Absolventi Matfyzu vytvořili aplikaci pro nevidomé diabetiky

čtvrtek, 23. leden 2020

Smart Programátoři Josef Ondřej, Martin Čochner a Miroslav Vodolán vyhráli druhý ročník soutěže Smart Health Hackathon, v níž během osmačtyřiceti hodin vyvinuli aplikaci GlucoScan, jež umožňuje nevidomým diabetikům s pomocí mobilního telefonu odečíst hladinu cukru a trend glykémie, ukládat výsledky a následně je sdílet například s lékařem.

vitezove

V čem je vaše aplikace převratná?

Josef Ondřej: Dokáže z videa detekovat a následně nahlas přečíst údaje naměřené glukometrem FreeScan Libre. U tohoto glukometru má pacient v rameni implantovanou sondu, která se vyměňuje jednou za 14 dní. Z této sondy pacient odečítá hodnoty koncentrace glukózy pouhým přiložením přístroje, což je zejména pro zrakově postižené velká výhoda ve srovnání s běžnými glukometry, kde je nutné si při každém měření, které probíhá několikrát za den, do prstu píchnout lancetu a kapku krve následně nabrat na detekční proužek. FreeScan Libre ale nemá hlasový výstup a aplikace, jež se k němu dá stáhnout, není v některých zemích včetně České republiky dostupná. Přidaná hodnota té naší je tedy v tom, že právě zrakově postiženým umožňuje komfortní použití tohoto přístroje.

Úkol nám připadal zajímavý i svým praktickým dopadem, kdy můžeme nemocným opravdu pomoci.

V soutěži bylo na výběr jedenáct medicínských problémů, s nimiž se zdravotníci či pacienti potýkají. Proč jste si zvolili zrovna téma diabetu?

Martin Čochner: Předpokládali jsme, že právě tento úkol dokážeme vyřešit v relativně krátkém časovém limitu a přišel nám zajímavý i svým praktickým dopadem, kdy můžeme nemocným opravdu pomoci.

Jak jste při vývoji aplikace postupovali?

Josef Ondřej: Obecné zadání bylo oznámeno předem, takže jsme už před zahájením soutěže měli připraveny základní programovací nástroje a několik vhodných algoritmů, jež by se daly při práci použít. Také jsme si zjišťovali, na jakém principu glukometry fungují.

Martin Čochner: Dokonce jsme si jeden přístroj koupili.

Josef Ondřej: Na soutěži se ovšem ukázalo, že ten, který jsme si pořídili, je pro vyřešení našeho úkolu nevhodný. Pacienti v Institutu klinické a experimentální medicíny, kde soutěž probíhala, používají jiný typ glukometru a bylo potřeba aplikaci optimalizovat především pro něj. IKEM nám poskytl kompletní zázemí. Lékař Peter Girman, který úkol vymyslel, nám vysvětlil, co přesně od nás očekává, my přicházeli s nápady na řešení a hned od něj získávali zpětnou vazbu. Dokonce jsme měli možnost konzultovat vývoj aplikace s jejími potenciálními uživateli, tedy pacienty.

miroslav_vodolan_martin_cochne

Měli jste obavy, zda se dokážete do časového limitu vejít?

Josef Ondřej: Byla to pro nás především zábava. Už před soutěží jsme si byli jisti, že problém dokážeme vyřešit, i když samozřejmě stoprocentní funkčnost aplikace je možné ověřit, až když je opravdu vytvořena.

V neděli okolo poledne jsme si řekli dost – nebudeme už na aplikaci sahat, ledaže bychom objevili zásadní chybu.

Miroslav Vodolán: Na první pohled to asi není vidět, ale výsledek se sestává z ohromného množství dílčích kroků. Musíte si s lékaři přesně ujasnit zadání, vytvořit nejen samotnou aplikaci, ale také si k ní připravit skvělou prezentaci, protože špatně představený i když dobrý nápad nemá velkou šanci na úspěch. Při samotném programování zase překonáváte řadu technických problémů, takže času opravdu nebylo nazbyt.

Martin Čochner: Měli jsme výhodu, že jakožto kolegové z práce jsme sehraní. Díky tomu jsme si dokázali rychle rozdělit úkoly a pracovat efektivně bez zbytečných prostojů.

Kdy se vám podařilo ověřit, že aplikace skutečně funguje, jak má?

Josef Ondřej: Celkem pozdě jsme přišli na to, že na glukometru je šipka, která ukazuje trend hodnoty glukózy v těle – zda stoupá či klesá. Mylně jsme se domnívali, že stačí umět přečíst číslo. V sobotu se nám povedlo rozchodit rozpoznávání číslic a večer rozpoznávání šipky.

Miroslav Vodolán: V neděli okolo poledne jsme si řekli dost – nebudeme už na aplikaci sahat, ledaže bychom objevili zásadní chybu. Ladili jsme už pouze podobu tlačítek, aby vyhovovala nevidomým. Přidali jsme značky, jež umožňují údaj přečíst, pokud má nevidomý v mobilním telefonu zapnutý speciální režim předčítání informací z obrazovky.

josef_ondrej

Co bylo na projektu nejtěžší?

Martin Čochner: Vytvořit program pro čtení z kamery, respektive pro pořízení videa tak, aby fungovalo na všech přístrojích. Stalo se nám totiž, že aplikace skvěle běžela v operačním systému Android, ale už ne v Apple. Toto doladit nám zabralo asi nejvíce času.

Je možné už využívat aplikaci v běžné praxi?

Martin Čochner: Rozhodně už je dostupná na webové stránce GlucoScan.org. Není nutné ji stahovat, stačí, když si ji otevřete v prohlížeči, kde vám také rovnou naskočí kamera, jež dokáže údaje z glukometru přečíst. Ale funguje pouze pro jeden typ glukometru. Rádi bychom ji zprovoznili i pro další přístroje. Také bychom ji chtěli rozšířit do dalších jazyků, protože teď je pouze v angličtině.

 

V pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) se na konci roku 2019 uskutečnil druhý ročník soutěže Smart Health Hackathon. Z devatenácti inovačních projektů, které vznikly v průběhu 48hodinového hackerského marathónu, porotu nejvíce zaujala aplikace GlucoSan od autorů Josefa Ondřeje, Miroslava Vodolána a Martina Čochnera. Členové vítězného týmu jsou absolventy matematiky, informatiky a fyziky na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Seznámili se v pražské pobočce IBM, kde všichni tři pracují. Vyvíjí zde platformu pro tvorbu chatbotů, v níž se využívá technik umělé inteligence, již používají firmy v komunikaci se zákazníky.

 

Autor:
Foto: CEE Hacks

Sdílejte článek: