Učebnici pro seniory přivedli na svět lékaři z Plzně

pondělí, 22 leden 2018 11:00

U příležitosti zahájení konference k třicátému výročí založení Univerzity třetí věku na Lékařské fakultě UK v Plzni byla slavnostně pokřtěna učebnice s názvem Člověk ve zdraví i v nemoci. Podpora zdraví a prevence nemocí ve stáří.

_7z0a8569_630_420

Publikace určená pro seniory měla dva kmotry – dosluhujícího děkana prof. Borise Kreuzberga, jemuž končí druhé volební období, a prof. Jindřicha Fínka, který se děkanské funkce ujme začátkem února. Na knize autorsky spolupracovaly téměř čtyři desítky zkušených lékařů. „Je to v podstatě medicína v kostce,“ zhodnotil stručně přednosti knihy děkan Kreuzberg a dodal: „Má poučit nejenom o podstatě a léčení nemocí typických pro vyšší věk, ale především o tom, jak jim předcházet. Kniha určitě pomůže ve zlepšení zdravotnické osvěty, kterou kolikrát starší spoluobčané postrádají.“

Univerzita třetího věku (U3V) má spolu s Akademií třetího věku a Klubem aktivního stáří na Lékařské fakultě UK v Plzni velkou a dlouholetou tradici. Na jejím počátku stáli prof. Jaroslav Slípka a doc. Helena Zavázalová. Dnes na jejich práci navazuje doc. Libuše Čeledová, vedoucí projektu, s týmem svých spolupracovníků. „Pro univerzity a fakulty jsou takzvané třetí role, tedy intelektuální výstupy akademického světa vůči ostatní veřejnosti, zejména pak U3V, důležité a nutné,“ shodují se oba děkani.

U příležitosti končícího období popřál prof. Kreuzberg nastupujícímu děkanovi prof. Fínkovi především dobré zdraví, které je základem pro výkon náročné funkce. A také spoustu schopných a oddaných spolupracovníků: „Zároveň mu přeji podporu ze strany vedení Univerzity Karlovy i ze strany vedení města Plzně a Plzeňského kraje. K tomu všemu notnou dávku nadšení a trpělivosti.“

Autor:
Foto: LF UK v Plzni

Sdílejte článek: