Poprvé: Univerzita Karlova rozesílá dotazník spokojenosti

úterý, 19 říjen 2021 09:22

V nejbližších dnech zaměstnanci Univerzity Karlovy najdou ve svých e-mailových schránkách dotazník spokojenosti, který si klade za cíl získat data pro další směřování univerzity v oblasti personální politiky a plánu rovných příležitostí. „‎Všichni zaměstnanci mají vůbec poprvé možnost se systematicky vyjádřit k fungování univerzity, věřím, že toho využijí,“‎ říká rektor Tomáš Zima.

VS1 3885

„‎Cílem dotazníkového šetření je zjistit, jak jsou zaměstnanci spokojeni se svými pracovními podmínkami a pracovním prostředím a na jaká opatření se v budoucnosti zaměřit. Výsledky budou zároveň použity pro přípravu plánu rovných příležitostí, který musí mít od roku 2022 každá instituce, která se chce ucházet o prostředky z programu Horizont Evropa,“ vysvětluje rektor Tomáš Zima. Dotazník vzniká ve spolupráci s Psychologickým ústavem Akademie věd ČR. „Věřím, že všichni zaměstnanci této možnosti vyjádření názoru využijí a přispějí tak k možné změně fungování naší univerzity,“ dodává profesor Zima.

af3ef5c3 d1a7 4977 8008 70266bf2a832sUKSWC 17 version1 rv1 3977 555 370

Cílem dotazníkového šetření je získat reprezentativní vhled do pracovních podmínek na UK a využít získané informace k jejich postupnému zlepšování. Otázky se soustředí především na pracovní prostředí, vztahy na pracovišti, možnosti kariérního růstu, work-life balance a rovné příležitosti. Krom předem daných otázek bude v dotazníku prostor i pro sdílení dalších relevantních podnětů ke změně. Dotazník je anonymní, ale obsahuje dotazy na demografické údaje, jako je například pohlaví, věk, fakulta či pozice. Díky tomu bude například možné rozlišit a porovnat situaci na jednotlivých součástech univerzity a pracovních pozicích. Otázky jsou částečně standardizované tak, aby bylo možné srovnat výsledky s jinými institucemi. Vyplnění dotazníku by mělo zabrat zhruba 15–20 minut.

Tereza Smuzova„Všem zaměstnancům přijde e-mailem unikátní odkaz pro vyplnění dotazníku. Data jsou uložena na serverech Psychologického ústavu a nikdo z univerzity k nim nemá přístup. Naopak e-mail rozesílá univerzitní ÚVT a k e-mailovým adresám zase nemá přístup Psychologický ústav. Není tak možné spárovat konkrétní zaměstnance s jejich odpověďmi,“ zdůrazňuje Tereza Smužová (na fotce vpravo), která vznik celého dotazník koordinovala.

Dotazník bude v češtině či angličtině a na začátku se bude větvit na dvě verze – první pro akademiky, vědce a lektory a druhá pro technicko-hospodářské pracovníky (THP). „Většina otázek je stejná, rozdíly jsou v první ‚demografické‘ části a pracovníků THP se neptáme na výzkum a výuku, proto dva dotazníky,“ upřesňuje Smužová a dodává, že dotazník se netýká zaměstnanců pracujících na DPP a DPČ. Souhrn klíčových zjištění výzkumu bude začátkem příštího roku zveřejněn na webu Univerzity Karlovy.

1f02b21f 3595 46ba ba19 f558f8215e9fs

Rovné příležitosti

„Dotazníkové šetření je jednou ze součástí většího auditu rovných příležitostí na Univerzitě Karlově. Audit dále zahrnuje například obsahovou analýzu dokumentů a statistik. Cílem dotazníku je získat data, která budou použita jako podklad pro vznik konkrétního plánu rovných příležitostí,“ vysvětluje Smužová.

Plán rovných příležitostí bude od roku 2022 nutnou podmínkou pro čerpání dotací z programu Horizon Europe a pravděpodobně i dalších schémat. „Všechny výzkumné instituce nyní připravují plány rovných příležitostí. Ne všechny jdou ale cestou externího auditu – některé pouze ‚od stolu‘ sepíší pravidla, na některých školách mají naopak i fokusní skupiny. Na Univerzitě Karlově jsme zvolili ‚střední cestu‘ externího auditu a průběžné vyhodnocování účinnosti opatření a případné další změny,“ popisuje Smužová a dodává, že Univerzita Karlova se v plánu rovných příležitostí nesoustředí pouze na gender, ale celou agendu pojímá šířeji jako rovné příležitosti obecně a začleňuje i témata jako work-life balance, diverzita a inkluze týkající se například menšin, zahraničních zaměstnanců či rodičů.

Coimbra00010 193393f52 0c48 40a2 a4de 4d8212f262c1s

„Vedení univerzity zajímá, co si lidé myslí, a poprvé jim dává takto širokou, systematickou a anonymní možnost se vyjádřit. Věřím, že toho zaměstnanci využijí. Čím více dat získáme, tím lepší opatření budeme moci nastavit. Dotazníkové šetření i celý audit současně navazuje na prioritu Strategického záměru UK 2021–2025 ‚Nejlepší lidé dělají nejlepší univerzitu‘,“ uzavírá Tereza Smužová.

Autor:
Foto: Vladimír Šigut, archiv UK

Sdílejte článek: