Přijíždějícím ze světa pomáhá unikátní univerzitní centrum

úterý, 18. červenec 2023 08:08

Víza, pojištění, bydlení, škola pro děti… Stěhování ze zahraničí s sebou nese řadu výzev, včetně těch organizačně-administrativních. Usadit se v nové zemi, vyřídit všechny potřebné dokumenty a úřední náležitosti je velký nápor. Aby to měli zahraniční vědci a vědkyně, kteří přijíždějí na Univerzitu Karlovu, co nejsnazší, pomáhá jim univerzitní Staff Welcome Centre (SWC), jež nabízí komplexní pomoc v otázkách mobility vědeckých pracovníků. Mezi českými univerzitami unikátní a již známé pracoviště, které funguje čtvrtým rokem, dnes nejenže pomáhá přijíždějícím, ale také připravuje metodiky zaměstnávání cizinců a školení pro tuzemské pracovníky, kteří tuto problematiku řeší.

2021 09 07 163442R3
„Často s přijíždějícími navážeme velmi blízké vztahy. Stěhování do České republiky se jim snažíme co nejvíc usnadnit,“ připomínají Simona Teplá a Heda Kulísková (zleva).

Přijíždějí z Izraele, kde dosud žili, on je vědec s rakouským pasem, manželka je Rumunka, dítě Izraelec… Takhle nezačíná žádný akademický vtip, ale každodenní práce Simony TepléHedy Kulískové z SWC, které denně řeší podobně zamotané příběhy přijíždějících zahraničních pracovníků s jejich rodinami. Vyřídit všechny pobytové náležitosti takové jedné rodiny je skutečně oříšek, který je třeba správně rozlousknout. V nejhorším případě se totiž může stát to, že pokud zahraniční kolegové nesplní všechny zákonné povinnosti, může je čekat i vyhoštění. Dříve přitom s těmito praktickými věcmi museli přijíždějícím pomáhat například i místní vedoucí grantů a projektů na úkor vlastní vědecké práce. Před třemi roky proto při UK Pointu vzniklo celouniverzitní podpůrné centrum, které vede Simona Teplá.

„To nejzákladnější poslání našeho centra je ulehčit přijíždějícím akademikům přechod ze zahraničí do České republiky, potažmo k nám na univerzitu. Základem naší práce je stěhování jako takové a s tím související vízové formality, které nejsou úplně jednoduché. Dále je to hledání bydlení, často i pro celou rodinu, k čemuž se následně nabalují různé praktické věci po příjezdu – školy, školky, pojištění, lékaři a podobně,“ vysvětlila vedoucí centra a doplnila, že její tým je zapojen do evropské organizace Euraxess, která podporuje vědeckou mobilitu.

2021 09 07 142533A
Ladan Monsef z Íránu, Vyshakh Manayath Panakkal z Indie nebo Thomas Meltzer z Velké Británie – těm všem tým centra pomáhal při jejich stěhování do Česka (zleva).

Tým centra, které loni odpovědělo na několik tisíc dotazů a pomáhalo s relokací výzkumníků přijíždějících bez nadsázky z celého světa, věnuje nejvíc času řešení vízové problematiky a zprostředkování bydlení. I když primárně přijíždějícím nabízejí ubytování z univerzitních kapacit (na koleji Hvězda jsou k dispozici i rodinné byty), lůžek není dostatek, a navíc ne každý má zájem bydlet na kolejích. Někdy se tým SWC musí vypořádávat se skutečně kuriozními požadavky. Jedné akademičce tak třeba pomáhal hledat byt s dostatečně velkým pokojem, aby v něm mohla cvičit jógu, a navíc si přála, aby v okolí nebyly žádné kočky. Kdo chce, tomu členky univerzitního centra pomohou přímo s hledáním konkrétního bydlení, některým stačí poslat odkazy na realitní kanceláře nebo adekvátní skupiny na sociálních sítích, kde se mezi nabídkami sami zorientují a zvolí si byt podle svých představ i rozpočtu. Každý se v centru dočká osobního přístupu střiženému na míru, což zahraniční přijíždějící velmi oceňují, jak podotkl Ariel Reichard z Izraele, který jako post-doc v současné době působí na Fakultě sociálních věd UK a kterému se stěhováním do České republiky tým SWC pomáhal.

"Byl jsem se svou rodinou rád, když jsem zjistil, že na UK funguje SWC, nesmírně nám pomohli. Každá univerzita by takové centrum měla mít. Už před příjezdem do České republiky mi pomohli zorientovat se ve složité byrokracii, najít potřebné informace. Vysvětlili mi také, jaké dokumenty si musím vzít s sebou. Díky nim bylo stěhování do Prahy mnohem jednodušší a bez stresu, protože jsem věděl, že se mám vždy na koho obrátit. Každému novému zájemci o pobyt doporučuji, aby centrum kontaktoval,“ zdůraznil Ariel Reichard, který se usadil se svou manželkou a synem v Praze v rodinném bytě na koleji Hvězda.

Dokumenty pro konzulát, jesle pro dítě

Z Brazílie se v létě na dva roky do České republiky stěhuje Cecilia Stahl Vieira, která mimo jiné potřebuje vyřešit také to, kdo se zde postará o jejího malého syna v době, kdy bude provádět výzkum na Přírodovědecké fakultě UK, kde je zapojená do projektu zaměřeného na výzkum hmyzu zvaného flebotomové, což jsou původci jednoho z nejzávažnějších parazitárních onemocnění – viscerální leishmaniózy.

„Nedávno jsem získala grant Marie Sklodowska-Curie Actions na dvouletý výzkumný projekt na katedře parazitologie PřF UK. Vzhledem k tomu, že mám malé dítě, začala jsem váhat, jestli se na jiný kontinent vůbec stěhovat. Pomoc týmu SWC, především Simony, byla mimořádná, obětavě se mi snaží stále pomáhat a celý ten proces usnadnit. Získání českého víza v Brazílii vyžaduje spoustu byrokracie, konzulátu je třeba předložit mnoho originálních českých dokumentů od celé mé rodiny. Do Prahy se stěhuji s manželem a ročním synem, Simona chápala všechny moje potřeby a pomohla mi v několika fázích, od získání dokladu z personálního oddělení o výši mého platu, přes pomoc s nájemní smlouvou, až po to, že mi ještě teď pomáhá najít místo v jesličkách pro syna. Přiznám se, že bez její pomoci bych to vzdala,“ vzkázala z Brazílie Cecilia Stahl Vieira, která by se v srpnu měla přesunout do Prahy i se svou rodinou.

Překlady do ukrajinštiny

Tým SWC nepomáhá jen s nutnou administrativou, myslí také na to, že se zde cizinci, kteří přijeli třeba z druhého konce světa, mohou cítit poněkud „ztracení“ nebo osamělí. Proto tým SWC pořádá různá kulturně-společenská setkání, komentované procházky Prahou nebo společné pikniky v Petřínských zahradách, které mají nově příchozím usnadnit aklimatizaci a pomoci s navázáním nových kontaktů. Ve spolupráci s Ústavem jazykové a odborné přípravy UK nabízejí také kurzy češtiny, o které je velký zájem. Centrum pomáhá i tuzemským kolegům na univerzitě s překlady do angličtiny a do ukrajinštiny.

2021 09 07 155919A„Velkou inspirací je nám v tomto Kodaňská univerzita, která má všechny tyto služby přijíždějícím opravdu na vysoké úrovni. Jejich tým je samozřejmě větší než ten náš, a mohou tak poskytovat širokou paletu služeb, jako je například služba dual careers. Ta se zaměřuje na partnerky a partnery zahraničních výzkumnic a výzkumníků a rozvíjí jejich profesní kompetence a společenské uplatnění, a to díky programům organizovaným týmem na míru“, podotkla Simona Teplá.

Pracovnice SWC nejen že procházejí neustálými školeními, která reflektují proměňující se legislativu či vízové povinnosti, ale mají za sebou také řadu kurzů zaměřených na interkulturní komunikaci, jak podotkla Heda Kulísková. „Je zajímavé, jak zvyklosti jednotlivých zemí ovlivňují i naši vzájemnou komunikaci. V České republice je zvykem, že to, co je psáno, to platí. Ale někteří akademici, především ti, kteří přijíždějí z asijských zemí, vůbec neberou emaily v potaz. Potřebují za námi přijít osobně. Až když tu stejnou informaci, kterou jsme jim před tím napsali, slyší od nás tváří v tvář, vezmou ji na vědomí,“ popsala Heda Kulísková, jak důležité je při této práci znát a umět pracovat s kulturními rozmanitostmi celého světa.

Měnící se pravidla v měnícím se světě

Tým musí také operativně reagovat na aktuální události. Samotné centrum začalo fungovat v době začínající pandemie nemoci covid-19, kdy se doslova ze dne na den měnila pravidla pro cestování a možnosti vstupu do země. Tým musí také neustále sledovat situaci ve světě, jak zdůraznila Simona Teplá.

„Pořád musíte být v obraze, vědět, co se kde děje, konkrétně se nyní bavíme o válečném konfliktu na Ukrajině a s tím souvisejících uvalených sankcích na ostatní země apod. Právě v předvečer začátku konfliktu, v únoru loňského roku, k nám cestoval pozemní cestou jeden ukrajinský vědec, kterému jsme pomáhali s různými záležitostmi. Ve tři hodiny ráno mi psal, že přejel hranice a že začala ruská invaze. Ihned jsme začali řešit to, jak pomoci jemu a jeho rodině. Později sem přicestovala i jeho manželka a švagrová. Našli jsme jim na kolejích byt a pomohli jim ho vybavit, uspořádali jsme malou interní sbírku oblečení... Takové situace vaši práci posunou do úplně jiné, osobní, roviny,“ připomněla Simona Teplá.

Podpora i místním pracovníkům

Zvlášť v posledním roce tým SWC věnuje mnoho svého času a energie také směrem dovnitř univerzity. Funguje totiž i jako podpůrné centrum pro pracovníky personálních a ekonomických oddělení jednotlivých fakult, které řeší povinné odvody za zaměstnance do zahraničí a problematiku daní při zaměstnávání cizinců.

Univerzita Karlova je jedna z mála tuzemských univerzit, která tyto podpůrné služby svým zaměstnancům poskytuje v tak komplexní šíři. Za tři a půl roku existence SWC se ukázala jeho mimořádná potřebnost a důležitost. I když letos končí jeho finanční podpora z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, univerzita podpoří jeho další provoz, aby mohlo pokračovat ve svých službách a dále je rozvíjet. Karlovka se tím řadí mezi nejlepší světové univerzity, kterým záleží na tom, aby se na ní přijíždějící vědci a vědkyně cítili dobře a jako doma.

Autor:
Foto: Jan Rasch, Shutterstock

Sdílejte článek: