Děti se speciálními potřebami prožily tábor jako olympiádu

úterý, 24. srpen 2021

Během prázdnin Univerzita Karlova pravidelně pořádá letní tábory. Jedním z nich je i příměstský sportovní tábor pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a jejich sourozence, který proběhl ve dnech 2. až 6. srpna na Fakultě tělesné výchovy a sportu (FTVS UK).

team

FTVS UK už má s pořádáním této specifické akce své zkušenosti. Po pilotním otestování programu integrovaného příměstského tábora s pěti dětmi v roce 2017, a tvorbě metodiky pro příměstské sportovní tábory pro děti se SVP, uskutečnili na fakultě v rámci projektu Pohyb pro inkluzi tři ročníky tábora tohoto typu, a to v letech 2018 až 2020. Organizačně byl tento tábor součástí oblíbené akce Sportovní dětské léto, jež má na FTVS mnohaletou tradici.

j„Nabídka příměstských táborů pro děti s jinakostí je limitní. Rodičům se stává, že dítě s postižením či chronickým onemocněním není na vybraný tábor přijato, a mnohdy je to o to bolestivější, když jejich sourozence přijmou. Z uvedených důvodů jsme se rozhodli navázat na tradici pořádání tohoto druhu příměstského tábora a vyhovět poptávce rodičů, aby sourozenci či kamarádi mohli prožít léto spolu,“ vysvětluje jedna z vedoucích Ilona Pavlová. Na tábor se letos nakonec přihlásilo 24 dětí; pět z nich byli sourozenci dětí se speciálními potřebami. A započaly pečlivé přípravy.

Jak připravit prima tábor

Během června a července jednotliví vedoucí připravovali program tábora, zatímco zdravotník kontroloval případné kontraindikace a modifikace aktivit či stravování u jednotlivých přihlášených dětí. Pro děti byla připravena celotáborová hra v duchu olympijských a paralympijských her spolu s konkrétním obsahem pohybových aktivit a koncepcí výtvarné dílny pro jednotlivé dny. Bylo zapotřebí také objednat obědy v blízkém hotelu Krystal, zarezervovat pronájem potřebných sportovišť, připravit sportovní a výtvarné pomůcky.

V pondělí 2. srpna ráno se tábor naplno rozjel, samozřejmě za dodržení potřebných opatření s ohledem na pandemii covid-19.20210802 083812 Program probíhal denně od 8:30 hodin do pěti odpoledne. Jeho cílem bylo seznámit účastníky s co největší škálou pohybových aktivit – například atletikou, basketbalem, tenisem, stolním tenisem, orientačním během, fotbalem, gymnastikou, minigolfem, bocciou, ale i psychomotorickými hrami a zdravotním cvičením. Zařazeny byly i atraktivní netradiční sporty jako jsou kin-ball anebo sumo s nafukovacími kruhy. Dalším cílem bylo zlepšení motorických a sociálních kompetencí všech dětí.

Hravě, ale i informativně

Celý program byl orámován celotáborovou hrou s názvem Příměstská paralympiáda na FTVS Praha. Ráno se děti vždy dozvěděly něco o olympijských a paralympijských hrách, Japonsku, a také o kulturních odlišnostech hostitelské země letošních her.

Poté se děti, rozdělené do dvou týmů o dvanácti členech (mladší byli Draci a starší Čtyřlístci) věnovali dvěma sportovním blokům dopoledne a dvěma sportovním blokům odpoledne. Po obědě byl zařazen odpočinek ve formě výtvarné dílny pod vedením zkušené Karolíny Dudové a relaxace v tělocvičně.

nástěnka aktivity

Aby mohl být tábor uskutečněn, bylo nutné zajistit dostatečný počet vedoucích (dva pro každý tým) a asistentů (sedm pro každý tým) pro děti se SVP. Táborový tým vedoucích a asistentů tak byl tvořen jak zaměstnanci katedry zdravotní tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství FTVS UK, tak studenty a absolventy (nejen) studijního programu Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami. Tento tým, který s velkým osobním nasazením zvládl přípravu i realizaci tábora, byl srdcem celé akce. A speciálním hostem uprostřed týdne pak byla muzikoterapeutka Lucie Doušová s rozličnými hudebními nástroji a hrou na ně.

20210805 091700

Celá akce mohla proběhnout pod záštitou VSK Praha a s přispěním Městské části Praha 6, v rámci dotačního programu (Senior & handicap sport na Šestce – podpora sportovních aktivit seniorů a osob se zdravotním postižením).

Ohlasy rodičů dětí, které se tábora zúčastnily:

… Chtěli bychom Vám i všem dalším členům Vašeho týmu za bezvadný táborový týden pro děti! Obdivujeme Vaše nápady a množství aktivit, které jste s dětmi absolvovali. Téma olympiády bylo nádherné i se všemi doplňkovými aktivitami, výrobky a hlavně sportováním. Dcera byla na táboře předloni, ale mám pocit, že letos se opakovalo jen minimum sportů, každý večer jsme se při čtení zprávy a prohlížení fotek nestačili divit, co všechno jste dětem za celý den nabídli! Také obdivujeme elán a sílu všech členů, kteří se o děti starali, a moc jim děkujeme, že dcera mohla prožít věci, které bychom jí nemohly nikdy umožnit… Opravdu byl tento táborový týden i přes nepřízeň počasí jedinečný!...

 

… Chtěla bych moc poděkovat za skvělý týden pro děti. Obě naše děti byly z tábora naprosto nadšené! Také moc děkujeme za pravidelný zpravodaj, a tím i možnost s dětmi jejich zážitky sdílet…

 

… Děkujeme za péči o syna, byl velmi spokojený a my jsme mohli po dvou letech odletět na dovolenou :-) Každý večer jsme se s manželem dívali na fotky, co jste dělali přes den, a budeme se těšit na příští rok …

Autor: redakce
Foto: FTVS UK

Sdílejte článek: