Ocenění Česká hlava získali archeolog a matematik z UK

pondělí, 04 prosinec 2017 16:08

Společnost Česká hlava je spolu s Úřadem vlády České republiky každoročním vyhlašovatelem stejnojmenných cen  ̶  nejprestižnějšího českého ocenění za vědu a výzkum, kterého mohou vědci v naší zemi dosáhnout. Vyhlášení již 16. ročníku cen proběhlo za přítomnosti České televize v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze.

Národní cenu vlády získal ředitel  Medievistického centra (společného pracoviště Filosofického ústavu Akademie věd a Univerzity Karlovy), odborník na středověkou církevní archeologii prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc., který se zabýval například Sázavským klášterem. „Budeme-li znát naši čtvrtou dimenzi, budeme snad schopni kvalifikovaně uvažovat i o naší budoucnosti,“ uvedl Sommer. Pro historika a archeologa je podle něj odměna v tom, že mu někdo naslouchá, což se v získaném ocenění naplňuje.

Ocenění Doctorandus  v oboru v technických vědách obdržel RNDr. Vít Saidl z katedry chemické fyziky a optiky Matematicko-fyzikální fakulty UK. Vít Seidl ocenění dostal za studium magnetických látek. Zkoumá takzvané antiferomagnety, které by se v budoucnu mohly více využívat ve výpočetní technice. Jejich výhodou je, že se k sobě dají přiblížit.

Českou hlavu letos získali také badatelé, kteří se věnují nemoci včel či úpravám proteinů.

Česká hlava je největší projekt pro rozvoj české vědecké a technické inteligence. Projekt vznikl před 16 lety z iniciativy intelektuálů v čele s Arnoštem Lustigem a prof. Antonínem Holým s jediným cílem – vytvořit projekt pro vědce a techniky, který by jim pomohl získat popularitu a prestiž, kterou v tak hojné míře věnujeme třeba sportovcům či umělcům.  O oceněních rozhoduje porota složená z významných vědeckých osobností. Cena je spojená s finanční odměnou ve výši téměř 1,5 milionu korun.

Autor:
Foto: Česká hlava

Sdílejte článek: