Filosofie kultivuje duši, nově ji můžete studovat i na KTF

pátek, 28. červenec 2023 07:56

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy nabízí uchazečům nový bakalářský studijní program Filosofie a etika. K přijetí do něho není letos třeba složit přijímací zkoušku. Absolventi se snadno uplatní v široké škále profesí kladoucích důraz na schopnost tvořivého myšlení a kritické reflexe.

671a0db4 9efd 4edb 971f 7c9d3b338f72

„Zaměstnavatelé v dnešní době potřebují lidi s širokým univerzálním rozhledem, kteří zároveň umí myslet, psát, a argumentovat. Český vzdělávací systém na středních školách tohle nepěstuje a mladí mívají problém dobře formulovat svá stanoviska. S tím jim náš nový obor dokáže pomoci, a nejen s tím. Pokud máte široce a zároveň hluboce založené vzdělání, které se týká obecných principů a jste schopen samostatně posoudit kvalifikovaně rozhodovat, pak o uplatnění nemusíte mít obavy,“ tvrdí proděkan KTF UK pro vědu doc. Mgr. Jakub Jinek, Dr. phil.

„Můžete koncipovat složité teorie, ale v okamžiku krize nemáte v ruce nic jiného než to, čemu všichni rozumíme. A tyto intuice se snažíme naše studenty naučit samostatně reflektovat a argumentativně podpořit. I proto, že dnešní složitý svět jde často proti těmto intuicím. To znamená, že nechceme po studentech, aby si mysleli to či ono. Chceme jim pomoci nalézat v sobě, co stojí za to zachovat a snažit se to upevnit tak, aby to byli schopni někomu vysvětlit a na tomto základě ho třeba přesvědčit, proč je třeba dělat právě to a to,“ vysvětluje docent Jinek přínos etiky.

Podstatná část nového oboru však stojí na filosofii. „Filosofie se na KTF vyučovala od nepaměti, ovšem její role byla postupně umenšována a mizely i podmínky pro její rozvoj. S panem děkanem jsme se proto dohodli, že by bylo velice žádoucí filosofii na fakultu vrátit v plné síle. Přispěje to i k posílení třetí role univerzity, protože filosofie může přispět k orientaci současné společnosti, která mnohdy tápe a nechává žít většinu lidí v neustálých dilematech,“ pokračuje Jinek a naznačuje, co studenty nového oboru čeká.

7ed0d934 f734 4a4c 831d 3cfd367fa1c3

První část nabídne úvody do filosofické a křesťanské etiky, aplikované etiky, politické filosofie a sociální etiky. Akcentovány budou rovněž akademické dovednosti, metodologie, schopnost vědeckého psaní a nácvik filosofické argumentace a rétoriky. Druhým pilířem studia jsou pak přednášky uvádějící do základních problémů filosofie v jejich historickém kontextu a na ně navazující semináře četby klíčových textů západní filosofické tradice. Součástí programu je proto i průprava v klasických jazycích v rozsahu, jaký jiné srovnatelné obory v ČR nenabízejí.

„Klasické jazyky dnes mohou zdánlivě působit jako neužitečné, ale je v nich skryt obrovský potenciál vědění a všeobecného rozhledu. Umět dobře latinu znamená mít mnohem snazší přístup k mnoha moderním jazykům, což například v západních zemích už dávno pochopili a výuku latiny tam všemožně podporují. Zde nám jde především o pasivní znalost, tedy schopnost dobře se orientovat v klasických textech. Avšak už jen pouhé získání základů klasických jazyků je bohatství, které vám už nikdo nevezme a které můžete v budoucnu plodně využít v různých kontextech,“ přesvědčuje docent Jinek.

shutterstock 1686949798

Do prezenčního tříletého oboru Filosofie a etika se můžete přihlásit do 10. září, přijímačky se letos nekonají. „To hlavní, co od uchazečů očekáváme je motivace že opravdu chtějí studovat a mají chuť se sebou něco dělat. Jsme přesvědčeni o tom, že filosofie je obor, který kultivuje a zušlechťuje jakoukoliv vědychtivou duši,“ uzavírá proděkan Jinek. Po bakalářském oboru můžete na KTF UK plynule navázat studiem magisterského oboru Aplikovaná etika.

Autor:
Foto: Michal Novotný, Shutterstock

Sdílejte článek: