Profesor Petráň obdržel medaili za celoživotní přínos vědě

neděle, 26 listopad 2017 16:42

V rámci výroční konference Biomedicínského centra byla slavnému Plzeňanovi, vědci a vynálezci předána zlatá pamětní medaile České lékařské společnosti.

Biomedicínské centrum Lékařské fakulty UK v Plzni, které se zaměřuje na výzkum a vývoj v oblasti nahrazování a regenerace orgánů, představilo na své třetí výroční konferenci dne 23. listopadu úspěchy jednotlivých laboratoří.

Vrcholem akce se stalo udělení zlaté pamětní medaile České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně profesoru Mojmíru Petráňovi u příležitosti jeho nadcházejících 95. narozenin za celoživotní přínos pro vědu v oblasti fyziky a biofyziky s celosvětovým dopadem. Navrhovatelem vyznamenání byla Česká společnost lékařské fyziky ČLS JEP. Předal je člen předsednictva ČLS JEP prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc., z 1. lékařské fakulty UK.

„Takovéto ocenění bylo v rámci naší výroční konference předáno úplně poprvé. Mám upřímnou radost, že jde o pana profesora Petráně, který je pro nás vzorem vědce, jehož dílo bylo zcela originální a daleko přesáhlo hranice naší republiky,“ řekl manažer Biomedicínského centra doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph. D.

Prof. MUDr. Mojmír Petráň, CSc., je jeden z nejvýznamnějších českých vědců a vynálezců 20. století. Do histori světové vědy se zapsal v 70. letech vynálezem tzv. konfokálního mikroskopu s dvojitým řádkováním, který znamenal převrat v mikroskopických technikách a přispěl k bouřlivému rozvoji molekulární buněčné biologie. Během druhé_profpetran_200_200 světové války se účastnil odboje, za což byl vyznamenán československou vojenskou medailí Za zásluhy II. stupně. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a ve Fyziologickém ústavu ČSAV se zabýval elektrofyziologií. V roce 1960 se habilitoval v oboru lékařské fyziky na Lékařské fakultě UK v Plzni prací na téma hledání jiných než elektrických projevů nervového a svalového vzruchu. V roce 1989 byl jmenován řádným profesorem pro obor biofyzika. Je spoluautorem knihy Electrophysiological Methods in Biological Research, která jej proslavila ve světě. Je čestným členem britské Královské mikroskopické společnosti a 28. října 2005 mu prezident Václav Klaus udělil medaili Za zásluhy o stát v oblasti vědy.

„Od otevření centra v roce 2014 neustále roste počet uveřejněných výstupů ve vědeckých publikacích. Bylo také velmi úspěšné při získávání prostředků z národních a mezinárodních grantů EU,“ zhodnotil v první části konference docent Hrabák uplynulou etapu činnosti Biomedicínského centra.  Podle jeho slov se daří i spolupráce s komerční sférou – pracovníci centra se například podíleli na vývoji přístroje, který získal mezinárodní ocenění za nejlepší inovaci přístrojové techniky Pittcon 2016. Podařilo se rovněž získat prostředky na zakoupení nového sekvenátoru DNA. „Obdobný přístroj není dosud k dispozici na žádném z českých pracovišť a my jeho využití plánujeme od února 2018,“ doplnil docent Hrabák.

Autor:
Foto: LF v Plzni

Sdílejte článek: