Podcast Balast: Filozofie nemusí naskakovat na všechno

úterý, 25 leden 2022 23:04

„Teď se filozofové vrhli na koronavirus. Ne úplně úspěšně asi, ale vrhli,“ směje se doktorka Tereza Matějčková z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK v novém dílu podcastu Balast.

 balast matejckova 1A už o něco vážněji Matějčková deklaruje: „Ale já bych se zároveň bránila nároku na filozofii, že musí skočit na každé nové téma. Že je to dokonce povinnost filozofů. Teď tady máme nějaký pojem, například sexuální identity, a je nárok, že to je to správné, co se má teď dělat. To odmítám. Filozofie je fakt opožděná v tom smyslu, že si může vzít a má si brát čas na myšlení a nemusí se nutně vyjadřovat ke každé krizi...“ (Slovo filozofie následně píšeme již dle pravidel s písmenem -z-, byť rozumíme tomu, proč si daný ústav ponechává úzus svého psaní: filosofie - pozn. red.).

Nový rok slibuje nové začátky. A s čím na Filozofické fakultě UK začít lépe, než s matkou všech věd, filozofií! Balast si tak neodpustil malou bilanci a v lednu reflektuje a přemítá nad způsoby, jakým chápeme a pojímáme svět. Tereza Matějčková, host v rubrice Téma, odhaluje staronové výzvy ve filozofii, popisuje hranice filosofických disputací a ukazuje důležitost hlubšího pochopení pojmů, které využíváme běžně každý den. Navrch dodává, proč se jí nelíbí označení filozofka či filosofka.

„To -ka, tam není problém. Filozof jako filozofka. Ale když studujete chemii, tak vylezete a je z vás chemik. Buď dobrý, nebo špatný. Ale když vystudujete filozofii, tak z vás není ani dobrý ani špatný filozof, není z vás žádný filozof. A právě proto, že z vás studium nebo výuka filozofie neudělá filozofa, si myslím, že filozofie je tak hrozně těžká disciplína. Teprve potom ze sebe musíte něco udělat a stvořit se k něčemu sám. V tom vám ten obor nepomůže. Takže to je tíha filozofie, ale také její hluboká pravdivost. Filozof si to pořád uvědomuje. Že je něčím, čím vlastně není,“ vysvětluje svoji pozici vyučující filozofie Matějčková.

Kromě toho obor filosofie a jeho význam dále ze studentských pozic rozebrali členové stálého týmu Balastu Ondřej Černý a doktorand filozofie Marek Kettner. Vyprávěli o svých cestách k tomuto náročnému zaměření a o motivacích, proč se na studium vydali. Zároveň se zamysleli nad možnostmi a potenciálem výuky oboru nejen na vysoké škole, ale i na nižších stupních vzdělávání. A samozřejmě i v tomto díle vystoupí se svým sportovním seriálem kapitán florbalistů Filozofické fakulty UK Karel Srnský, který poví, jak úspěšná kariéra fotbalového brankáře ovlivnila myšlení Alberta Camuse.

Balast je oficiálním popularizačním podcastem Filozofické fakulty UK. Studentsky dynamickou formou představuje jednotlivé humanitně-vědní obory v jejich vlastním prostředí. Tedy na společensky závažných tématech. Nadčasově aktuální pořad vychází každé první pondělí v měsíci a obsahuje řadu rubrik od studentských perspektiv po rozhovory s odborníky. Vybrané díly sdílí rovněž magazín Forum.

Autor: Ondřej Černý, Filip Liška
Foto: Shutterstock, Balast

Sdílejte článek: