Mezinárodní bezpečnost výzkumů je třeba brát vážně

úterý, 13. září 2022

 Jak se jako výzkumná instituce chránit před hrozbami ze zahraničí? V pátek 9. září na Univerzitě Karlově proběhl seminář britské odbornice Lynne Cox na téma protivlivová a institucionální odolnost. Se zástupci Univerzity Karlovy, ale i dalších českých institucí a státní správy, otevřeně sdílela zkušenosti a přístupy z Imperial College London.

HYN22820

„‎Mnoho zemí dává velké finanční prostředky na výuku a výzkum na univerzitách, někdy ale trochu opomíjí možné bezpečnostní hrozby. Ty jsou ale reálné, proto by měly univerzity v těchto otázkách úzce spolupracovat s vládou,“ shrnuje pro UK Forum Lynne Cox, ředitelka oddělení pro vědu na Imperial College London.

I pro ni bylo před lety znepokojivým zjištěním, že výzkumná činnost univerzit může být tak velkým a žádaným přínosem pro nepřátelské státy. „Nemyslela jsem, si, že akademické výstupy výzkumů, které přináší prospěch celé společnosti, mohou být takto zneužity.“ Ačkoliv se o možných bezpečnostních hrozbách mluvilo již dlouho, teprve nedávno bylo ve Spojeném království vydáno první veřejné vládní prohlášení o potenciálních rizicích mezinárodní vědecké spolupráce s některými státy. V souvislosti s covidovou pandemií, která mezilidské interakce více přesunula do online světa, čímž zvýšila rizika kybernetických útoků, letošní ruskou invazí na Ukrajinu, ale i dlouhodobými aktivitami států jako je Rusko, Čína a další, se téma protivlivové a institucionální odolnosti dostává do stále většího povědomí jednotlivců, výzkumných institucí i vlád.

HYN22856 HYN22964

Lynne Cox během své přednášky otevřeně sdílela přístup a zkušenosti z Imperial College London. Jaká jsou ta hlavní bezpečnostní témata?
• Kybernetická bezpečnost – jak ochránit data, softwary a virtuální prostředí
• Intelektuální vlastnictví – jak vhodně nastavit ochranu duševního vlastnictví
• Lidé – jak prověřovat nové studenty a zaměstnance, jak nastavovat bezpečné mezinárodní spolupráce
• Fyzická bezpečnost – přístup do budov, využívání přístrojů a vybavení

HYN22797
Lynne Cox a rektorka UK Milena Králíčková. 

Britská odbornice mimo jiné zdůraznila, že obezřetní by měli být i vědci a vědkyně v humanitních a sociálních vědách. „Není to jen o fyzice a chemii!“ Zároveň připustila, že je hledání správné míry mezi akademickou svobodou a obezřetností je obtížné a vyžaduje neustálý balanc. S tím úzce souvisí, že je důležité akademiky informovat a vzdělávat. Na Imperial College London se o možných hrozbách dozvídají již Ph. D. studenti a studentky.

 Main Entrance and Sign Imperial College London Exhibition Road in spring 2Imperial College London v číslech:

• 20 tisíc studentů a studentek


• osm tisíc zaměstnanců


• čtyři fakulty


• 26 akademických oddělení


• roční výdaje na vědu činí více než 380 milionů liber

„Protivlivová a institucionální odolnost jsou pro Univerzitu Karlovu velmi důležitá témata a Imperial College London má v této oblasti bohaté zkušenosti. Jsme velmi rádi, že se podařilo zorganizovat tuto přednášku, které se účastnili i zástupci dalších českých univerzit, výzkumných institucí a státní správy,“ shrnul pro UK Forum Jan Jindra, člen kolegia rektorky pro eGovernment a bezpečnost. „V navázané spolupráci s Imperial College London plánujeme pokračovat a chystáme i další aktivity. Na rozdíl od Spojeného království jsme v Česku na začátku a čeká nás ještě mnoho práce.“

HYN22785
Lynne Cox, rektor Univerzity Palackého v Olomouci Martin Procházka (uprostřed) a Otakar Fojt, britský vědecký atašé.  

„Bezpečnost výzkumů (Research security) je celosvětově velmi důležité téma a budeme se s ním setkávat stále častěji, ať chceme či nechceme. Řada zemí na tomto tématu vzájemně spolupracuje, jako například Spojené království s českými partnery, v čemž plánuje pokračovat i nadále,“ uvedl Otakar Fojt, vědecký atašé Britské ambasády v Praze. A pro zájemce o téma doporučuje další zdroje, například Trusted Research: Guidance for Academics či Managing Risk in Internationalisation: Security Related Issues.

Autor:
Foto: Hynek Glos, Wikimedia CC

Sdílejte článek: