• Vyhledat
 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • LinkedIn
 • YouTube
 • RSS
 • Vyhledat
 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • LinkedIn
 • YouTube
 • RSS
 •  

Štafeta od Sorbony: UK předsedá univerzitní alianci 4EU+

středa, 18 listopad 2020 16:18

V pondělí 16. listopadu proběhlo výroční zasedání mezinárodní univerzitní aliance 4EU+, kde Univerzita Karlova převzala vedení od pařížské Sorbony. UK se chce během předsednictví zaměřit především na problematiku odbourávání bariér ve vzdělávání a na větší zapojení studentů do všech aktivit aliance.

20201113 rektor Zima rollup 4EU 05

Rektor UK Tomáš Zima během pondělního online zasedání převzal předsednictví od prezidenta Sorbony Jeana Chambaze. „Původně jsme doufali, že kolegové přijedou do Prahy, nakonec se ale vše kvůli koronavirové pandemii přesunulo do online prostředí,“ komentoval rektor Zima.

Během dne proběhlo několik webinářů a diskuzních setkání mezi studenty a zástupci univerzit. Odpolední veřejná část byla prostřednictvím online přenosu přístupná všem zájemcům. Kromě zástupců zapojených evropských univerzit vystoupil například i ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček či náměstek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Václav Velčovský. Účastnili se rovněž velvyslanci Německa, Francie a Itálie a eurokomisařka pro vědu, vzdělávání a inovace Mariya Gabriel.

israng„Naštěstí máme i dobré zprávy: Špičkové evropské univerzity, mimo jiné Univerzita Karlova a Heidelberg, rozšiřují svou spolupráci v alianci 4EU+. Bylo mi ctí zúčastnit se jejich výroční konference. Děkuji rektoru Zimovi,“ tweetoval česky německý velvyslanec Christoph Israng.

S účastí Heidelbergu či Kodaně

Na programu veřejné části byl i kulatý stůl, který se věnoval tématu synergie mezi vědou a vzděláváním. Kromě rektora UK Tomáše Zimy vystoupili i rektoři univerzity v Heidelbergu a v Kodani, zástupkyně Evropské komise a ředitelka odboru pro vysoké školství DG Education Vanessa Debiais-Sainton, ředitelka odboru pro akademický výzkum a inovace DG Věda a inovace Apostolia Karamali a rovněž tři zástupci studentů.

Univerzitní aliance 4EU+ vznikla před třemi lety s cílem zjednodušit a navázat spolupráci mezi šesti předními evropskými univerzitami, a to především v oblasti vzdělávání a výzkumu. Alianci 4EU+ tvoří kromě Univerzity Karlovy a pařížské Sorbony univerzity ve Varšavě, Miláně, Heidelbergu a Kodani.

4EU logo

Spolupráce mezi univerzitami sdruženými do aliance 4EU+ probíhá ve čtyřech hlavních oblastech (tzv. flagships), jimiž jsou: zdraví a demografické změny v městském prostředí, Evropa v měnícím se světě, přeměna vědy a společnosti prostřednictvím informačních technologií a biodiverzita a udržitelný rozvoj. V rámci těchto oblastí se v uplynulých dvou letech uskutečnila řada společných projektů, například společné letní školy, konference nebo spolupráce vědeckých týmů.

Rovná: Chybí nám osobní setkávání

Stanovené plány se univerzitní alianci i přes probíhající koronavirovou pandemii Lenka Rovnádaří plnit, řada setkání se ale přesunula pouze do online prostředí. „Všem nám chybí osobní setkávání a vzájemná mobilita vyučujících i studentů, která není jen o řešení společných projektů, ale i o sociálním a kulturním obohacení. Ale i přes všechny překážky způsobené koronavirovou pandemií jsme udělali obrovský pokrok a věřím, že tato lekce nám bude ve výsledku ku prospěchu,” shrnuje prorektorka pro evropskou problematiku Lenka Rovná a uvádí příklad: „Když jsme do projektu vstupovali, stanovili jsme si jako jeden z výstupů projektu i digitalizaci vzdělávání a zpočátku jsme byli plni obav, jak se nám to podaří splnit. A najednou kvůli koronavirové pandemii máme během velmi krátké doby téměř splněno.“

Prorektorka Rovná považuje za nejdůležitější vzájemnou důvěru a chuť spolupracovat. „I přes administrativní nebo legislativní překážky nás spojuje snaha jít dopředu a prohlubovat spolupráce, to by bez vzájemné důvěry nešlo. Jedním z našich cílů univerzitní aliance 4EU+ je i vystupovat vůči třetím stranám jako jeden celek. Přineslo by nám to mnoho výhod, například při nákupu přístupů do odborných databází nebo předplatných vědeckých časopisů,“ popisuje prorektorka Rovná.

Univerzita Karlova si během předsednictví vytyčila tři hlavní priority. V první řadě chce dokončit struktury vedení a řízení univerzitní aliance 4EU+. „Vznikne například nová instituce Academic Council, která bude dohromady čítat třicet lidí – vždy pět zástupců z každé univerzity – bude to poradní orgán pro jednotlivé rektory, prostředník jak propojit vedení univerzit s akademiky. Academic Council bude poskytovat zpětnou vazbu i přinášet nové nápady,“ popisuje prorektorka pro evropské záležitosti.

Druhou prioritou je vzdělávání a věda bez bariér. „Současná pandemie ukázala, jak dobře lze spolupracovat digitálně. Zaměříme se také na vzájemné uznávání kurzů a na definici titulu ‘european degree’ – co musí splňovat, jak hodnotit kvalitu, jaké změny v akreditacích nebo legislativě to přinese,“ vyjmenovává Rovná. Třetí prioritou Univerzity Karlovy do dalších měsíců předsednictví je větší zapojení studentů do všech aktivit univerzitní aliance 4EU+.

Jednotlivé projekty a události můžete dále sledovat na webu 4EU+.

4EU+ v číslech:
Studenti: 286 940
Akademičtí pracovníci: 23 680
Další zapojení lidé: 26 350
Erasmus+ projektů: 243
Finance Horizon 2020: 368 M€
ERC projekty: 115
 logo4EU 2xc
Autor:
Foto: Vladimír Šigut

Sdílejte článek: