Nejen výuka, i zkoušení na dálku proběhlo v Hradci Králové hladce

středa, 17. červen 2020

Na Lékařské fakultě v Hradci Králové (LFHK UK) mají zkušenosti nejen s „klasickou“ online výukou, ale také s distanční formou zkoušení. „Je dobrovolná, pojali jsme ji jako předtermín klasických zkoušek. Studenti se při ní museli vzdát přípravy, aby se minimalizovalo riziko podvádění, neměli tedy čas si odpovědi rozmyslet. Přesto celý ročník nabídku využil,“ říká proděkanka pro výuku všeobecného lékařství Hana Langrová, která tímto způsobem zkoušela na oční klinice budoucí zubní lékaře.

_06445oc_360_424

Jak hodnotíte jako pedagožka uplynulé měsíce?

Naštěstí to vyšlo tak, že výuku studentů všeobecného lékařství, jichž je sto padesát, jsme na oční klinice uskutečnili v zimním semestru. V letním jsme učili pouze čtyřicet mediků oboru stomatologie. Všechny přednášky jsme stihli ještě před zavedením karantény a také jedno z pěti trojhodinových praktických cvičení.

Nemožnost vyučovat prezenčně se vás tedy nijak zásadně nedotkla?

Dotkla, ale neměli jsme s ní velké starosti. Poskytli jsme studentům powerpointové prezentace k seminářům, které nestihly proběhnout, a byli jsme jim k dispozici na emailu a telefonu pro jejich případné dotazy. V druhé polovině dubna jsme je také online vyzkoušeli.

Nastaly při tom nějaké zádrhele?

Byli jsme z toho trochu nervózní – já i studenti. Ale všechno proběhlo naprosto hladce. Museli jsme samozřejmě dodržet bezpečnostní zásady uložené rektorátem univerzity. Studenti stomatologie jsou obecně velice svědomití a precizní, tři čtvrtiny z nich zkoušku zvládli s jedničkou podtrženou. Byli šťastní, že si mohou alespoň některou povinnost splnit, že se jim všechno neodkládá.

Za jakých podmínek mohlo zkoušení probíhat? 214c3ae1_5ea8_4c02_9544_cdb22c

Především s ním musel student souhlasit. Byla to ryze dobrovolná záležitost, podobně jako využití „předtermínu“ zkoušky. Technicky to fungovalo tak, že jsem se s každým studentem v daný čas online spojila a přes monitory jsme si povídali. Vylosovala jsem vždy soubor otázek ze tří různých oblastí oftalmologie a oni jednu po druhé zodpověděli. Neměli možnost přípravy, abychom minimalizovali riziko podvádění, nemohli si tedy odpovědi předem promyslet. I za takto ztížených podmínek ovšem celý ročník možnost online zkoušení využil.

Byli jste v tomto na fakultě specifičtí?

Ne každý obor má samozřejmě možnost tímto způsobem zkoušet, ale vím, že například v chirurgii takto probíhaly dokonce státnice.

S „klasickou“ distanční výukou zkušenosti nemáte?

Jen zprostředkovaně. Kolegové se do ní pustili s velkou vervou hned od začátku, jakmile jsme dostali z rektorátu univerzity návody k použití online nástrojů jako třeba Adobe Connect nebo Microsoft Teams. Vím, že online výuku pomocí webinářů ihned zahájili kolegové z katedry interních oborů a také vyučující patologie, biochemie a stomatologie. Postupně se pak přidala všechna pracoviště, teoretická, preklinická i klinická.

lf_hradec_dovnitr

Jaké další možnosti kromě zmíněného Moodlu a webinářů se využívaly?

Vznikla úplná nahrávací studia, kde učitelé promítali své prezentace a na dalších monitorech současně chatovali se studenty. Velký úspěch měly například online přednášky s výkladem kazuistik.

Co bylo na realizaci distanční výuky nejtěžší?

Z pohledu člověka, který zodpovídá za kvalitu výuky všeobecného lékařství, myslím, že především zkoordinovat katedry a sladit rozvrhy tak, aby se ty nejdůležitější předměty časově nekryly. Studenti pátých a šestých ročníků všeobecného lékařství a třetího ročníku ošetřovatelství měli pracovní povinnost v nemocnicích a pomáhalo tam také hodně mladších mediků. Učilo se tedy především v odpoledních a podvečerních hodinách.

Mohou studenti svou pracovní povinnost v nemocnicích uplatnit i jakožto povinnou praxi?

Ano. Dohodli jsme se na tom s garanty jednotlivých předmětů díky tomu, že vedení Fakultní nemocnice Hradec Králové, kde pracovala největší část našich mediků, dokázalo nasazovat studenty na obory, které potřebovali v rámci svých státnic nebo zkoušek absolvovat.

Státnice na dálku
katedře chirurgie LF v Hradci Králové UK_lf_hradec_zkouseni_420_280ěkan LF v Hradci Králové UK a vedoucí katedry chirurgie Jiří Manďák. Jiří Manďák
  • Den před ústní částí vyplňovali studenti na počítači online test. Jediná část státnic, která je dodnes ani ne tak z hygienických, ale spíš z psychosociálních důvodů zrušena, je fyzické vyšetření pacienta v nemocnici. Místo toho se řeší kazuistiky. Úspěšnost složení státní zkoušky dálkově byla podle děkana Manďáka zcela srovnatelná s klasickou prezenční formou.

 

Autor:
Foto: LF v Hradci Králové UK

Sdílejte článek: