Noví rektoři převzali poprvé v Karolinu dekret z rukou ministra školství

úterý, 30 leden 2018 16:50

V úterý 30. ledna předal Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy, jmenovací dekrety dvanácti rektorům českých a moravských vysokých škol a univerzit. Druhé funkční období začíná i rektorovi UK Tomáši Zimovi.

 

Předáním dekretů rektorům byl letos pověřen ministr Robert Plaga den poté, co rektory jmenoval prezident Miloš Zeman. V minulosti se slavnostní akt konal na Pražském hradě, tentokrát se uskutečnil ve Vlasteneckém sále Karolina, v němž se sešli nastupující a končící rektoři společně se zástupci akademického senátu. Ministr Plaga zamířil do Karolina v krátké době již podruhé – zhruba před týdnem zde jmenoval nové profesory a ve svém projevu mimo jiné konstatoval, že právě Karolinum je místem příhodným pro završení náročné vědecké cesty.

„Domnívám se, že půda Univerzity Karlovy, která letos slaví 670. výročí svého založení a zároveň s ní i založení českého vysokého školství, je více než důstojným prostorem pro tuto slavnostní příležitost,“ řekl ve svém projevu ministr Plaga. Získání jmenovacího dekretu označil za zásadní proměnu v dosavadní akademické dráze nových rektorů, která zatím vyžadovala špičkovou pedagogickou, vědeckou, výzkumnou či uměleckou práci. „Nyní se stáváte nejvyššími představiteli vysoké školy a funkce rektora na vás bude chtít zcela nové schopnosti. Především umění vyjednávat, vést a řídit zaměstnance, strategicky uvažovat a nadchnout ostatní pro změny a inovace.“ Jak dále uvedl, vysoké školy by měly i nadále plnit nezastupitelný význam ve společnosti, tedy autonomních a nezávislých center svobodného akademického myšlení, jejichž poznatky přinášejí prospěch celé společnosti. Zároveň by měly být centry vzdělanosti, v nichž se získané poznatky předávají dalším generacím. „V neposlední řadě by univerzity měly být prostorem rozvoje aktivního občanství, které je nezbytné pro další směrování a fungování demokratické společnosti,“ řekl v závěru svého vystoupení Robert Plaga a popřál všem novým rektorům hodně úspěchů, pevné zdraví a dostatek trpělivosti a energie.

Tomáš Zima, kterému se 1. února 2018 přehoupne jeho první funkční období na postu rektora UK do druhého, ve svém projevu poukázal na to, že univerzity přežily různé peripetie demokracií, totalit, válek, útlaku a i rozkvětu: „Univerzity jsou instituce, které hledí s vizí na desítky let kupředu. Vychováváme naše studenty, aby byli úspěšní za dvacet, třicet, čtyřicet let bez různých politických vlivů a cyklů.“ Dále rektor Zima připustil, že je dobře, když se na univerzitách střetávají různé názorové proudy: „V kritické poctivé diskuzi můžeme tříbit názory, vyměňovat si zkušenosti a respektovat právo na odlišný pohled.“ Podle Tomáše Zimy stojí před vysokými školami několik výzev. Tou nejdůležitější je komunikace se společností, poukazování na nešvary a ochrana demokracie. „Vysvětlit, že není dobré přijímat jednoduchá řešení, která kolem sebe často slýcháme,“ právě toto je podle Zimy důležitým posláním všech akademických zástupců. V závěru poděkoval kolegiu rektorů a především končícím rektorům za spolupráci: „Věřím, že společnými silami budou české univerzity nejen významným hráčem ve světovém vzdělávacím systému, ale hlavně budou kultivovat naši společnost.“

Seznam nově jmenovaných rektorů vysokých škol:

doc. MgA. Tomáš Vaněk, rektor Akademie výtvarných umění v Praze,

prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., rektor České zemědělské univerzity v Praze,

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor Českého vysokého učení technického v Praze,

prof. Mgr. Petr Oslzlý, rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně,

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph. D., rektorka Mendelovy univerzity v Brně,

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor Technické univerzity v Liberci,

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy,

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M. A., Ph. D., rektor Univerzity Palackého v Olomouci,

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., rektor Univerzity Pardubice,

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph. D., MBA, rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno,

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c., rektor Vysokého učení technického v Brně,

prof. Ing. Hana Machková, CSc., rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze.

Autor:
Foto: René Volfík

Sdílejte článek: