KRECon 2017: Změna je nutná, aby věda žila dál

pátek, 17 listopad 2017 15:11

V Národní technické knihovně se ve dnech 9.–10. listopadu uskutečnil 7. ročník Knowledge, Research, Education Conference 2017 (KRECon), tentokrát zaměřený na mladé vědecké pracovníky a doktorandy.  Dvoudenní akce plná podnětných debat si vzala za cíl pojmenovat nejpalčivější problémy mladých doktorandů a najít cesty k jejich vyřešení. O tom, že to rozhodně nebude snadné, svědčí i zjištění, které v závěru páteční panelové diskuze zaznělo: doba je roztříštěná a lidé si kolikrát vlastně neumějí správně zvolit budoucnost…  

young_science650

První den patřil krátkým přednáškám. Na význam mladého vědeckého pracovníka pro celý systém výzkumu a vývoje ve svém příspěvku upozornila Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd ČR. O postavení doktorandů na veřejných vysokých školách v ČR promluvil Jaroslav Miller, rektor Univerzity Palackého.   Mezinárodní srovnání situace mladých vědeckých pracovníků bylo náplní vystoupení Eweliny Pabjańczyk-Wlazło. Největší neduhy stávajícího systému se pokusila shrnout Kateřina Cidlinská, předsedkyně České asociace doktorandek a doktorandů, která poukázala především na nedůstojný studentský status doktorandů. Na tom se ve čtvrteční odpoledne, kdy mladí doktorandi pracovali ve skupinách, shodli všichni.

Do páteční debaty, která měla za cíl vzájemně revidovat názory všech zainteresovaných, se mimo jiné zapojili poslankyně Alena Gajdůšková, místopředseda AV ČR a člen RVVI Zdeněk Havlas, Michal Zima za Studentskou komoru Rady vysokých škol, předseda Technologické agentury ČR Petr Očko a za MŠMT Tomáš Fliegl. I publikum přispělo řadou podnětných připomínek, jejichž společným bodem byla neinformovanost: „Když si mladí lidé volí svou profesní budoucnost, mnozí z nich ani netuší, proč si tu kterou školu vybrali, nic o ní nevědí. Úroveň kariérních poradců je špatná.“  Zazněl rovněž požadavek na zrušení státních zkoušek v doktorských programech a potřeba průběžného metodického vzdělávání školitelů. Podle rektora Millera je velká chyba, že se pro zlepšení pozice doktorandů nedělá to, na co je v rámci legislativy nárok: „Když nebudeme o doktorandy pečovat, za dvacet let můžeme vysokou školu zavřít,“ řekl v závěru svého vystoupení a přislíbil, že se zasadí o to, aby se podmínkami doktorandů zabývala též Česká konference rektorů (zasedání pléna proběhne 7. prosince 2017).

Jak celou problematiku dvoudenní konference shrnul Aleš Vlk z agentury Vědavýzkum.cz:  „Obecně máme na školách vysoký počet doktorandů, velkou studijní neúspěšnost a nedostatek kvalitních školitelů. Nějaká změna je nutná, aby věda žila dál.“

Autor:
Foto: Thinkstock

Sdílejte článek: