Ministr předal v Karolinu jmenovací dekrety třinácti profesorům za UK

pondělí, 22 leden 2018 15:50

Jmenovací dekrety novým profesorkám a profesorům předal 22. ledna 2018 v Karolinu ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga. Univerzita Kalova se třinácti kandidáty tak získala nejvyšší zastoupení v celkovém počtu – 52 držitelů nejvyšší vědecko-pedagogické či umělecko-pedagogické hodnosti.

Na návrh vědeckých a uměleckých rad univerzit jmenování prezidentovi na konci listopadu 2017 doporučila vláda. Prezident Miloš Zeman dekrety podepsal v polovině prosince, žádného z kandidátů ze jmenování nevyškrtl.

Na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy byli profesorkou/profesorem jmenováni:

doc. MUDr. Ludmila BOUDOVÁ, Ph. D., pro obor: Patologie, LF UK v Plzni

doc. Mgr. Viktor ČERNÝ, Dr., pro obor: Antropologie, Přírodovědecká fakulta UK

doc. Mgr. Jakub ČÍŽEK, Ph. D., pro obor: Fyzika – fyzika kondenzovaných látek, Matematicko-fyzikální fakulta UK

doc. Mgr. Jiří DRÁBEK, Ph. D., pro obor: Lékařská biologie, LF UP v Olomouci

doc. MUDr. Jarmila HEISSIGEROVÁ, Ph. D., pro obor: Oční lékařství, 1. LF UK

doc. MUDr. Přemysl JIRUŠKA, Ph. D., pro obor: Lékařská fyziologie a patofyziologie, Fyziologický ústav AV

doc. RNDr. Pavel KRTOUŠ, Ph. D., pro obor: Fyzika – teoretická fyzika, Matematicko-fyzikální fakulta UK

doc. RNDr. Ivan NĚMEC, Ph. D., pro obor: Anorganická chemie, Přírodovědecká fakulta UK

doc. RNDr. Jan PEŘINA, Ph. D., pro obor: Fyzika - kvantová optika a optoelektronika, Fyzikální ústav AV

doc. MUDr. Jiří SLÁMA, Ph. D., pro obor: Gynekologie a porodnictví, Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN

doc. MUDr. Zbyněk STRAŇÁK, CSc., pro obor: Pediatrie, Ústav pro péči o matku a dítě

doc. Mgr. Petr SVOBODA, Ph. D., pro obor: Vývojová a buněčná biologie, Ústav molekulární genetiky AV ČR

doc. PharmDr. Tomáš ŠIMŮNEK, Ph. D., pro obor: Biochemie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové

Ještě před slavnostním ceremoniálem se s novými profesory navrženými za UK sešel rektor Tomáš Zima. Kromě toho, že je provedl nejzajímavějšími prostory historického Karolina, nechal je nahlédnout i do své pracovny. U příležitosti ocenění jim popřál hodně úspěchů ve vědecké činnosti. Ve svém projevu mimo jiné zdůraznil, že získání profesorského diplomu je vysvědčením o mimořádné odborné kompetenci: „Je výrazem uznání, které vyslovili špičkoví představitelé vědy nejen u nás, ale i v zahraničí,“ řekl rektor Zima a zdůraznil, že profesor musí zajišťovat stabilní, světově srovnatelnou úroveň daného oboru s širokou mezinárodní spoluprací a jeho dalším rozvojem: „Tak, aby v budoucnu vaši žáci překonali vás.“

U příležitosti předání jmenovacích dekretů na začátku roku, kdy si připomínáme 670 let od založení nejstarší české vysoké školy, zdůraznil ministr Robert Plaga, že k získání nejvyššího pedagogického titulu se pojí také velká zodpovědnost: „Budete to vy, profesorky a profesoři, kdo budou nositeli garancí kvality vysokých škol ve vědě i výuce. A do značné míry i garanty veřejného a etického závazku vysokých škol jako center svobodného a kritického myšlení. Právě tuto roli bych rád vyzdvihl s ohledem na současné dění ve společnosti nejen ve světě, v Evropě, ale i u nás.“

Autor:
Foto: René Volfík

Sdílejte článek: