• Vyhledat
 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • LinkedIn
 • YouTube
 • RSS
 • Vyhledat
 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • LinkedIn
 • YouTube
 • RSS
 •  

Univerzita Karlova ocenila nejlepší studenty a absolventy

pondělí, 08 červen 2020 20:28

Celkem šestnáct studentů a absolventů Univerzity Karlovy převzalo v pondělí 8. června z rukou rektora Tomáše Zimy prestižní ocenění. Ve Vlasteneckém sále byly předány Ceny rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy, Mimořádné ceny rektora a Bolzanovy ceny podporující vědeckou výchovu a odbornou přípravu studentů Univerzity Karlovy.

_rv1_8154_900_600

Slavnostní předávání zahájil rektor Univerzity Karlovy profesor Tomáš Zima. „Ocenění studentů patří k významným událostem na Univerzitě Karlově a jsem moc rád, že se tu po několika měsících můžeme opět setkat,“ řekl v úvodu. Všem oceněným poblahopřál a popřál mnoho úspěchů při dalším studiu či v pracovní kariéře. „Poděkování patří i školitelům, spolupracovníkům v laboratořích a dalším kolegům a vyučujícím, kteří se na úspěchu dnešních oceněných podíleli,“ dodal.

Bolzanovu cenu za mimořádné vědecké úspěchy obdrželi:

V přírodovědné kategorii RNDr. Markéta Bocková, Ph. D. z Matematicko-fyzikální fakulty za dizertační práci v oblasti chemické a makromolekulární fyziky. „Ocenění si moc vážím, ale je to úspěch i pro celý náš tým, protože všechny výsledky a publikace, které jsou součástí mé dizertace, jsou prací celého týmu,“ komentovala ocenění po skončení ceremoniálu M. Bocková, která ve stejném vědeckém týmu pokračuje jako postdoktorandka.

Kolegům děkoval i MUDr. Michal Vočka, Ph. D. z 1. lékařské fakulty, který získal Bolzanovu cenu v biomedicínské kategorii za analýzu prognostických znaků u pacientů s karcinomem prsu a kolorektálním karcinomem: „Toto ocenění patří i mým kolegům, kteří se na výzkumu spolu se mnou podíleli, a poděkování samozřejmě patří i pacientům a jejich rodinám.“

Ve společensko vědní kategorii byl oceněn Mgr. Petr Prášek, Ph. D. z Filozofické fakulty za historickou fenomenologickou studii, která pojednává o problému dění lidské existence a tento problém řeší s pomocí pojmů pěti význačných současných francouzských filozofů, které na pozadí vybraného problému konfrontuje. „Dnešní ocenění je pro mě především motivací do další práce. Do budoucna chci pokračovat v oboru a dále se věnovat filozofii, a to především aplikované fenomenologii. Zajímá mě propojení filozofie a praktických oblastí jako psychopatologie nebo ekologie,“ shrnul oceněný P. Prášek.

_rv1_8169_345_230 _rv1_8191_345_230 _rv1_8213crop_164_230

Ceny rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy

Cenu prof. MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských programů obdržely MUDr. Michaela Babičová z 1. lékařské fakulty a Bc. Alexandra Szászová z 3. lékařské fakulty.

Cenu prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních programů získali Mgr. Vladimír Sharapaev z Právnické fakulty a Bc. Hana Hledíková z Filozofické fakulty.

Cenu prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědních programů obdrželi studenti Přírodovědecké fakulty Mgr. Ondřej VeselýBc. Tereza Kadeřábková.

Cenu Josefa Dobrovského pro nejlepší absolventy teologických programů získali Mgr. Petr Vizina z Katolické teologické fakulty a Bc. Štěpánka Paluchníková z Evangelické teologické fakulty.

Cenu prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelských programů získali Mgr. Markéta Škutová, roz. Mátlová z Pedagogické fakulty a Bc. Pavol Ďurkech z Přírodovědecké a Pedagogické fakulty.

Mimořádnou cenu rektora UK získali:

Za provozování kulturních aktivit MUDr. Stefan Lindal TheofilakisMUDr. Yngve Andreas Leirfall z 3. LF, kteří založili a dirigovali fakultní sbory 3. LF a Patelly a Claviculy. Za osm let činnosti ve sborech působilo více jak 120 studentů z dvaceti národností. Oba sbory reprezentují UK na mnoha akcích pro univerzitní i širokou veřejnost.

Za mimořádné výsledky v oblasti vědy Mgr. Michael Mikát z Přírodovědecké fakulty, který výsledky svého výzkumu o obourodičovské péči o potomstvo u včel publikoval v prestižním časopise Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS). M. Mikát se také podílí na organizaci Biologických olympiád.

_rv1_8415_900_600

„Všem oceněným ze srdce gratuluji k ohromnému úspěchu, protože získat cenu rektora nebo Bolzanovu cenu je veliký úspěch a věřím, že toto ocenění předznamenává další vědecké i kariérní úspěchy. Všem současným studentům bych ráda dodala odvahu, aby se nebáli přihlásit v dalších letech. Je radost každoročně vybírat z tolika zajímavých projektů,“ řekla po skončení ceremoniálu prorektorka pro studijní záležitosti profesorka Milena Králíčková.

 

Autor:
Foto: René Volfík

Sdílejte článek: