život a jakou má cenu?

„V druhé rovině chceme studentům představit, jaké jsou možnosti jejich uplatnění a jak lze propojovat vědu s praxí; že je možné i na Univerzitě Karlově vyvinout molekulu či vymyslet nějaký specifický postup, sehnat na to investora a založit firmu, která se může rozrůst do biotechnologické společnosti, jenž se stane součástí nadnárodního koncernu,“ líčí zástupce ředitelky CPPT.

HYN27118
Jiří Valach (vpravo) s Josefem Suchopárem v diskuzi před prvním seminářem.   

Během osmi seminářů se studenti setkají s nejrůznějšími odborníky z praxe. Jsou zde zastoupeni například ředitelé obou asociací farmaceutických firem, ředitelka České farmakoekonomické společnosti, emeritní ředitel středoevropské pobočky farmaceutického koncernu, ale také zástupce malé firmy, která dostává nové zahraniční léky na český trh. „Máme velikou radost, že i když jsou oslovení řečníci časově velmi vytížení, vždy si na prezentaci pro studenty UK najdou čas. Připadá jim to smysluplné a podle jejich slov jsou pro ně diskuze se studenty osvěžující změnou.“

HYN27249Právě diskuze a aktivita účastníků jsou klíčovou součástí kurzu: „Po každém studentovi chceme ihned po semináři zpětnou vazbu na obsah a formu prezentace. Je pro nás zásadní, aby byly jednotlivé semináře pro naše studenty obohacující a zajímavé. Na základě zpětných vazeb kurz průběžně aktualizujeme, a to včetně přednášejících. Zájem o předmět převyšuje jeho kapacitu, ale považujeme za důležité zachovat menší skupinu právě kvůli diskuzím a možnosti vzájemné interakce s přednášejícím,“ dodává Jiří Valach.

„Doufáme, že epidemiologická situace brzy umožní, aby se kurz opět uskutečňoval prezenčně. Semináře totiž budou nově probíhat ve velmi příjemném a nově zrekonstruovaném multifunkčním prostoru v centru Prahy – v Kampusu Hybernská. Už se na to moc těšíme,“ uzavírá Jiří Valach. Zájemci se na kurz Svět farmaceutického průmyslu (TVOL0005) mohou zapsat opět příští rok.

HYN27089Jak hodnotí studenti a studentky první hodinu s doktorem Josefem Suchopárem, ředitelem společnosti DrugAgency, na téma Farmaceutické společnosti – od originálu ke generiku

„Seminář příjemně navazoval na farmakologii, kterou srozumitelnou cestou rozšiřoval a doplňoval o v zásadě velmi praktické informace. Velmi jsem ocenil zmínku o aktuálních tématech jako hydrochlorochin, Isoprinosin, Ivermektin…,“ - student 1. LF UK.

„Informace byly zajímavé, částečně se překrývaly s předmětem Farmakologie, avšak byly více ‚ze života‘. A řekla bych, ze informace byly užitečné, jelikož upozorňovaly na důležité problémy a otázky, se kterými se lékař setkává v každodenním životě. Pro mě osobně byla přednáška hodně zajímavá a donutila mě zamyslet se, například o možné záměně generických léků,“ - studentka LFP UK.

„Jsem studentem Matfyzu, takže mám velmi povrchovou znalost tohoto tématu. Ve své magisterské práci se věnuji strojovému překladu a umělé inteligenci ve zdravotnictví. Tato přednáška pro mě byla velmi zajímavá, přednášející mluvil naprosto jasně a jednoduše, nebylo třeba se doptávat,“ - student MFF UK.

„Ačkoliv jsem sám na VŠCHT studoval syntézu a výrobu léčiv, tak část informací ve studiu nepadla, což mi přijde škoda. Jako velmi užitečné shledávám podložení informací statistikami (často pro mě až šokujícími, hlavně stran bioekvivalence generik, nebo míry nezodpovědnosti/nedisciplinovanosti pacientů během medikace),“ - student PedF UK.

„Téma prvního semináře předmětu bylo z mého pohledu velmi zajímavé, a to i pro někoho, kdo se v dané problematice z odborného hlediska příliš neorientuje. Prezentace byla zpracována velmi pěkně a přehledně, informace byly i pro laika poměrně srozumitelné a odborné termíny, které je pro účely pochopení bezpodmínečně nutné znát a chápat, byly ze strany přednášejícího vždy srozumitelně a jasně vyloženy. Za sebe osobně oceňuji i odkazy na konkrétní právní úpravu; na naší fakultě zároveň studuji předměty zaměřené na zdravotnické právo, toto propojení mi proto přišlo zvlášť užitečné,“ - studentka PF UK.

Autor:
Foto: Hynek Glos

Sdílejte článek: