Protiteroristická jednotka zneškodňovala útočníky na 1. lékařské

pátek, 01 prosinec 2017 10:54

V posluchárně budovy Fyziologického ústavui 1. LF UK probíhá standardní výuka mediků, když do budovy nečekaně vniknou útočníci. Vzrušení, chaos, hysterie, výkřiky. Ze studentů se stávají rukojmí, na místě jsou první zranění. Zásah protiteroristické jednotky Policie ČR přichází téměř okamžitě. Studenti jsou policisty vyzváni k dobrovolné pomoci zraněným. Medici se okamžitě zapojují do záchranných zdravotnických činností… Právě tento dramatický obraz jako vytržený z akčního filmu se naskytl účastníkům a pozorovatelům simulační výuky ve středu 29. listopadu.

Cílem výukové akce 1. lékařské fakulty UK Jednička medicínských simulací 2017 je vzdělávání studentů medicíny a jejich příprava na budoucí povolání. Primárně nešlo o nácvik první pomoci, ale o rozpoznání nejdůležitějších příznaků, rozvahu, hledání možné příčiny, komunikaci s pacientem a spolupráci v týmu. Tyto dovednosti se nedají naučit z knih ani pozorováním. Budoucí lékaři je musejí zažít a nejlépe opakovaně.

Simulační centra patří mezi standardní součásti lékařských fakult v celém světě. „Specifikem naší fakulty je systematické zařazení simulační výuky již od začátku studia na rozdíl od běžného zaměření až na poslední ročníky,“ upřesnil děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. Podle něho aktivní simulační výuka umožňující studentům získávat medicínské znalosti a rozšiřovat praktické dovednosti neoddělitelně patří k moderní pre- i postgraduální přípravě lékařů a její rozvíjení je krok správným směrem. 

„Hlavním záměrem akce je umět využít znalosti, které studenti získají během simulační výuky ve druhém ročníku,“ uvedl přednosta Fyziologického ústavu 1. LF UK prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., a konstatoval: „Studenti byli přinuceni dynamicky se rozhodovat a stanovovat priority.“       

Posluchači nižších ročníků si během simulovaného útoku a následné záchrany naopak vyzkoušeli roli ošetřovaných zraněných, i díky znamenitě odvedené práci maskérů působilo vše velmi autenticky. Měli tak možnost vcítit se do pocitů pacienta. Společně se svými zkušenějšími kolegy si odnesli zážitek z práce ve stresu a nečekané situaci, kterou realisticky navodila účast Útvaru rychlého nasazení (ÚRN) Policie ČR, a to v rámci vlastního pravidelného tréninku a přípravy. Policisté si mohli procvičit orientaci v neznámém prostoru s evakuací většího počtu rukojmích, to vše za použití dýchací techniky a protichemických obleků.

„Pedagogicky je akce v souladu s nejmodernějšími trendy simulační výuky. Po intenzivním zážitku s pečlivě vybranými edukačními cíli následuje několikastupňový rozbor situací,“ řekl MUDr. Mikuláš Mlček, Ph. D., který Centrum medicínských simulací při Fyziologickém ústavu vede. Přímo na místě studenti získali zpětnou vazbu od lektorů, tzv. debriefing, a to včetně medicínské problematiky s přihlédnutím na pocity a emoce účastníků. Přínosnou pro všechny se pak stala společná debata všech účastníků v posluchárně.

Centrum medicínských simulací 1. LF UK funguje ve Fyziologickém ústavu již přes pět let a neustále rozšiřuje svou činnost. Učebny zde připomínají nemocniční prostředí, nechybí skutečné lékařské vybavení ani (simulovaní) pacienti – programovatelné figuríny nebo živí figuranti. Cílem výuky je aplikace teoretických znalostí v klinicky věrných příkladech. Případné chyby jsou zde vlastně vítány, protože mohou být velmi cenným a trvanlivým zdrojem poučení. Centrum je provázáno s Experimentální laboratoří srdeční fyziologie, která nabízí špičkovou, prakticky zaměřenou výuku v rámci celoživotního vzdělávání lékařů, spolupracuje na vývoji nových lékařských postupů i technologií a zajišťuje školení lékařů. Probíhá zde výzkum v oblasti selhání dýchání, srdečního selhání, poruch rytmu, srdeční zástavy a resuscitace. Centrem o ploše přes 300 m2 ročně projde opakovaně více než 900 studentů.

Tým centra obdržel v roce 2016 Cenu Arnošta z Pardubic.

Autor:
Foto: 1. LF, red.

Sdílejte článek: