Marcel Kraus: Hybernská je šance. Pro univerzitu i Prahu

čtvrtek, 02 září 2021 14:15

„V Kampusu Hybernská bychom chtěli nabídnout společný prostor pro všechny fakulty a součásti Univerzity Karlovy, aby se na tomto území mohly setkávat jak mezi sebou, tak s partnery z města nebo aplikační sféry,“ říká Marcel Kraus, manažer projektu Hyb4City. Aktuality a akce naleznete na webu KampusHybernska.cz.

2bc6c33c 882a 4b39 8c6e f35e6cd64f3f

Když mluvíte s Marcelem Krausem, manažerem Kampusu Hybernská, poprvé, ptáte se sami sebe, odkud jej asi tak znáte. Je vám povědomý. A možná jste jej už viděli v jiné roli – a to doslova: původní profesí je totiž hercem a zpěvákem; hudbu studoval i na univerzitě. Ale později se dostal k inovacím a dnes se na sociální sítí LinkedIn představuje jako „designér inovačních ekosystémů“.

A jeden takový právě teď spolubuduje: univerzitní projekt Hyb4City. Rektor Tomáš Zima a primátor Zdeněk Hřib podepsali koncem loňského roku smlouvy o spolupráci, vzápětí se v kampusu začaly zabydlovat dvě entity – městem a UK založený zapsaný ústav Kampus Hybernská a univerzitní projekt Hyb4City.

„Dobrou zprávou je, že realizační tým Hyb4City je kompletní. Bude mít deset lidí o asi šesti celých úvazcích a spolupracující studenty,“ říká magazínu Forum Kraus, jenž se vedení ujal v lednu, kdy přišel na Univerzitu Karlovu po více než osmi letech v Technologické agentuře ČR (TA ČR). Tam se věnoval podpoře aplikovaného výzkumu v oblasti společenských a humanitních věd (a věd o umění); Kraus nadšeně hájí interdisciplinární spolupráci, rozumí jí a chce toho využívat.

9512094a a97f 40e8 a31e 9a12f500b2d4

„Kampus mi od svého vzniku přišel jako velmi vhodné místo pro akademické, kulturní i další události. A pak přišla nabídka od Centra pro přenos poznatků a technologií UK (CPPT) – a řekl jsem si, že v souvislosti s koncem programů Éta a Zéta v TA ČR je ten správný čas změnit působiště. Navíc vidím pojítko kampusu s mými zkušenostmi v těchto programech, tedy v podpoře nastupující výzkumné generace. Řekl bych, že aktivity, do kterých se v novém kampusu pouštíme, jsou z větší části hodně podobné, ale mají trochu jiné kulisy, jiné kostýmy i odlišné možnosti,“ vysvětluje Kraus.

Kampus coby neutrální, ale vstřícné území

ca9617fa 7946 47cd 91d7 e03d5644546aPotenciál vidí v propojování společensko-humanitního know-how s technologiemi, s přírodními vědami či medicínou. Jen tak je prý možné reagovat na komplexní výzvy současnosti. „Tohle se může povést, když využijeme veškerý potenciál, který na Karlovce je, na všech fakultách. V Hybernské bychom chtěli nabídnout společný prostor pro všechny fakulty a součásti UK, aby se na tomto území mohla akademická obec setkávat jak mezi sebou, tak s partnery z města nebo aplikační sféry,“ líčí Kraus plán, aby se v kampusu – tak jako na Západě – setkávaly pestré a inovativní nápady, přístupy i osobnosti.

Má inspiraci z ciziny? „Ano, existuje několik takových center, ale zároveň platí, že každé z nich je neopakovatelné,“ říká Kraus, jenž má zkušenosti z Německa, z tamních „kreativních průmyslů“ anebo inovačních ekosystémů – vždyť v letech 2008 až 2013 pracoval pro jeden z Fraunhoferových institutů v Lipsku.

„Nová Hybernská“ se z původního zastřešení Filozofickou fakultou UK rozšiřuje pod CPPT na celou univerzitu. V kampusu je nač navazovat. Již dříve tam byla galerie, kavárna či cirkulární dílna, v areálu běžela řada kulturních aktivit, přednášek a festivalů, nyní se má přidat i výzkum a inovace.

Partneři pro pestré aktivity

Město Praha, jakožto majitel objektu a partner, započal postupnou rekonstrukci areálu. „Za předpokladu, že už se budeme moci v rámci protipandemických opatření reálně vídat, směřujeme plný provoz na podzim,“ doufá Kraus. Program počítá s vědeckými i kulturními akcemi, výstavami, workshopy, diskusemi s odbornou i širokou veřejností, studentskými aktivitami, představením výzkumných projektů, pořadů Science Café i programem v angličtině – ve spolupráci s ambasádami a cizinci bádajícími v Praze.

c8425c59 db6b 4e72 a8fe 61a0d7a0aabdKampus nabídne i podporu studentským nápadům, které se v jeho rámci už rodí. Funguje koncept Studentská Hybernská (hub studentských spolků), a také Inovační laboratoř, kterou již v šestém „běhu“ vede nadšený lektor Jan Veselý (detailně o tom píšeme v tištěném magazínu Forum 2/2021). Případnou pomoc či dokonce inkubaci novým spin-offům a start-upům nabízejí další profesionálové z CPPT a Charles University Innovations Prague (CUIP), kteří kampusové aktivity sledují.

„Máme v plánu více než dosud cílit i na anglicky hovořící publikum. Mám poměrně přesnou vizi, kam směřovat. Chtěli bychom, aby se z Kampusu Hybernská stalo etablované centrum vědy, umění, vzdělávání a inovací, jež bude viditelné přinejmenším z prostoru střední Evropy... Vize je to smělá, ale věřím, že se nám ji společně s partnery z nově založeného ústavu podaří naplnit. Považte, že se spojuje hlavní město a největší univerzita v zemi, navíc se jedná o Prahu a Univerzitu Karlovu, což jsou hráči evropského, nebo dokonce globálního významu. Celý koncept je pro univerzitu i pro Prahu jedinečnou šancí,“ míní Kraus.

Marcel Kraus, M. Sc.
Od ledna 2021 je manažerem projektu Hyb4City v Kampusu Hybernská. Studoval na pražské konzervatoři, posléze hudební pedagogiku na Západočeské univerzitě v Plzni (2010) a pak ekonomii na Universität Leipzig (2012). S německým prostředím je těsně spjat: působil na ambasádě ČR v Berlíně, pracoval v jednom z Fraunhoferových institutů v Lipsku, pak i v tamním Grassiho muzeu, načež se zabýval „kreativními průmysly“ (v Lipsku, Praze či Londýně) a na více než osm let zakotvil v Technologické agentuře ČR.

fd773902 5d4d 416b 8e26 c00dbf59c507

Autor:
Foto: Michal Novotný

Sdílejte článek: