Včelka: Aplikace, která pomáhá dětem i cizincům s češtinou

úterý, 5. říjen 2021 12:42

Umět dobře číst je jedním z hlavních cílů, ale současně i největším problémem dětí na prvním stupni základních škol. Už sedm let jim s tím pomáhá online aplikace Včelka. Na jaře se její tvůrci spojili s Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK) a společně zapracovali na nové sekci pro cizince. Od září mají totiž školy povinnost zajistit výuku českého jazyka dětem-cizincům. Včelka by tak pro ně mohla být vhodnou výukovou pomůckou. Jak to celé funguje?

Renata Wolfová 1

Aplikace Včelka je takový online trenažér pro podporu a nápravu čtení; pomáhá i při problémech typu dyslexie. Primárně byla vymyšlena pro děti, ale využívají ji rovněž dospělí, zejména cizinci anebo také lidé, kteří se z nejrůznějších zdravotních důvodů musejí učit znovu číst. Aplikace umožňuje takzvanou orientační diagnostiku, díky níž každý trénuje na typu cvičení, které odpovídá jeho současné úrovni dovedností, a průběžně se mu přizpůsobuje. „Lze v ní nastavit grafiku, změnit typ i velikost písma či barvu pozadí a připravit prostředí tak, aby se uživatel dokázal soustředit jen na tu konkrétní věc, kterou má procvičovat,“ popisuje jeden z jejích zakladatelů Michal Hudeček.

Prospěšné a chytré „včelkování“

Díky tomu, že obsah od začátku tvoří odborníci na vzdělávání, především speciální pedagogové, je aplikace zpracována precizně metodicky i didakticky, a přitom natolik hravou formou, že děti ani nemají pocit, že se učí. „Říkají, že jdou ,včelkovat´. A vůbec mají k Včelce velice osobní vztah. Dává jim okamžitou zpětnou vazbu – chválí je a povzbuzuje, a naopak, když se jim moc nedaří, je posmutnělá. Dříve občas uronila i slzu. Ukázalo se však, že to některé děti rozrušuje. Byly smutné, že pláče, nechtěly dál procvičovat, a proto jsme reakci včelky upravili. Nově už nepláče, má jen smutně svěšená křidélka,“ dodává Hudeček.

Podle údajů České školní inspekce (ČŠI) je Včelka ve školách jednou z nejpoužívanějších aplikací a její obliba se teď pravděpodobně ještě zvýší. Od září mají české školy povinnost zajistit dětem-cizincům speciální hodiny češtiny, a aplikace jim v nich může výrazně pomoci.

Vcelka 1 Vcelka 2

Autoři Včelky se na jaře letošního roku spojili s Ústavem jazykové a odborné přípravy UK a společně vytvořili sekci pro uživatele, jejichž mateřským jazykem není čeština. Ze stávajících cvičení pro české děti vybrali ta, která jsou vhodná i pro cizince a doplnili je o nová témata a slovní zásobu. Během prázdnin ji otestovali na letních školách češtiny pro cizince, jež ÚJOP každoročně pořádá, a od září ji využívají při lekcích fonetiky v rámci ročních přípravných kurzů pro cizince, kteří následně chtějí studovat vysokou školu v českém jazyce.

Český produkt pro výuku

„Na aplikaci je skvělé, že jde o ryze český produkt připravený českými programátory a odborníky na vzdělávání. Zvukové nahrávky hlásek, slabik, slov i celých vět jsou autentické – namluvené českými rodilými mluvčími pod dohledem logopeda. Takový poslech je pro zahraničního, ale i českého uživatele mnohem přínosnější než ,plochý´ hlas robota, jaký nabízí většina aplikací. Navíc v ní má možnost sám sebe nahrát a porovnat si, jak jeho výslovnost zní oproti vzoru,“ popisuje spoluautorka sekce pro cizince Petra Jirásková z ÚJOP s tím, že brzy bude možné si tyto nahrávky ukládat, a student či pedagog se tak k nim budou moci kdykoli vrátit a společně je rozebírat.

„Průběžně také doplňujeme typické české fráze sloužící nejen k rozvíjení slovní zásoby, ale zejména k nácviku správné intonace. Dále je možné, stejně jako ve verzi pro české děti, založit studentům ,třídu´, do níž vyučující vkládá cvičení a následně je kontroluje. Výhledově bychom rádi úlohy doplnili o soutěžní prvky, aby byly pro práci ve skupinách ještě zajímavější,“ plánuje Petra Jirásková. Zatím při vývoji aplikace vycházeli hlavně z poznatků výuky dospělých, chtěli proto vědět, zda vyhovuje i dětem cizincům a jak by bylo možné ji případně vylepšit. ÚJOP dlouhodobě poskytuje metodickou podporu českým školám v zahraničí a ve třech z nich (v Polsku, Německu a Kanadě) teď budou Včelku ve výuce používat.

Včelka 4

České děti „včelkují“ už sedm let, a nejen ty školou povinné. Svůj účet ve Včelce má i pětiletá dcerka autorky tohoto článku. A když se její starší bratři u počítače přetahovali o to, kdo nasbírá nejvíce bodů, aby za ně mohl „nakupovat“ zvířátka (taková nenápadná motivace k plnění úloh), nemohla zůstat pozadu.

Program dovede vybrat cvičení jak obecně podle věku, školní třídy tak i individuální úrovně před/čtenářských dovedností, kdy je možné ručně „zaklikat“ jevy, které činí dítěti problémy. Druhák Vojta stále občas zaměňuje hlásky bd, prvňáček Pepík teprve začíná odhalovat princip slabikování.

„Aby bylo dítě schopné naučit se dobře číst – to znamená přesně, plynule a následně i rychle –, musí mít dostatečně rozvinuté fonologické dovednosti. A právě na jejich rozvoj se Včelka zaměřuje. Nabízíme zde šestadvacet typů cvičení, která sledují jejich vývojovou škálu: od slabikování, hraní si se slovy, přes rozpoznávání první a poslední hlásky,“ představuje jednu z pěti výukových sekcí speciální pedagožka Renata Wolfová, hlavní metodička užitečné aplikace.

Příjemná procházka jazykovou krajinou

Vedle fonologie se pracuje také na technice čtení, jež je zásadním předpokladem pro správné porozumění textu. „Jsou to takové boty na výlet. V dobrých si ho užiju. Ale jestliže mám mizerné, můžu jít tou nejkrásnější krajinou, a stejně z ní nebudu mít nic, naopak mě bude pěkně štvát,“ shrnuje Wolfová.

Renata Wolfová ořezNutit děti k četbě, zvlášť když jim nejde, je nesmírně frustrující pro všechny strany. V sekci čtenářské gramotnosti si k ní mohou nacházet cestu třeba přes hledání odpovědí na jednoduché krátké otázky nebo při vkládání správných obrázků do textu. V části věnované rozvoji psaní zase žák například opravuje chyby ve slovech. Sekce jsou barevně odlišeny, aby se v nich uživatel snáze zorientoval. U každého cvičení je vždy informace, v čem konkrétně pomáhá, a na konci dítě hodnotí obtížnost, od níž se pak odvíjí úroveň další úlohy. „Sekce hry, to je taková naše úlitba bohům,“ usmívá se Renata Wolfová (na snímku vlevo).

I při nich děti rozvíjí fonologické a čtenářské dovednosti, jednoznačně však jde o ta nejoblíbenější cvičení. Nicméně autoři Včelky přišli s geniální myšlenkou, za niž jsou jim rodiče, učitelé i speciální pedagogové denně vděční. Děti totiž sbírají za odpracované úlohy body, ale u her to platí opačně – „penízky“ se jim při nich odečítají! Aby mohly hrát nebo nakupovat zvířátka a plnit jimi třeba svoji ZOO, musejí si na to vydělat poctivým tréninkem.

Včelka bodla už pětistovce škol

Díky funkci Přidat dohled může do účtu uživatele vstupovat učitel nebo speciální pedagog a vkládat i upravovat mu tam cvičení, sledovat jeho pokroky, posílat rodičům vzkazy a podobně. Pro odborníky z pedagogicko-psychologických poraden, speciálních pedagogických center či logopedy je Včelka zdarma. Ostatní si musejí zaplatit licenci. V České republice ji využívá okolo pěti set škol, existuje i verze pro Polsko a Slovensko. Kromě klasických čtenářských dovedností v ní děti mohou procvičovat i angličtinu, španělštinu nebo němčinu; připravuje se také sekce matematiky.

vcelkatrenerNejvětší zájem byl o Včelku logicky v době, kdy byly školy zavřené kvůli covidu. Tehdy ji autoři nabízeli šest týdnů zdarma a během prvního lockdownu prakticky suplovala online výuku. „Pro mě to byla jediná možnost jak pedagogicky a didakticky řídit výuku na dálku,“ vzpomíná učitelka Naděžda Kolmanová, jak tehdy učila angličtinu na Základní škole Smečno. I teď je podle ní Včelka vhodným prostředkem, jak oživit hodiny angličtiny ve třídě.

Doma stačí dětem „včelkovat“ patnáct minut denně. Důležitá je ale pravidelnost. Pořád se ovšem jedná o digitální aplikaci – práci na počítači, tabletu nebo telefonu, jež nikdy nenahradí konverzaci s rodilým mluvčím nebo v případě českých školáků klasickou knížku. Ale může být prvním krokem k tomu, aby jim šlo čtení lehce a jakoby „samo“. Odtud už je k lásce ke knihám a češtině jako jazyku jen kousek.

Autor:
Foto: archiv Včelky

Sdílejte článek: