Knihy FF UK pro veletrh: Severská literatura, Egypt i dystopie

pátek, 03 červen 2022 10:30

M H08707foto Martin HundákPo covidové pauze se ve dnech 9. až 12. června koná mezinárodní veletrh Svět knihy v pražských Holešovicích. Kromě desítek dalších vydavatelů na něj míří i knižní vydavatelství Filozofické fakulty UK, jež nachystalo interesantní tituly: bichle skandinavistů Jen pekla se bojím! představuje staroseverskou křesťanskou literaturu, zaujme i práce 2 + 2 = 5 Olgy Pavlovy o dystopickém žánru anebo fotografické vzpomínky z Českého egyptologického ústavu FF UK (ČEgÚ).

„Společné mají to, že je představíme po dvouleté odmlce živě na veletrhu,“ zve čtenáře Ondřej Sýkora z fakultního vydavatelství. Letošní veletrh je již 27. v řadě, čestným hostem bude Itálie. A motto? Jak píše Umberto Eco ve Jménu růže (1980): „Žijeme pro knihy a je to sladké poslání ve světě upadajícím a zmítaném nepořádkem...“

Jen pekla se bojím!
Staroseverská křesťanská literatura

Staroseverská literatura je českému čtenáři známa především díky textům s pohanskými náměty: mytologickým a hrdinským písním Starší Eddy, pohanským skaldským básním a ságám o dávnověku. Méně známo už je, že po své christianizaci v 10. až 12. století staří Seveřané vytvořili celou řadu literárních děl s křesťanskou tematikou.

Z literárního hlediska se často jedná o podivuhodná díla, v nichž se střetávají a prolínají křesťanské a tradičně severské látky a motivy. Jejich roztříštěná forma je ale jen obrazem doby, v níž lidská mysl beznadějně kolísala mezi starým a novým, a v níž se křesťanské poselství lásky střetávalo se světem, v němž přežívaly drsné válečnické ideály slávy a msty. Kniha je výběrem, který na příkladech demonstruje bohatství čtyř staletí staroseverské křesťanské literatury.

Jiří Starý, Lucie Korecká, Kateřina Ratajová, David Šimeček (eds.)
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISBN 978-80-7671-055-9, 2021, 820 stran


pavlova2 + 2 = 5
Světy antiutopické a dystopické literatury

Název knihy 2 + 2 = 5 se obecně používá k označení absurdity. Díky Francouzské revoluci fráze zdomácněla v politickém diskurzu a George Orwell ji spojil s fikčními světy antiutopické a dystopické literatury. Nová kniha je teoretickým průvodcem po zmíněných žánrech. Zahrnuje historické zmapování dosavadních výzkumů, zasazení do kontextu vzniku žánrů, včetně analýzy proměny utopické literatury od Platóna po H. G. Wellse, podrobně popisuje vznik antiutopické literatury a její proměnu v dystopii.

Velká část práce se zabývá specifickou sémiotickou analýzou antiutopické a dystopické literatury 20. a 21. století.

Olga Pavlova
Univerzita Karlova, Filozofická Karlova
ISBN 978-80-7671-066-5, 2022, 116 stran


HorizontyZmizelé horizonty.
Fotografie z archivu Českého egyptologického ústavu 1959–1989

Kniha mapuje dějiny české egyptologie zejména prostřednictvím fotografií, které v průběhu svého působení v Egyptě pořídili fotografové Československého, respektive Českého egyptologického ústavu FF UK. Publikace je strukturovaná do tří oddílů, které mapují každé desetiletí z prvních třiceti let existence ústavu. Fotografie zachycují český výzkum, život na venkově, Káhiru, cesty za památkami nebo cesty z Prahy do Egypta a zpět. Bohatý obrazový obsah je navíc doplněn textem, který vypráví příběh české egyptologie nejen z pohledu výzkumu a slavných objevů, ale také z hlediska běžného provozu a peripetií, které obor a jeho představitele v průběhu let potkaly.

Lucie Jirásková, Petr Košárek, Štěpán Macháček
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISBN 978-80-7671-054-2, 2021, 415 stran


protrepatProtřepat, nemíchat!
Mezi literární vědou a kulturálními studii

Souborná publikace s názvem Protřepat, nemíchat! Mezi literární vědou a kulturálními studii vznikla u příležitosti šedesátých narozenin literárního vědce, teoretika, historika popkultury a publicisty Petra A. Bílka. Její autoři vzešli zejména z členů tří univerzitních pracovišť, na nichž jubilant přednáší a vědecky působí – Ústavu věd o umění a kultuře Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, jehož je ředitelem, Ústavu bohemistiky téže univerzity a Ústavu pro českou literaturu a komparatistiku Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který řídil v letech 2000 až 2009 a kde působí od roku 1986.

Knihu, kterou uvádí povídka Sylvy Fischerové z literárního života, tvoří především texty odborné či esejistické povahy, jež se rozličným způsobem dotýkají těch oblastí Bílkova odborného zájmu, které lze v mnoha ohledech považovat v domácím prostředí za iniciační. Jde zvláště o poetiku, naratologii a kulturální studia. První oddíl „Literature’s Not Dead!“ se soustředí na témata spojená s oblastí literatury a umění. Druhý oddíl „Tak daleko, tak blízko…“ spojuje téma kulturálních studií, na jejichž institucionalizované univerzitní podobě se P. A. Bílek na Jihočeské univerzitě výrazně podílel. Závěrečný oddíl „P. A. B.“ pak přináší dva texty z pera jubilantových blízkých spolupracovníků a kolegů, v nichž se jejich autoři zaměřují na určitý charakteristický rys Bílkova odborného stylu a postupu a též se pokoušejí o komplexnější uchopení jeho osobnosti.

David Skalický, Jan Wiendl (eds.)
Univerzita Karlova, Filozofická Karlova
ISBN 978-80-7671-057-3, 2022, 366 stran

M H08682
Dílo předních skandinavistů je pěkná tíha: špalek středověkých textů čítá 820 stran, je stejně jako ostatní knihy výhodně k mání v eshopu FF UK.

Autor:
Foto: Martin Hundák

Sdílejte článek: