Kvalitní a bezpečné mezilidské vztahy jsou základem

pátek, 14. červen 2024 08:32

Jsou aktivní a vlivní a bez jejich práce si dnes jen stěží dokážeme činnost Univerzity Karlovy a všech jejich sedmnácti fakult představit. Ombudsmanky a ombudsmani. Kateřina Šámalová, „vrchní“ ombudsmanka Karlovky, magazínu Forum přiblížila, jak činnost obhájců přátelské a tvůrčí atmosféry obohacuje spolupráce s dalšími univerzitami nebo k čemu je dobrá nově zavedená metodika.    

006

Je to jen pocit, že činnost ombudsosob UK je teď viditelnější než dříve? Nebo je to třeba i tím, že oblast vašeho působení se rozšířila a jste – konkrétně vy, pardon, u všeho a všude?  

(s úsměvem) Oblast působení se nerozšiřuje, spíše se v mnoha svých obrysech naplňuje a dostává tak konkrétní rozměr. My, ombudsosoby a vedení univerzity, zkrátka za pochodu objevujeme, co vlastně všechno naše kompetence v praxi znamenají. Projektovým slovníkem řečeno, nacházíme se teď v období implementace, což je takové hezké české slovo, že?

Máme za sebou rok a půl působení na Univerzitě Karlově – a to teď mluvím o všech ombudsosobách na fakultách a součástech univerzity, zdaleka totiž nejde jen o mou pozici, je to společné dílo.  Na denní bázi pracujeme s podněty od studujících a pracujících, tedy lidí, kteří se na nás obracejí s projevy nevhodného chování, kterému čelí nebo svědčí. Jejich podněty pochopitelně generují další dimenzi ombudsmanské práce, a tou je navrhování a vytváření různých systémových opatření, které mají za cíl působit kultivačně a preventivně ve vztahu k sociálnímu bezpečí v našem univerzitním prostředí a vztazích.

003Tvorba systémových opatření je nejspíše podstata vaší práce. Je to pravděpodobně „to“, co vás těší. Je to tak?

Bezesporu. Aktivity, které Karlovka v oblasti ochrany práv studujících či zaměstnanců vykonává, jsou v celém univerzitním prostředí výrazně viditelné. Tomu přispívají jednotlivé řešené podněty a stále častěji právě i systémová opatření, jimiž společný prostor a vztahy kultivujeme a činíme více bezpečné. Je velká čest u toho všeho být.

004Vím, že „v tom“ Karlovka není sama, spolupracujete i s dalším univerzitním gigantem.

Ano, na systémových opatřeních spolupracujeme s Masarykovou univerzitou (MUNI). S Masaryčkou se nám podařilo, zaplať bůh, vytvořit velice silné vazby a zároveň lidsky příjemnou spolupráci. S kolegyní, tamní ochránkyní práv, Evou Janovičovou, máme společné pracovní plány, kterak upozorňovat na témata z oblasti sociálního bezpečí, jež akademická prostředí provázejí.

Předpokládám, že bez „řadových“ ombudsmanů a ombudsmanek na fakultách by bylo vyvíjení jakékoliv aktivity shora univerzity problematické, že?

Máte pravdu. Fakulty a součásti univerzity začaly velice rychle zřizovat své pozice fakultních ombudsmanů a ombudsmanek. Jsem s nimi všemi v nepřetržitém kontaktu. Velice nás těší, že oceňují vzdělávací, metodickou a koncepční podporu, které se jim od vedení univerzity dostává.  

Jde veskrze o osoby, které stejně jako já vnímají, že dělají nesmírně smysluplnou práci, a už jen proto ji chtějí dělat poctivě a svědomitě. Zažíváme tak intenzivně pocit společné vlnové délky a nadšení rozvíjet témata, která nás spojují. Současně univerzita by měla všem svým studujícím a pracujícím garantovat srovnatelný způsob zacházení, o to více v situacích, které jsou citlivé a dotýkají se jejich důstojnosti. Na tom všem společně s fakultami a součástmi pracujeme.  

V poslední době se mezi ombudsosobami pochvalně mluví o metodice, kterou se podařilo na Univerzitě Karlově zavést. Prozraďte, prosím, více.

Metodika šetření podnětů nevhodného chování ombudsmankou Univerzity Karlovy (jak zní její oficiální název) je na naší univerzitě a troufám si říct i na ostatních českých vysokých školách novum. Vzešla z potřeby maximálního zpřehlednění procesů a postupů, které používáme při šetření podnětů. Celý proces může být totiž pro jednotlivé aktéry podnětů těžký, složitý a naším úkolem je ho činit pro všechny jasnější a více předvídatelný. Metodika rovněž standardizuje moji činnost, tedy jednotlivé kroky, které činím ze své pozice. Připravit tento materiál bylo obrovsky náročné a zodpovědné, a o to více jsme rádi, že máme další pravidla, která posilují profesionalitu naší práce. Nutno také poznamenat, že její součástí je definice základních hodnot a principů naší práce.

012Metodika nejspíše bude veřejně přístupná, je to tak?

Už je. Najdete ji na webu: Metodika šetření podnětů nevhodného chování ombudsmankou Univerzity Karlovy. Chystáme i její tištěnou podobu, ve formě brožury, aby se v ní dalo listovat, podtrhávat si, jednoduše ji mít fyzicky v ruce.

Pyšná nejspíše jste i na probíhající školení zaměřené na sociální bezpečí, že?

Rozhodně ano. A to je právě výsledek spolupráce s MUNI. Vnímali jsme, že bez základní edukace pracovníků a pracovnic v akademických i neakademických pozicích se jen těžko obejdeme. Proto jsme zhruba před rokem začali konat. Téma pak rozhýbala společná dohoda naší rektorky Mileny Králíčkové s brněnským rektorem Martinem Barešem. Ta započala naši spolupráci s tamní ochránkyní práv, Evou Janovičovou.

Na obsahových návrzích kurzů jsme společně pracovaly do konce roku 2023. Nyní, po nezbytných schvalovacích kolečkách na obou univerzitách, jsme ve fázi, kdy v rámci pilotního programu školení nabíráme zpětnou vazbu a promítáme ji do konečné podoby kurzu.

Co musí, měla by, ombudsmanka Univerzity Karlovy stihnout do prázdnin?

(s úsměvem) Jestli máte na mysli prázdniny od července, tak to musím v prvé řadě uzavřít ještě minimálně dva nesmírně složité podněty a vydat k nim stanoviska. Plus pracuji na již zmíněných připomínkách ke školení o sociálním bezpečí, a pořád tu mám svoji běžnou agendu a jsem stále k dispozici každému, kdo mě potřebuje; ombudsmanský úřad nemůžete jen tak zavřít.

Rovněž nás čekají ještě dva kurzy pro fakultní ombudsmany a ombudsmanky, vycházející z jejich konkrétních vzdělávacích potřeb. Kolegové a kolegyně dále rozvinou své dovednosti vést účinné šetření a také je čeká kurz k tématu krizové intervence a také ještě jeden skupinový supervizní seminář.

A taky se zřejmě účastníte konference ombudsosob v Portugalsku (vloni v červnu se konala vůbec poprvé v Praze: ENOHE: Lepší je včasnost a víc než jedna možnost řešení (ukforum.cz)). Co do Portugalska povezete?

Nové téma, které dosud v programu konferencí nezaznělo: Co všechno jsou výsledky ombudsmanské práce? My totiž často zažíváme jistý pocit zmaru, pokud vyřešení případu nemá konkrétní výsledek, který si na začátku předsevezme. Že zkrátka podnět není uzavřený, že jsme dokonce v jeho šetření selhali. Pocit vítězství pramenící z vyřešení a uzavření podnětu je v naší ombudsmanské práci velice relativní. Musíme si ale uvědomit, že ombudsmanská práce má nesmírně široké spektrum účinků, které se projevují na mnoha úrovních a v různém čase. S touto „message“ do Portugalska vyjíždíme a pevně věříme, že přinese i ostatním ombudsmanům trochu profesní jistoty a současně zklidnění.
(Pozn.: ENOHE konference se v Portugalsku koná od 12. do 14. června 2024) 

008

Jak si vůbec Karlovka v oblasti ochrany stojí ve srovnání s ostatními vysokými školami?  Vypadá to, že jsme hodně na špici, nebo ne?

Jsem pokorná, chci být také skromná a bráním se říkat, že jsme vepředu. Na druhou stranu jako největší česká univerzita přirozeně toužíme sehrávat jakýsi „role model“. Máme ale oproti jiným školám obrovskou výhodu, a to je naše velikost, a s ní související množství zkušeností, které nám naše univerzitní prostředí zprostředkovává. Rádi se pak o tyto zkušenosti podělíme s ostatními školami. Společné workshopy na různá témata jsou pak téměř za odměnu.

Zmínila jste úzkou spolupráci s Masaryčkou. Proč právě ona?

Jsme si v mnohém podobní: předně máme veliký zdroj podnětů coby inspirací. A taky si říkáme, že je zbytečné vymýšlet věci dvakrát, když to můžete udělat kvalitně jen jednou, a pak to otestovat ve dvou prostředích, na obou našich univerzitách.

Velkým společným úkolem, který nás v nejbližším období čeká, bude zpracovávání tzv. velkých stanovisek k eticky složitým tématům, které rezonují akademickou společností. Tím prvním velkým tématem budou blízké vztahy na akademické půdě. Ať už jde o blízké příbuzenské nebo přátelské vztahy, nebo ty „citlivější“, tedy tzv. konsensuální mezi vyučujícími a studujícími. Rádi bychom k tomuto tématu pak na konci roku uskutečnili pracovní setkání pro ostatní vysoké školy.

A když jsme u vzdělávacích akcí, tak na říjen, na Mezinárodní den ombudsmanů (13. 10. 2024), chystáme spolu s Asociací firemních ombudsmanů konferenci, která se bude zabývat ombudsmanskou praxí v nejrůznějších resortech.

Paní ombudsmanko, v jednom z prvních rozhovorů, který jsme spolu pro Forum vedly, jste poznamenala, že díky vaší pozici na UK vás už lidi poznávají. A že se na ně ráda usmíváte. Jak to vnímáte teď?

S radostí v této aktivitě pokračuji! Usmívám se a zdravím. Stále věřím, že si v jakémsi milém setkávání můžeme být navzájem příkladem. Stává se mi ale často, že mě zdraví lidé, které neznám a neumím je zařadit. Vždycky tajně doufám, že mě zdraví z nějakého dobrého důvodu, nikoli z obavy, kterou náš úřad bohužel také často vyvolává. Je nám totiž často a mylně přisuzována hyperkorektnost, aktivismus a proti tomu se snažíme bojovat. Snad se nám i toto trochu daří.

006

„...Prestiž Univerzity Karlovy musí být prokazována nejen kvalitními studijními programy, ale také přátelskou a bezpečnou organizační kulturou a dostupností podpory v náročných situacích, ve kterých se mohou studenti a akademici bez svého zavinění ocitnout,“ říká mimo jiné Kateřina Šámalová, „vrchní“ ombudsmanka Univerzity Karlovy.
► Univerzita Karlova má sedmnáct fakult, na nich se o zdravé a bezpečné vztahy mezi  studujícími a zaměstnanci stará 21 ombudsosob.
► Přehled kontaktů na ombudsmany a ombudsmanky či odpovídající pozice na jednotlivých fakultách naleznete zde: Ombudsosoby pro fakulty a další součásti univerzity.
Autor:
Foto: Jan Kolský

Sdílejte článek: