Konference Forum 2000 řešila současnou krizi i podporu Běloruska

pátek, 16. říjen 2020

Ve dnech 12.–14. října proběhl 24. ročník konference Forum 2000 s letošním podtitulem Nový svět na obzoru? Jak obnovit odpovědnost a solidaritu? Koronavirová pandemie ovlivnila nejen probíraná témata, ale i formát konference – poprvé se konala online, ale stejně jako každý rok nabídla desítky přednášek a diskuzí na společensko-ekonomická témata.

Hlavním tématem letošní konference Forum 2000 se stala probíhající koronavirová pandemie a její následky a s tím související populismus a masivní rozvoj digitálních technologií. „Domov 2020: Z domova pracujeme, z domova diskutujeme, z domova se zamýšlíme,“ tak doc. Petr Janský z Institutu Ekonomických studií Fakulty sociálních věd UK (FSV UK) shrnuje jednu myšlenku, kterou si z konference odnáší. A důvodů k zamyšlení bylo během tří dnů opravdu mnoho.

Den první: Potřebujeme pravdu, solidaritu, strategii a odpovědnost
Tchajwanská prezidentka Cchaj Jing-wen zahájila letošní ročník konference slovy: „Jedním z nejdůležitějších problémů, které musíme v průběhu této pandemie vyřešit, je to, jak ochránit náš demokratický systém a způsob života. Proto je toto setkání Forum 2000 tak důležité.“ David Harris, CEO of American Jewish Committee, poznamenal, že nám chybí silný, odvážný a vizionářský lídr – někdo, kdo nenásleduje, ale vede. Profesor evropských studií na Oxfordské univerzitě Timothy Garton Ash zase řekl: „Znovu jsme se ocitli v temných, obtížných a skličujících dobách. Ale pokud si uchováme tuto čtveřici – tedy pravdu, solidaritu, strategii a odpovědnost – máme před sebou i jasnější časy.“

Den druhý: Podpora Běloruska a vůdkyni opozice Cichanouské
Druhý den přinesl například debatu #STANDWITHBELARUS s vůdkyní běloruské opozice Svjatlanou Cichanouskou a ministrem zahraničí ČR Tomášem Petříčkem. „Chceme od našich úřadů respekt, chceme, aby byla respektována také naše práva, jsme si však vědomi, že pro naše úřady jsme nikdo. ... Neusilujeme o moc, myslíme jen na budoucí Bělorusko bez násilí, bez režimu, bez diktatury,“ uvedla Cichanouská. Na to reagoval Tomáš Petříček slovy: „Naše podpora běloruské občanské společnosti musí zůstat setrvalá. Občané Běloruska musí vědět, že za nimi stojíme. … Měli bychom však být také připraveni na možnost, že Lukašenko ještě nějakou dobu zůstane u moci. A musíme i nadále podporovat lidi, jako je Svjatlana, v jejich boji.“

Garry Kasparov, bojovník za lidská práva, hovořil mimo jiné o rychlém vývoji moderních technologií a demokracii: „Technologie se vyvíjí mnohem rychleji než náš politický proces. … Musíme se soustředit na výhody demokracie a zajistit, aby ti, kteří se snaží zasahovat do tohoto procesu zvenčí svobodného světa, ať už jde o Rusko, Čínu, Severní Koreu nebo Írán, čelili co nejrozhodnější odpovědi.“

Den třetí: Populisté nás zničí. Ženy se s krizí vypořádávají lépe

V rámci středečního panelu Žofínská diskuze Prof. Jan Švejnar, který působí mimo jiné i na CERGE-EI, diskutoval s americkým ekonomem Jeffrey Sachsem na téma globálních dopadů koronavirové pandemie, role států i vlivu na vývoj demokracie ve světě (záznam od 1:00). Jeffrey Sachs působí na Columbia University a časopisem The Time byl již dvakrát zařazen mezi stovku nejvlivnějších světových lídrů. „Toto je opravdu ten nejneobvyklejší okamžik, jemuž svět čelí od začátku Fóra 2000, pravděpodobně dokonce od druhé světové války. … Naše vlády se však neřídí vědou, řídí se emocemi a hloupou debatou,“ řekl během diskuze Jeffrey Sachs. „Populisté nás zničí,“ dodal.

Madeleine Albright, bývalá ministryně zahraničních věcí USA, v rámci diskuze na téma Práva žen v době krize poukázala na to, že země, které vedou ženy se se současnou krizí potýkají lépe a socioložka Karlona Wigura dodala, že v dnešní rychle se měnící době je potřeba více empatie.

Hlavní konferenci doplňuje tradičně bohatý program Festivalu demokracie, který probíhá v letošním roce online od 9. října do 17. listopadu. Politologický klub FSV UK například pořádal debatu Lidská práva v zahraniční politice, které se účastnil ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček, novinářka Deníku N Petra Procházková a ředitelka Centra pro lidská práva a demokracii v neziskové organizaci Člověk v tísni Veronika Mítková. Společně debatovali například o aktuální situaci v Bělorusku, jak se Česko angažuje v Radě pro lidská práva OSN nebo o zákazu působení Člověka v tísni v Rusku. „Diskuze se vydařila. Měli jsme to štěstí, že se diskutující, samozřejmě s dodržováním všech hygienických opatřeních, mohli fyzicky setkat, a tak jsme divákům online přenosu mohli nabídnout živou diskuzi,“ komentoval to pro UK Forum Jiří Komárek, vedoucí Akademické sekce Politologického klubu FSV UK. „Dodržování lidských práv není v dnešním světě samozřejmostí, to platí i o lidských právech v diplomacii. Diplomacie sama o sobě je velmi náročná disciplína. Je třeba balancovat mezi tou ekonomickou a lidskoprávní složkou a obzvláště složité je to v době, kdy se o tvoření zahraniční politiky snaží více institucí-politiků najednou. Kromě role státních aktérů zde důležitou roli odvádí i neziskové lidskoprávní organizace,“ shrnul hlavní myšlenky diskuze.

Diskuze Nový svět na obzoru? Aneb Co nám covid nan/dal?, kterou pořádala iniciativa Vodňany žijou a Festival Demokracie, se kromě ekonoma doc. Petra Janského účastnila i vědkyně dr. Eva Hejzlarová z Institutu sociologický studií FSV UK, novinářka A2larm Saša Uhlová a kněz českobudějovické diecéze Josef Prokeš. V souvislosti s koronavirovou pandemií diskutovali roli státu, místní samosprávy a občanské společnosti i jak tato krize může otřást důvěrou v politické instituce a politiku jako takovou. Zabývali se i vlivem solidarity a jak tato krize může změnit svět.

Nadace Forum 2000 naplňuje odkaz Václava Havla prostřednictvím podpory demokratických hodnot a respektu k lidským právům, rozvoje občanské společnosti a posilování náboženské, kulturní a etnické tolerance. Jejím hlavním projektem je Konference Forum 2000. První konference se konala již v roce 1997, kdy bývalý český prezident Václav Havel, laureát Nobelovy ceny Elie Wiesel a filantrop Yohei Sasakawa pozvali do Prahy světové osobnosti, aby společně diskutovali o výzvách, kterým lidstvo čelí na prahu nového tisíciletí. Od té doby se z Konference Forum 2000 stalo pravidelné mezinárodní setkání pro otevřenou diskusi o stavu a budoucnosti demokracie, o výzvách a problémech, kterým demokracie čelí i o možnostech jejich řešení.
Autor:
Foto: archiv Forum 2000

Sdílejte článek: